شناسایی ملاحظات و عوامل مؤثر در ارتقای سامانه اکتساب دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 99، شهریور 1396، صفحه 49-76

مهدی کرباسیان؛ عبدالعلی مراثی؛ مهرانعلی عزیزی؛ حمید فرخ فال؛ افراسیاب جشم آور


تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 28، شماره 106، فروردین 1398، صفحه 49-83

عیسی محمدحسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده


روشهای امریکا در راه‌اندازی، حمایت و هدایتِ تروریسمِ غرب آسیا و پیشنهادهای راهبردی مقابله با آن

دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 179-207

محمدحسین روحانی؛ عبدالله مبینی؛ حسین باقری؛ محمدرضا هدایتی؛ سیدعلی سادات طوسی


طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم)

دوره 19، شماره 74، مرداد 1390

علی محمد احمد وند؛ عبدالرحمن کشوری؛ غلامحسین نیکوکار؛ حمیدرضا حاتمی؛ منصور صادقی مال میری


نقش سازمان‏های مردم نهاد در مهندسی اجتماع

دوره 19، شماره 73، مرداد 1389

علیرضا نادری خورشیدی؛ هادی فقیه علی آبادی؛ هادی فقیه علی آبادی؛ حجت الله بهرامیان


الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم

دوره 20، شماره 80، بهمن 1391

علی محمد نائینی؛ محمدباقر ذوالقدر


سبک فرماندهی در فرهنگ علوی

دوره 21، شماره 81، بهمن 1391

محمدباقر بابایی


بررسی تبعات اقتصادی و امنیتی رشد نظامی‌گرایی در خاورمیانه

دوره 15، شماره 60، بهمن 1386

عنایت‌الله یزدانی؛ سید قاسم منفرد


امکان و پیامدهای انسداد تنگه‌ی هرمز

دوره 16، شماره 63، بهمن 1387

محمود زرین‌ماه


عوامل مؤثر بر موفقیت لشکر32 انصار الحسین(ع) در عملیات مرصاد

دوره 17، شماره 66، بهمن 1388

مهدی نطاق‌پور؛ امیر شالبافیان


طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون

دوره 18، شماره 69، بهمن 1388

سید عباس کاظمی؛ سیاوش نصرت پناه؛ سیاوش نصرت پناه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ احمد جعفری