نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادی اطلاعات حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 75-116]
 • آلمان رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 175-209]

ا

 • اتحادیه اروپا رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 175-209]
 • ارتش آزادی‌بخش خلق چین و سیاست حداکثرسازی موقعیت؛ باتأکیدبر مؤلفه‌های امنیتی ـ نظامی [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 117-143]
 • امام خمینی (رحمه‌الله علیه) آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 47-74]
 • امام خمینی(ره) تحلیل مضمون چشم‌انداز انقلاب اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 175-199]
 • امت‏گرایی آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 47-74]
 • امریکا بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 145-170]
 • امنیت واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 161-190]
 • امنیت نخبگان سیاسی، کارکرد فرهنگی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 9-46]
 • امنیت زیست‌محیطی تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 113-141]
 • امنیت ملی حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 75-116]
 • امنیت ملی نخبگان سیاسی، کارکرد فرهنگی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 9-46]
 • امنیت منطقه‌ای تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 49-83]
 • امنیت همه‌جانبه آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 47-74]
 • اندیشۀ سیاسی تحلیل مضمون چشم‌انداز انقلاب اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 175-199]
 • انقلاب اسلامی نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 145-174]
 • انقلاب اسلامی تحلیل مضمون چشم‌انداز انقلاب اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 175-199]
 • انقلاب اسلامی آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 47-74]

ب

 • بازدارندگی تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 49-83]
 • بازدارندگی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران (باتأکیدبر فناوری موشکی) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 125-160]
 • بازدارندگی پیچیده نقش و کارکرد گروه‌های پادسامانه‌ای (ضد سیستمی) در سامانۀ بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی ـ امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه‌ای) [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 9-48]
 • بحران امنیتی واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 161-190]
 • برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]
 • بن‌بست راهبردی نقش و کارکرد گروه‌های پادسامانه‌ای (ضد سیستمی) در سامانۀ بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی ـ امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه‌ای) [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 9-48]
 • بیوتروریسم تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 113-141]

پ

 • پژوهانه حقوق مادی مخترعین صنایع دفاعی (مطالعۀ تطبیقی در چین، روسیه، آمریکا و ایران) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 109-143]

ت

 • تحولات جهان عرب واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 161-190]
 • ترامپ راهبرد کلان «ترامپ» در برابر نظام بین‌الملل برپایه «مکتب جکسونیسم» [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 171-196]
 • تروریسم تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 113-141]
 • تقابل امنیتی با امریکا چین و سیاست حداکثرسازی موقعیت؛ باتأکیدبر مؤلفه‌های امنیتی ـ نظامی [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 117-143]
 • تهدیدات امنیتی و نظامی ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی و نظامی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 85-112]
 • تهدیدات آینده نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 145-174]
 • تهدید نرم نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 145-174]
 • تهدید نیمه‏سخت نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 145-174]
 • توافق برجام الگوی مذاکره رصدخانه‌ای با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به فلسفه مذاکره و رویکردهای آن (مطالعه موردی: توافق برجام) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 9-51]

ج

 • جاسوسی حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 75-116]
 • جکسونیسم راهبرد کلان «ترامپ» در برابر نظام بین‌الملل برپایه «مکتب جکسونیسم» [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 171-196]
 • جمهوری اسلامی ایران ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی و نظامی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 85-112]
 • جنگ بدون پیروز نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598 [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 191-216]
 • جنگ سرد رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 175-209]
 • جنگ عراق و ایران نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598 [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 191-216]
 • جنگ یمن سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 9-36]
 • جنگ نامتقارن دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران (باتأکیدبر فناوری موشکی) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 125-160]
 • جنگ‌نرم حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 75-116]
 • جهان سوم واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 161-190]

چ

 • چشم‌انداز تحلیل مضمون چشم‌انداز انقلاب اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 175-199]

ح

 • حاکمیت ملی حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 75-116]
 • حداکثرسازی موقعیت چین و سیاست حداکثرسازی موقعیت؛ باتأکیدبر مؤلفه‌های امنیتی ـ نظامی [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 117-143]
 • حقوق مالکیت فکری و اختراع حقوق مادی مخترعین صنایع دفاعی (مطالعۀ تطبیقی در چین، روسیه، آمریکا و ایران) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 109-143]
 • حقوق مخترعان حقوق مادی مخترعین صنایع دفاعی (مطالعۀ تطبیقی در چین، روسیه، آمریکا و ایران) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 109-143]

خ

 • خطرپذیری دفاعی بررسی میزان خطرپذیری دفاعی با استفاده از سامانه جی آی اس و منطق فازی تصمیم‌گیری در پهنه جغرافیایی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 37-57]

د

 • دیپلماسی دفاعی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران (باتأکیدبر فناوری موشکی) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 125-160]
 • دفاع مقدس بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 59-108]
 • دولت اسلامی آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 47-74]
 • دونالد ترامپ ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی و نظامی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 85-112]

