کلیدواژه‌ها = ترکیه
انگیزه- ادراک سیاست خارجی ترکیه در بحران لیبی

دوره 32، شماره 123، مهر 1402، صفحه 11-38

رضا رحمتی؛ حسین روزخش


مواجهه اندیشه سیاسی ترکیه و ایران در بحران سوریه؛ تضادها و اشتراک‌ها

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 27-56

اصغر شاکری؛ عبدالحسین الله کرم؛ مصطفی ساوه درودی؛ ابراهیم خلیلی


چشم‌اندازی بر نقش‌آفرینی روسیه و ترکیه در لیبی؛ از رقابت تا همکاری

دوره 30، شماره 117، اسفند 1400، صفحه 169-193

سید محمود حسینی؛ اکبر ولیزاده؛ حسین فتاحی اردکانی


پردازش دلایل دگردیسی در سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه

دوره 27، شماره 104، آبان 1397، صفحه 73-105

حمید درج؛ حسین مسعودنیا


ملاحظاتِ آمریکاییِ ترکیه در روابط با ایران

دوره 24، شماره 93، اسفند 1394

سعید وثوقی؛ مسعود رضایی


تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه

دوره 23، شماره 89، دی 1393

مهدی حشمتی جدید؛ حسین باقری؛ محمدرضا بشارتی؛ حمیدرضا حشمتی جدید