نویسنده = هادیمراد پیری
تحولات سیاست دفاعی روسیه سال‌های 2000 تا 2010

دوره 17، شماره 67، بهمن 1388

جهانگیر کرمی؛ علیرضا کریمیان


طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل

دوره 18، شماره 69، بهمن 1388

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیدیحیی صفوی؛ شریف مطوف؛ غلامرضا جلالی


عوامل مؤثر بر موفقیت لشکر32 انصار الحسین(ع) در عملیات مرصاد

دوره 17، شماره 66، بهمن 1388

مهدی نطاق‌پور؛ امیر شالبافیان


طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون

دوره 18، شماره 69، بهمن 1388

سید عباس کاظمی؛ سیاوش نصرت پناه؛ سیاوش نصرت پناه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ احمد جعفری


جنگ ناهم‌تراز و تبیین نقش نیروهای مردمی در جنگ آینده

دوره 18، شماره 69، بهمن 1388

محمدجواد سبحانی‌فر؛ سید حسین محمدی‌ نجم


میراث نومحافظه‌کاران و آینده‌ آن در دولت اوباما

دوره 17، شماره 68، بهمن 1388

محمدعلی حیدری؛ حمید رهنورد


قدرت در عصر اطلاعات

دوره 18، شماره 69، بهمن 1388

حسین دهشیار؛ مرتضی نورمحمدی


سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه

دوره 17، شماره 68، بهمن 1388

ایوب پورقیومی