نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی‌پور، حوا روابط کشورهای عرب منطقه‎ی خلیج فارس و ایران از منظر منطقه‎گرایی [دوره 22، شماره 88، 1393]
 • ابوالفتحی، محمد تأثیر مؤلفه‎های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر گسترش بیداری اسلامی خاورمیانه [دوره 22، شماره 86، 1393]
 • احمدی، سید عباس اُم‌القُری و اندیشه‎ی منطقه‌گرایی [دوره 22، شماره 86، 1393]
 • احمدیان، علی‌اکبر مدل‏سازی مدیریت جهادی «با بهره‏‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری» [دوره 22، شماره 87، 1393]
 • احمدیان، قدرت‌الله ماهیت دولت و امنیت ملی در عراق [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 115-152]
 • اردستانی، حسین تغییر رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی در دهه‎ی دوم انقلاب [دوره 22، شماره 88، 1393]
 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز نظام بین‌المللی در حال گذار و روابط دوجانبه‎ی آمریکا و چین (2010-1991) [دوره 22، شماره 88، 1393]
 • اسمعیلی، مرتضی نظام بین‌المللی در حال گذار و روابط دوجانبه‎ی آمریکا و چین (2010-1991) [دوره 22، شماره 88، 1393]
 • افتخاری، اصغر بررسی و تبیین راهبرد «تهدید در مقابل تهدید» در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393]
 • افراسیاب‌پور، حامد تحلیل پویش‌های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس [دوره 22، شماره 88، 1393]

ب

پ

 • پاتیار، عزت الله خدمت سربازی حرفه‎ای از منظر قرآن و نهج‎البلاغه [دوره 22، شماره 86، 1393]
 • پارسای، رضا اثرگذاری محور ایران، سوریه و حزب‎الله بر منافع آمریکا در خاورمیانه [دوره 22، شماره 86، 1393]
 • پیرمحمدی، سعید تأثیر مؤلفه‎های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر گسترش بیداری اسلامی خاورمیانه [دوره 22، شماره 86، 1393]
 • پوراسمعیلی، نجمیه جنگ ایران و عراق از دیدگاه موازنه‏‌ی قوا [دوره 22، شماره 86، 1393]

ج

 • جانفشان، سید مهدی تغییر راهبرد نظامی - امنیتی آمریکا از منطقه خاورمیانه به پاسیفیک و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • جدی، جهانگیر تأثیرات فضای مسلح بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • جعفری، سید اصغر تأثیرات فضای مسلح بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • جهانخواه، عادل بن‎مایه‎های بیداری اسلامی با مطالعه‎ی موردی بحرین [دوره 22، شماره 86، 1393]

ح

خ

 • خسروی، ایمان تأثیرات فضای مسلح بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]

د

 • دیده‌ورا، ذوالفقار بن‎مایه‎های بیداری اسلامی با مطالعه‎ی موردی بحرین [دوره 22، شماره 86، 1393]
 • درویشی، فرهاد بررسی تأثیرات سیاست خارجی ترکیه در اقلیم کردستان عراق بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (2013-1991) [دوره 22، شماره 85، 1392]

ر

 • رجبی دوانی، محمدحسین نقش نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه در برابر تهدیدات سخت و نرم دشمنان از صفویه تا انقلاب مشروطه [دوره 22، شماره 88، 1393]

س

ص

ع

 • علایی، حسین طراحی و تبیین الگوی تصمیم‎گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس [دوره 22، شماره 87، 1393]

غ

 • غلامی، طهمورث جنگ ایران و عراق از دیدگاه موازنه‏‌ی قوا [دوره 22، شماره 86، 1393]
 • غلامی، طهمورث ماهیت دولت و امنیت ملی در عراق [دوره 22، شماره 88، 1393، صفحه 115-152]

ق

 • قاسمی، فرهاد چرخه راهبردی و الزامات سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • قربی، سید محمدجواد امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران؛ مؤلفه‎ها، تهدیدات و راهکارها [دوره 22، شماره 87، 1393]
 • قلی زاده، سید ابراهیم فرصت‎ها و چالش‎های عمق‎بخشی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان [دوره 22، شماره 86، 1393]

ک

 • کفاش، محمدرضا فرصت‎ها و چالش‎های عمق‎بخشی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان [دوره 22، شماره 86، 1393]
 • کلانتری، فتح‌الله بررسی و تبیین راهبرد «تهدید در مقابل تهدید» در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 88، 1393]

م

 • محمدیان، علی بررسی تأثیرات سیاست خارجی ترکیه در اقلیم کردستان عراق بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (2013-1991) [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • محمدیان، علی بررسی تأثیرات سیاست خارجی ترکیه در اقلیم کردستان عراق بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (2013-1991) [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • محمدی نجم، سید حسین امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران؛ مؤلفه‎ها، تهدیدات و راهکارها [دوره 22، شماره 87، 1393]
 • محمدی نجم، سید حسین متغیرهای مؤثر بر فرآیند تصمیم‎گیری جهت مداخله‎ی نظامی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد [دوره 22، شماره 87، 1393]
 • محمدنژاد، سید مهرعلی طراحی و تبیین الگوی تصمیم‎گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس [دوره 22، شماره 87، 1393]
 • محموداوغلی، رضا بررسی فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی بر اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا با تأکید بر جنگ‎های این رژیم [دوره 22، شماره 87، 1393]
 • مرادی، حجت‌الله نقش رسانه‌های جهانی در سیاست خارجی آمریکا پس از واقعه‎ی 11 سپتامبر [دوره 22، شماره 87، 1393]
 • مطهرنیا، مهدی اثرگذاری محور ایران، سوریه و حزب‎الله بر منافع آمریکا در خاورمیانه [دوره 22، شماره 86، 1393]

ن

 • نیکوکار، غلامحسین طراحی و تبیین الگوی تصمیم‎گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس [دوره 22، شماره 87، 1393]
 • نگهدار، الهام چرخه راهبردی و الزامات سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • نوذری، فضل‌اله دکترین نبرد زمینی در محیط جنگ ناهم‌تراز با رویکرد دفاع همه‌جانبه [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • نوعی باغبان، سید مرتضی روابط کشورهای عرب منطقه‎ی خلیج فارس و ایران از منظر منطقه‎گرایی [دوره 22، شماره 88، 1393]

و

 • واثق، محمود اُم‌القُری و اندیشه‎ی منطقه‌گرایی [دوره 22، شماره 86، 1393]

ه

 • هرسیج، حسین روابط کشورهای عرب منطقه‎ی خلیج فارس و ایران از منظر منطقه‎گرایی [دوره 22، شماره 88، 1393]

ی

 • یزدان‌پناه، محمد تغییر راهبرد نظامی - امنیتی آمریکا از منطقه خاورمیانه به پاسیفیک و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • یزدان‌پناه، محمد متغیرهای مؤثر بر فرآیند تصمیم‎گیری جهت مداخله‎ی نظامی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد [دوره 22، شماره 87، 1393]