کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
نقش ژئوپلیتیک دریای خزر در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 27، شماره 103، مرداد 1397، صفحه 151-191

بشیر کلاری؛ مصطفی محمد جانی؛ دکتر سید ابراهیم قلیزاده


تهدیدات امنیتی روابط روسیه و ارمنستان در قفقاز جنوبی

دوره 27، شماره 103، مرداد 1397، صفحه 191-216

رضا محموداوغلی؛ امیرحسین رستمی


تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه

دوره 23، شماره 89، دی 1393

مهدی حشمتی جدید؛ حسین باقری؛ محمدرضا بشارتی؛ حمیدرضا حشمتی جدید


تحولات جهان عرب: تغییرات فضای ژئوپلیتیک امنیتی- راهبردی به ژئوکالچر امنیتی نوین

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 69-97

ابراهیم متقی؛ آرش بیدالله خانی؛ عبدالرضا کلمرزی


بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه‎ی کشورها و ارائه‎ی مدل نظری

دوره 21، شماره 82، تیر 1392

ریباز قربانی‌نژاد؛ عبدالعلی قوام؛ محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور


جغرافیای فرهنگی و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر جغرافیای برساخت‎گرا

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 125-145

افشین متقی؛ مصطفی رشیدی؛ حمیدرضا اله‎یاری بک


ابعاد فکری و مادی ضد ژئوپلیتیک

دوره 20، شماره 77، بهمن 1390

اسکندر مرادی


طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل

دوره 18، شماره 69، بهمن 1388

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیدیحیی صفوی؛ شریف مطوف؛ غلامرضا جلالی