کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
نظم منطقه ای خاورمیانه؛ بستری برای تبیین سیاست امنیتی ج.ا.ایران

دوره 32، شماره 123، مهر 1402، صفحه 89-108

امین معینی؛ ابراهیم متقی


تحولات جهان عرب: تغییرات فضای ژئوپلیتیک امنیتی- راهبردی به ژئوکالچر امنیتی نوین

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 69-97

ابراهیم متقی؛ آرش بیدالله خانی؛ عبدالرضا کلمرزی


تحلیل ژئوپلیتیک سوریه: بستری برای تدوین سیاست خارجی ایران در خاورمیانه

دوره 20، شماره 77، بهمن 1390

کاظم ذوقی بارانی؛ روح‏ا... قادری کنگاوری؛ روح‏ا... قادری کنگاوری؛ محمدرضا فراتی


بررسی تبعات اقتصادی و امنیتی رشد نظامی‌گرایی در خاورمیانه

دوره 15، شماره 60، بهمن 1386

عنایت‌الله یزدانی؛ سید قاسم منفرد