موضوعات = دفاعی امنیتی
بررسی سیاست‌های کاهش پدیده شلاقی در زنجیره‌های تأمین صنایع دفاعی کشور بر مبنای روش پویایی سیستم

دوره 31، شماره 120، آذر 1401، صفحه 103-122

محسن درخشانی؛ یعقوب علوی متین؛ مجید باقرزاده؛ مجتبی رمضانی


مسأله نفوذ در حکومت و راهبرد مقابله با آن بر اساس تحلیل محتوای سوره منافقون

دوره 31، شماره 120، آذر 1401، صفحه 123-155

علیرضا نوبری؛ سید شهاب الدین یعقوبی هیق


تحلیل محتوای بیانیه‌های اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس

دوره 31، شماره 120، آذر 1401، صفحه 181-216

رضا ساعی؛ سید عباس احمدی