نمایه نویسندگان

ا

ب

ت

چ

 • چگنی‌ زاده‌، غلامعلی‌ نگرش‌ کلی‌ بر نقش‌ جنگ‌ درظهور و شکل‌گیری‌ نیروهای‌ دفاعی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ [دوره 9، شماره 28، 1378]

ح

د

 • درودیان‌، محمد نقش‌ و تأثیر تحولات‌ جنگ‌ پس‌ از فتح‌ خرمشهر بر بلوغ‌ و تکامل‌ نیروی‌ دفاعی‌ ایران‌ [دوره 9، شماره 31، 1379]

ر

ز

 • زمانی‌، سیدقاسم‌ حقوِق بشردوستانة‌ بین‌المللی‌ واشغال‌ سرزمینهای‌ ایران‌ درجنگ‌ تحمیلی‌ [دوره 9، شماره 28، 1378]
 • زهرانی‌، مصطفی‌ استراتژی‌ آمریکا و آینده‌ عراق [دوره 9، 26-27، 1378]

س

ش

 • شاهنده‌، بهزاد سیاست‌ خارجی‌ چین‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز [دوره 9، 29-30، 1379]
 • شمخانی‌، علی‌ استعداد بحران‌ آفرینی‌ دولت‌ عراق و سیاستهای‌ ایران‌ [دوره 9، 26-27، 1378]

ص

 • صالحی‌، سید جواد سازوکارهای‌ کنترل‌ ارتش‌ عراق در دورة‌ حزب‌ بعث‌ [دوره 9، 26-27، 1378]
 • صدر، سید محمد طرح‌ امریکا برای‌ سرنگونی‌ حکومت‌ عراق : عوامل‌ و واکنشها [دوره 9، 26-27، 1378]

ک

 • کرمی‌، جهانگیر بازی‌ بزرگ‌ جدید در قفقاز و پیامدهای‌ امنیتی‌ آن‌ برای‌ آینده‌ ایران‌ [دوره 9، 29-30، 1379]
 • کرمی‌، جهانگیر برنامه‌های‌ جدید ارتش‌ اسرائیل‌ [دوره 9، شماره 28، 1378]
 • کرمی‌، جهانگیر سیاست‌ ایران‌ در قبال‌ کردستان‌ عراق (بررسی‌ مقایسه‌ای‌ دهه‌ 1970 و 1990) [دوره 9، 26-27، 1378]
 • کروز، کِتت‌ انتقال‌ سلاح‌ و مدیریت‌ بحران‌ : مطالعه‌ موردی‌ جنگ‌ ایران‌ و عراق [دوره 9، شماره 31، 1379]
 • کوردسمن‌، آنتونی‌ تحلیل‌ تهاجم‌ عراق به‌ ایران‌ در سال‌ 1980 : یک‌ رویکرد غربی‌ [دوره 9، شماره 31، 1379]

ل

م

 • متقی‌، ابراهیم‌ استراتژی‌ موازنة‌ منطقه‌ای‌ امریکا در جنگ‌ ایران‌ و عراق [دوره 9، شماره 31، 1379]