سیاست خارجی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مورد کاوی چشم‎انداز بیست ساله‎ی جمهوری اسلامی ایران)

دوره 25، شماره 94، اردیبهشت 1395

منصور حیدری؛ سید محمدجواد قربی؛ مجتبی محمدی؛ مجتبی محمدی


بسترهای شکل‎گیری افراطی‎گری در پاکستان مبتنی بر رهیافت گفتمان

دوره 25، شماره 96، آبان 1395

محسن مطلبی جونقانی؛ حسن مرادخانی؛ مصطفی ساوه دوردی


بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر بحران سوریه (2011 تا 2018)

دوره 31، شماره 121، اسفند 1401، صفحه 57-82

حیدر منصوری؛ محمد تقی رکنی لموکی


بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی

دوره 27، شماره 105، بهمن 1397، صفحه 59-108

مهدی حشمتی جدید؛ احمد مظفری؛ جواد شمس الدینی


بررسی عوامل مؤثر همگرایی ایران و عمان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 98، اردیبهشت 1396، صفحه 63-81

مهدی نطاق‌پور؛ محمدرضا بشارتی؛ احسان رفیعی


طراحی مدل بومی برای تحلیل اسناد راهبردی (امنیتی و نظامی)

دوره 31، شماره 120، آذر 1401، صفحه 67-101

رحمان حبیبی؛ مجید یوسفی


تحولات جهان عرب: تغییرات فضای ژئوپلیتیک امنیتی- راهبردی به ژئوکالچر امنیتی نوین

دوره 21، شماره 83، تیر 1392، صفحه 69-97

ابراهیم متقی؛ آرش بیدالله خانی؛ عبدالرضا کلمرزی


نقش و تأثیر راهبرد موشکی آمریکا بر راهبرد موشکی جمهوری اسلامی ایران

دوره 27، شماره 102، خرداد 1397، صفحه 71-104

علی قدیم ملالو؛ سیداصغر جعفری


حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات

دوره 28، شماره 108، آذر 1398، صفحه 75-116

مسعود مظاهری؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی


جنگ ترکیبی غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران (تحلیل ابعاد و روش‌ها)

دوره 28، شماره 109، اسفند 1398، صفحه 75-111

محمدهادی راجی؛ اصغر افتخاری


بررسی نقش سپاه و بسیج در تأمین امنیت و توانمندسازی حاشیه کلانشهر مشهد

دوره 26، شماره 99، شهریور 1396، صفحه 77-117

مهدی نطاق پور؛ محمدمهدی اسماعیلی


راهکارهای نظامی آمریکا برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز ایران

دوره 32، شماره 122، تیر 1402، صفحه 81-96

علیرضا زمانیان؛ سعید قربانی؛ جواد منزوی بزرگی


نقش همدلی در استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 98، اردیبهشت 1396، صفحه 83-125

سیدمحمدجواد قربی؛ منصور حیدری


عوامل و عناصر مؤثر بر مکان یابی سایت های موشکی ساحل به دریا

دوره 26، شماره 100، آذر 1396، صفحه 105-129

سید مرتضی احمدی؛ اسماعیل غلامحسینی؛ علی سرکارگر اردکانی؛ سید ابراهیم قلی زاده


تبیین نظریه‏های قدرت هوایی در مدیریت راهبردی صحنه‌ی جنگ

دوره 19، شماره 73، مرداد 1389

سعید کافی؛ غلامحسین ابراهیمی یزدی