کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی

دوره 32، شماره 123، مهر 1402

محمدرضا محمدی گودرزی؛ عبداله مرادی؛ سعید فریدی؛ فریدون طالب پور


راهکارهای نظامی آمریکا برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز ایران

دوره 32، شماره 122، تیر 1402، صفحه 81-96

علیرضا زمانیان؛ سعید قربانی؛ جواد منزوی بزرگی


قواعد و مقررات حقوقی در فضای سایبر و دعاوی حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 32، شماره 122، تیر 1402، صفحه 119-136

افشین جعفری؛ علی غلامعلی؛ هدایت‌الله درخشان


محیط‌‌شناسی در دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان سعودی

دوره 30، شماره 117، اسفند 1400، صفحه 139-168

سعید ساسانیان؛ سید یحیی صفوی؛ محمدرضا هدایتی؛ ابراهیم متقی؛ روح اله قادری کنگاوری


روابط مسکو ـ تل‌آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه

دوره 28، شماره 109، اسفند 1398، صفحه 45-72

احمد رشیدی؛ رضا اختیاری؛ جواد شفقت نیا


جنگ ترکیبی غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران (تحلیل ابعاد و روش‌ها)

دوره 28، شماره 109، اسفند 1398، صفحه 75-111

محمدهادی راجی؛ اصغر افتخاری


نقش ژئوپلیتیک دریای خزر در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 103، مرداد 1397، صفحه 151-191

بشیر کلاری؛ مصطفی محمد جانی؛ دکتر سید ابراهیم قلیزاده


بررسی تأثیر جنگ عربستان در یمن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 25، شماره 100، آذر 1396، صفحه 153-193

رضا شاهقلیان قهفرخی؛ علی جمالی


بررسی مفهوم و جایگاه امنیت و دفاع در اندیشه‎ی امام خمینی(ره)

دوره 24، شماره 94، اردیبهشت 1395

محمود واثق؛ نرجس سادات حسینی