کلیدواژه‌ها = جنگ
جنگ دوم قره‌باغ (2020): علل، زمینه‌ها و پیامدها

دوره 31، شماره 119، مهر 1401، صفحه 69-103

رضا محموداوغلی؛ مرتضی ابراهیمی؛ حسین فتاحی اردکانی


فلسفه جنگ‌های نیابتی در عصر جدید

دوره 29، شماره 113، بهمن 1399، صفحه 9-51

محمد حسین قنبری جهرمی


بررسی تأثیر جنگ عربستان در یمن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 100، آذر 1396، صفحه 153-193

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ علی جمالی


مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 99-124

اسماعیل غلام حسینی؛ رضا خواجه


سیاست خارجی دولت اسلامی، اولویت صلح یا اولویت جنگ؟

دوره 20، شماره 78، بهمن 1391

علیرضا صدرا؛ حسینعلی یارخی جوشقانی؛ حسینعلی یارخی جوشقانی


نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی در راهبرد جنگ‏طلبانه‏ی عراق

دوره 20، شماره 77، بهمن 1390

چمران بویه؛ مراد کاویانی‏ راد؛ مراد کاویانی‏ راد؛ رضا جنیدی