تعداد مقالات: 658

1. دیپلماسی انقلابی هوشمند در تحولات جهانی

دوره 25، شماره 100، پاییز 1396، صفحه 7-38

خسرو حسنلو؛ سید حمید رضا قریشی؛ سید حمید رضا قریشی


2. دیپلماسی دفاعی در پرتو رویکرد چین به مسأله‏ی‎ امنیت

دوره 21، شماره 83، تابستان 1392، صفحه 9-35

علیرضا فرشچی؛ مرتضی اسماعیلی


6. سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان

دوره 27، شماره 105، زمستان 1397، صفحه 9-36

sajad mohseni؛ مهدی احمدیان


10. بازسازی مفهومی و نظری بازدارندگی در سامانه‌های پیچیده و آشوبی

دوره 28، شماره 109، زمستان 1398، صفحه 9-43

فرشید فرهادی؛ عنایت الله یزدانی


11. تأثیر تروریسم بر تغییر الگوی روابط دشمنی در مجموعه امنیتی غرب آسیا (2001 ـ 2019) DOR:20.1001.1.10255087.1399.28.3.1.5

دوره 28، شماره 111، تابستان 1399، صفحه 9-40

محمدرضا بهادرخانی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


12. راهبردهای ایران در رویارویی با راهبرد مداخله‌جویانه قومی عربستان

دوره 26، شماره 101، زمستان 1396، صفحه 45-75

سعید ساسانیان؛ ابراهیم حاجیانی


14. ظرفیت‌سنجی جنبش انصارالله یمن در عمق بخشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 101، زمستان 1396، صفحه 103-132

محسن مطلبی جونقانی؛ علیرضا طاقتی؛ علیرضا طاقتی؛ محمدرضا عفراوی


15. بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه‌های منازعه (با تأکید بر تحول تاریخی، رشته‌ای و نگاه ریشه‌ای نظریه‌ها)

دوره 26، شماره 101، زمستان 1396، صفحه 133-177

میثم میرزائی تبار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ سید یحیی صفوی؛ هادی اعظمی


18. مجله سیاست دفاعی شماره 75

دوره 19، شماره 75، پاییز 1390

مجله سیاست دفاعی 75


19. مقابله با تروریسم در پرتو سیاست‏های اتخاذی جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 76، زمستان 1390

حسین شریفی طرازکوهی؛ علی شبستانی


20. مجله سیاست دفاعی شماره 76

دوره 19، شماره 76، زمستان 1390

مجله سیاست دفاعی 76


21. مجله سیاست دفاعی شماره 77

دوره 20، شماره 77، زمستان 1390

مجله سیاست دفاعی 77


22. تهدیدها و فرصت‏های امنیتی ایران پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر نظریه‏ ی امنیتی بوزان)

دوره 20، شماره 78، زمستان 1391

فرهاد درویشی سه‏تلانی؛ شهرام هدایتی؛ طیبه السادات میرحسینی


23. مجله سیاست دفاعی شماره 78

دوره 20، شماره 78، زمستان 1391

مجله سیاست دفاعی 78


24. محاسبات ابری؛ رویکردی نوین در معماری فضای اطلاعاتی

دوره 20، شماره 79، زمستان 1391

امین حکیم؛ شهریار محمدی


25. مجله سیاست دفاعی شماره 79

دوره 20، شماره 79، زمستان 1391

مجله سیاست دفاعی 79