انقلاب فناوری و تأثیر آن بر سیاست بین‌الملل

دوره 18، شماره 70، بهمن 1389

سعید وثوقی؛ احسان شیخون


بررسی تطبیقی رویکردها، مکاتب و روش‌های تدوین راهبرد منابع انسانی

دوره 18، شماره 71، بهمن 1389

مجتبی اسکندری؛ محمداسماعیل رستمی‌نیا


سیاست خارجی چین در قبال جنگ ایران و عراق

دوره 18، شماره 72، بهمن 1389

محمد حسین جمشیدی؛ گلتاب دارابی


اسرائیل‌ در آسیای‌ مرکزی‌

دوره 9، 29-30، اسفند 1379

سیاوش‌ اخوان‌ مفرد