سخن سردبیر

دوره 22، شماره 86، مرداد 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


سخن سردبیر

دوره 22، شماره 87، شهریور 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


سخن سردبیر

دوره 22، شماره 88، شهریور 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


سخن سردبیر

دوره 23، شماره 89، دی 1393

فصلنامه سیاست دفاعی


سخن سردبیر

دوره 23، شماره 90، اردیبهشت 1394

فصلنامه سیاست دفاعی


سخن سردبیر

دوره 23، شماره 91، مرداد 1394

سید یحیی صفوی


سخن سردبیر

دوره 23، شماره 92، آبان 1394

سید یحیی صفوی


سخن سردبیر

دوره 24، شماره 93، اسفند 1394

سید یحیی صفوی


سخن سردبیر

دوره 25، شماره 94، اردیبهشت 1395

سید یحیی صفوی


سخن سردبیر

دوره 25، شماره 95، مرداد 1395

سید یحیی صفوی


سخن سردبیر

دوره 25، شماره 96، آبان 1395

سید یحیی صفوی


امنیت رژیم صهیونیستی در رویارویی با همگرایی در منطقه شامات

دوره 26، شماره 98، اردیبهشت 1396، صفحه 9-37

حسین آجورلو؛ سید روح الله حاج زرگرباشی


مواجهه اندیشه سیاسی ترکیه و ایران در بحران سوریه؛ تضادها و اشتراک‌ها

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 27-56

اصغر شاکری؛ عبدالحسین الله کرم؛ مصطفی ساوه درودی؛ ابراهیم خلیلی


مداخله‎ی نظامی: گره‎گشای سیاست خارجی آمریکا (با نگاهی به ایران)

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 37-68

سیدحسین محمدی نجم؛ مجتبی عزیزی بساطی


بررسی عدم شکل‌گیری جامعه امنیتی کثرت‌گرا در مجموعه امنیتی شمال شرق آسیا

دوره 29، شماره 111، شهریور 1399، صفحه 41-69

زینب فرهادی؛ سید مسعود موسوی شفائی


محاسبۀ قدرت نظامی با استفاده از فرمول‌های قدرت ملی کشورها

دوره 27، شماره 102، خرداد 1397، صفحه 43-69

یاسر شامانی؛ کیومرث یزدان پناه؛ سید رحیم صفوی؛ محمد باقر قالیباف؛ زهرا پیشگاهی فر


روابط مسکو ـ تل‌آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه

دوره 28، شماره 109، اسفند 1398، صفحه 45-72

احمد رشیدی؛ رضا اختیاری؛ جواد شفقت نیا