کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
فناوری هوش مصنوعی و تغییر در امنیت ملی دولت‌ها

دوره 32، شماره 123، مهر 1402، صفحه 39-64

علی احمدی؛ افشین زرگر؛ علی آدمی


نقش آفرینی چین در نظام جهانی آینده از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 207-244

محمد جواد نجفی؛ سیروس حاجی زاده


فرهنگ و امنیت ملی روسیه

دوره 30، شماره 116، آذر 1400، صفحه 131-155

جهانگیر کرمی؛ الهه کریمی


دلایل و پیامدهای نظامی‌گری در سیاست داخلی و خارجی عربستان

دوره 29، شماره 111، شهریور 1399، صفحه 131-166

فریبرز ارغوانی؛ مسلم جهانی جوانمردی


حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات

دوره 28، شماره 108، آذر 1398، صفحه 75-116

مسعود مظاهری؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی


تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: بندرعباس)

دوره 25، شماره 95، مرداد 1395

سید عباس احمدی؛ بهادر زارعی؛ محمدصادق رنجبر


تأثیرات فضای مسلح بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 85، مرداد 1392

ایمان خسروی؛ جهانگیر جدی؛ سید اصغر جعفری


تحولات سیاست دفاعی روسیه سال‌های 2000 تا 2010

دوره 17، شماره 67، بهمن 1388

جهانگیر کرمی؛ علیرضا کریمیان