کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
تعداد مقالات: 26
2. دلایل و پیامدهای نظامی‌گری در سیاست داخلی و خارجی عربستان DOR:20.1001.1.10255087.1399.28.3.5.9

دوره 28، شماره 111، تابستان 1399، صفحه 131-166

فریبرز ارغوانی؛ مسلم جهانی جوانمردی


4. حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات

دوره 27، شماره 108، پاییز 1398، صفحه 75-116

مسعود مظاهری؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی


7. تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: بندرعباس)

دوره 24، شماره 95، تابستان 1395

سید عباس احمدی؛ بهادر زارعی؛ محمدصادق رنجبر


10. تأثیرات فضای مسلح بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 85، تابستان 1392

ایمان خسروی؛ جهانگیر جدی؛ سید اصغر جعفری


18. تحولات سیاست دفاعی روسیه سال‌های 2000 تا 2010

دوره 17، شماره 67، زمستان 1388

جهانگیر کرمی؛ علیرضا کریمیان


19. تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 68، زمستان 1388

عنایت‌ا... یزدانی؛ زهرا صادقی


23. تغییر اقلیم و تأثیر آن بر امنیت ملی

دوره 16، شماره 63، زمستان 1387

حمزه زمانی


24. بررسی تبعات اقتصادی و امنیتی رشد نظامی‌گرایی در خاورمیانه

دوره 15، شماره 60، زمستان 1386

عنایت‌الله یزدانی؛ سید قاسم منفرد