نویسنده = هادیمراد پیری
الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم

دوره 20، شماره 80، بهمن 1391

علی محمد نائینی؛ محمدباقر ذوالقدر


سبک فرماندهی در فرهنگ علوی

دوره 21، شماره 81، بهمن 1391

محمدباقر بابایی


سیاست خارجی دولت اسلامی، اولویت صلح یا اولویت جنگ؟

دوره 20، شماره 78، بهمن 1391

علیرضا صدرا؛ حسینعلی یارخی جوشقانی؛ حسینعلی یارخی جوشقانی


معماری سازمانی زمینه‏ساز استقرار و توسعه‏ی معماری اطلاعات در دستگاه‏های دفاعی و اجرایی کشور

دوره 20، شماره 79، بهمن 1391

علیرضا نادری خورشیدی؛ هادی فقیه علی‏ آبادی؛ هادی فقیه علی‏ آبادی؛ رمضان میرعباسی


بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ

دوره 21، شماره 81، بهمن 1391

مصطفی خودسیانی؛ هادی‌ مراد پیری؛ اسماعیل خان‌احمدی


مؤلفه‏ها و شاخص‏های کلیدی نظام لجستیک دفاعی جامع و یکپارچه

دوره 20، شماره 78، بهمن 1391

علیرضا نادری خورشیدی؛ مسعود مهردادی


ارائه چارچوبی برای مفهوم‌سازی رزم اطلاعاتی

دوره 20، شماره 79، بهمن 1391

علیرضا فرشچی؛ احسان مرآتی


ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات

دوره 20، شماره 79، بهمن 1391

زهرا احمدی پور؛ رضا جنیدی؛ عبدالوهاب خوجم لی؛ اسماعیل پارسایی؛ اسماعیل پارسایی