دیپلماسی انقلابی هوشمند در تحولات جهانی

دوره 26، شماره 100، آذر 1396، صفحه 7-38

خسرو حسنلو؛ سید حمید رضا قریشی؛ سید حمید رضا قریشی


دیپلماسی دفاعی در پرتو رویکرد چین به مسأله‏ی‎ امنیت

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 9-35

علیرضا فرشچی؛ مرتضی اسماعیلی


بازسازی مفهومی و نظری بازدارندگی در سامانه‌های پیچیده و آشوبی

دوره 28، شماره 109، اسفند 1398، صفحه 9-43

فرشید فرهادی؛ عنایت الله یزدانی


تأثیر تروریسم بر تغییر الگوی روابط دشمنی در مجموعه امنیتی غرب آسیا (2001 ـ 2019)

دوره 29، شماره 111، شهریور 1399، صفحه 9-40

محمدرضا بهادرخانی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


راهبردهای ایران در رویارویی با راهبرد مداخله‌جویانه قومی عربستان

دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 45-75

سعید ساسانیان؛ ابراهیم حاجیانی


ظرفیت‌سنجی جنبش انصارالله یمن در عمق بخشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 103-132

محسن مطلبی جونقانی؛ علیرضا طاقتی؛ علیرضا طاقتی؛ محمدرضا عفراوی


بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه‌های منازعه (با تأکید بر تحول تاریخی، رشته‌ای و نگاه ریشه‌ای نظریه‌ها)

دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 133-177

میثم میرزائی تبار؛ محمد رضا حافظ نیا؛ سید یحیی صفوی؛ هادی اعظمی


مجله سیاست دفاعی شماره 75

دوره 19، شماره 75، مهر 1390

مجله سیاست دفاعی 75


مجله سیاست دفاعی شماره 76

دوره 19، شماره 76، بهمن 1390

مجله سیاست دفاعی 76


مجله سیاست دفاعی شماره 77

دوره 20، شماره 77، بهمن 1390

مجله سیاست دفاعی 77