ر

 • راهبرد بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 59-108]
 • راهبرد بهینه پارتو آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]
 • راهبرد تعادل نَش آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]
 • راهبرد تهاجمی ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی و نظامی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 85-112]
 • راهبرد حداکثر رفاه اجتماعی آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]
 • راهبرد غالب آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]
 • راهبرد کلان راهبرد کلان «ترامپ» در برابر نظام بین‌الملل برپایه «مکتب جکسونیسم» [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 171-196]
 • راهبرد ملی بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 59-108]
 • راهبردهای دفاعی راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران باتأکیدبر نقش عوامل ژئوپلیتیکی جهت ارتقای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 87-124]
 • رژیم صهیونیستی تحلیلی بر مناسبات رژیم صهیونیستی و روسیه در بحران سوریه در پرتو معمای امنیت [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 53-85]
 • روابط بین‌الملل بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 145-170]
 • روسیه تحلیلی بر مناسبات رژیم صهیونیستی و روسیه در بحران سوریه در پرتو معمای امنیت [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 53-85]
 • رویکردهای مذاکره الگوی مذاکره رصدخانه‌ای با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به فلسفه مذاکره و رویکردهای آن (مطالعه موردی: توافق برجام) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 9-51]

س

 • ساختار نظام بین‌الملل نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598 [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 191-216]
 • سازمان شانگهای چین و سیاست حداکثرسازی موقعیت؛ باتأکیدبر مؤلفه‌های امنیتی ـ نظامی [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 117-143]
 • سیاست خارجی بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 145-170]
 • سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 175-209]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی بررسی میزان خطرپذیری دفاعی با استفاده از سامانه جی آی اس و منطق فازی تصمیم‌گیری در پهنه جغرافیایی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 37-57]
 • سامانه‌های موشکی تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 49-83]
 • سلسله مراتبی فازی بررسی میزان خطرپذیری دفاعی با استفاده از سامانه جی آی اس و منطق فازی تصمیم‌گیری در پهنه جغرافیایی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 37-57]
 • سناریوپردازی سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 9-36]
 • سوریه تحلیلی بر مناسبات رژیم صهیونیستی و روسیه در بحران سوریه در پرتو معمای امنیت [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 53-85]

ش

 • شمال شرق کشور راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران باتأکیدبر نقش عوامل ژئوپلیتیکی جهت ارتقای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 87-124]

ص

 • صنایع دفاعی حقوق مادی مخترعین صنایع دفاعی (مطالعۀ تطبیقی در چین، روسیه، آمریکا و ایران) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 109-143]

ع

 • عدم تقارن قدرت نقش و کارکرد گروه‌های پادسامانه‌ای (ضد سیستمی) در سامانۀ بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی ـ امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه‌ای) [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 9-48]
 • عربستان سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 9-36]
 • عملیات طوفان قاطعیت سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 9-36]
 • عوامل ژئوپلیتیکی راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران باتأکیدبر نقش عوامل ژئوپلیتیکی جهت ارتقای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 87-124]

غ

 • غرب آسیا نقش و کارکرد گروه‌های پادسامانه‌ای (ضد سیستمی) در سامانۀ بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی ـ امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه‌ای) [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 9-48]
 • غرب آسیا (خاورمیانه) تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 49-83]

ف

 • فلسفه مذاکره الگوی مذاکره رصدخانه‌ای با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به فلسفه مذاکره و رویکردهای آن (مطالعه موردی: توافق برجام) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 9-51]
 • فناوری موشکی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران (باتأکیدبر فناوری موشکی) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 125-160]

ق

 • قدرت مداخله‌گر نقش و کارکرد گروه‌های پادسامانه‌ای (ضد سیستمی) در سامانۀ بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی ـ امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه‌ای) [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 9-48]
 • قدرتهای بزرگ نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598 [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 191-216]
 • قدرت هوشمند بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 145-170]
 • قطعنامۀ 598 نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598 [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 191-216]

گ

 • گروه‌های پادسامانه‌ای نقش و کارکرد گروه‌های پادسامانه‌ای (ضد سیستمی) در سامانۀ بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی ـ امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه‌ای) [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 9-48]
 • گواهی اختراع حقوق مادی مخترعین صنایع دفاعی (مطالعۀ تطبیقی در چین، روسیه، آمریکا و ایران) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 109-143]

ل

 • لیبی واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 161-190]

م

 • محیط‌زیست تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 113-141]
 • مدیریت راهبردی بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 59-108]
 • مذاکره الگوی مذاکره رصدخانه‌ای با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به فلسفه مذاکره و رویکردهای آن (مطالعه موردی: توافق برجام) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 9-51]
 • مذاکره رصدخانه‌ای الگوی مذاکره رصدخانه‌ای با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به فلسفه مذاکره و رویکردهای آن (مطالعه موردی: توافق برجام) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 9-51]
 • معمای امنیت تحلیلی بر مناسبات رژیم صهیونیستی و روسیه در بحران سوریه در پرتو معمای امنیت [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 53-85]
 • مناطق مرزی راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران باتأکیدبر نقش عوامل ژئوپلیتیکی جهت ارتقای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 87-124]
 • موازنه قوا تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 49-83]

ن

 • ناتو رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 175-209]
 • نخبگان سیاسی نخبگان سیاسی، کارکرد فرهنگی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 9-46]
 • نخبگان قدرت نخبگان سیاسی، کارکرد فرهنگی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 9-46]
 • نخبه نخبگان سیاسی، کارکرد فرهنگی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 9-46]
 • نخبه‌گرایی نخبگان سیاسی، کارکرد فرهنگی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 9-46]
 • نظام بین‌الملل راهبرد کلان «ترامپ» در برابر نظام بین‌الملل برپایه «مکتب جکسونیسم» [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 171-196]
 • نظریه بازی آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]

و

 • واقع‌گرایی نئوکلاسیک بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 145-170]

ه

 • هویت ملی نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 145-174]