کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
بررسی مفهوم و جایگاه امنیت و دفاع در اندیشه‎ی امام خمینی(ره)

دوره 25، شماره 94، اردیبهشت 1395

محمود واثق؛ نرجس سادات حسینی


روابط کشورهای عرب منطقه‎ی خلیج فارس و ایران از منظر منطقه‎گرایی

دوره 22، شماره 88، شهریور 1393

حسین هرسیج؛ حوا ابراهیمی‌پور؛ سید مرتضی نوعی باغبان


جغرافیای فرهنگی و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر جغرافیای برساخت‎گرا

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 125-145

افشین متقی؛ مصطفی رشیدی؛ حمیدرضا اله‎یاری بک


امکان و پیامدهای انسداد تنگه‌ی هرمز

دوره 16، شماره 63، بهمن 1387

محمود زرین‌ماه