نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبخازیا تأثیرات فروپاشی شوروی بر سیاست منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • آب‌وهوا تغییر اقلیم و تأثیر آن بر امنیت ملی [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • آتش‏بس تجاوز نظامی و مذاکره؛ دو رویه‏ی راهبرد عراق علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • آثار روان‌شناختی‌ آثار روان‌شناختی‌ مأموریتهای‌ مداوم‌ بر نیروهای‌ نظامی‌ ؛ با تأکید بر کارکردهای‌ شناختی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • آذربایجان جنگ دوم قره‌باغ (2020): علل، زمینه‌ها و پیامدها [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 69-103]
 • آرایش سیاسی- نظامی منطقه‎ی غرب آسیا (خاورمیانه) بررسی آسیب‌های امنیتی مناطق کردنشین شمال‎غرب کشور در مقابل تهدیدات آمریکا [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • آرو جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • آزادی اطلاعات حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 75-116]
 • آزمایشگاه ارزیابی و آزمون تصمیم‌گیری به‌کارگیری مدلی ریاضی برای انتخاب راهبرد بهینه‌ی نظامی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • آزمایش هسته ای آزمایش هسته ای کره شمالی: علل و پیامدها [دوره 15، شماره 58، 1386]
 • آسیای میانه و قفقاز بررسی تطبیقی الگوهای امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • آسیای مرکزی راهبرد‌های دفاعی ـ امنیتی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و تغییر و تحولات آن پس از 2003 [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • آسیای مرکزی تحلیل راهبردی موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 157-188]
 • آسیای مرکزی شناسایی عوامل مؤثر بر تحولات آینده آسیای مرکزی و تأثیر آن بر موقعیت ج. ا. ایران در این منطقه [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 221-252]
 • آسیای‌ مرکزی‌ اسرائیل‌ در آسیای‌ مرکزی‌ [دوره 9، 29-30، 1378]
 • آسیای مرکزی و قفقاز بررسی اهداف و زمینه‏های شکل‏گیری اتحاد ترکیه و رژیم صهیونیستی در دهه‏ی 90 و تحولات بعد از آن [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • آسیای مرکزی و قفقاز راهبرد ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز و تأثیر آن بر امنیت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز سیاست‌ خارجی‌ چین‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز [دوره 9، 29-30، 1378]
 • آسیب ‏پذیری بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب‎پذیری خرده‎نظام‎های اجتماعی جنگ ایران و عراق [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • آسیب‎شناسی امنیتی مناطق کردنشین بررسی آسیب‌های امنیتی مناطق کردنشین شمال‎غرب کشور در مقابل تهدیدات آمریکا [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • آسیب‌شناسی دفاع مقدس ترویج فرهنگ دفاع مقدس، آسیب‌شناسی، ارائه مدل و راهکارها [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 119-152]
 • آشوب کاربرد اصول نظریه آشوب در تصمیم‌گیری‌های دفاع هوایی [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • آلمان رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 175-209]
 • آماد و پشتیبانی طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • آماد و پشتیبانی چالاک طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • آماد و پشتیبانی یکپارچه طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • آماد و پشتیبانی مجازی طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • آماد و پشتیبانی ناب‌ طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • آمایش‌ دفاعی‌ قلمرو و ماهیت‌ جغرافیای‌ نظامی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • آمایش دفاعی ـ فرهنگی فرهنگ راهبردی و آمایش دفاعی ـ فرهنگی در مناطق مرزی [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • آمایش سرزمین طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • آمریکا نقدی بر مبانی نظری و عملی سیاست ضدتروریستی آمریکا [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • آمریکا چگونگی معنایابی اقدام مسلحانه در نزد گروه‏های نوبنیادگرای اسلامی علیه غرب‎‏ٌ مهاجم [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • آمریکا آمریکا و حقوق بشردوستانه (مورد گوانتانامو) [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • آمریکا راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید نظامی آمریکا [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • آمریکا روابط‌ نظامی‌ ایران‌ و چین‌، و متغیری‌ به‌ نام‌ آمریکا [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • آمریکا جایگاه‌ نظریة‌ "دولتهای‌ ورشکسته‌" در ملاحظات‌ امنیتی‌ نوین‌ آمریکا (1) [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • آمریکا بازی‌ قدرت‌ در صحنة‌ افغانستان‌ : اهداف‌ و الگوهای‌ رفتاری‌ [دوره 10، 40-41، 1379]
 • آمریکا نظریه‎ی مقاومت در روابط بین‌الملل؛ رویکرد ایرانی- اسلامی نفی سبیل و برخورد با سلطه [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • آمریکا مداخله‎ی نظامی: گره‎گشای سیاست خارجی آمریکا (با نگاهی به ایران) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 37-68]
 • آمریکا نقش عنصر بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • آمریکا تغییر راهبرد نظامی - امنیتی آمریکا از منطقه خاورمیانه به پاسیفیک و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • آمریکا اثرگذاری محور ایران، سوریه و حزب‎الله بر منافع آمریکا در خاورمیانه [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • آمریکا متغیرهای مؤثر بر فرآیند تصمیم‎گیری جهت مداخله‎ی نظامی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • آمریکا روابط کشورهای عرب منطقه‎ی خلیج فارس و ایران از منظر منطقه‎گرایی [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • آمریکا دیپلماسی اجبارآمیز: کارویژه‎ی تهدید به‎کارگیری گزینه‎‎ی نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • آمریکا ملاحظاتِ آمریکاییِ ترکیه در روابط با ایران [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • آمریکا نقش و تأثیر راهبرد موشکی آمریکا بر راهبرد موشکی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 71-104]
 • آمریکا علل فروپاشی سریع ارتش افغانستان در برابر حملات طالبان [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 103-129]
 • آمریکا بررسی روند نهادسازی نظامی ـ امنیتی ایالات متحده آمریکا در عراق (2011-2003) [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 11-42]
 • آمریکا راهکارهای نظامی آمریکا برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز ایران [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 81-96]
 • آمریکا و اسناد امنیت ملی آمریکا بررسی مقایسه ای رویکرد آمریکا نسبت به ایران بر اساس اسناد امنیت ملی آمریکا 2014-1993 [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 75-104]
 • آمریکا و حقوق بین‌الملل آمریکا و دیوان بین‌المللی کیفری [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • آموزش‌ نظامی‌ سیاست‌ آموزشی‌ ارتش‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • آموزه‌های دینی بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌ گیری جنگ از منظر مبانی ارزشی و آموزه‌های دین مبین اسلام [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 177-211]
 • آینده‎پژوهی سناریوهای امنیت‎بخشی محتواهای فرارسانه‌ای نوین و نقش حاکمیت در تعامل با عدم‎قطعیت‌های آینده [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • آینده پژوهی فناوری دفاعی فناوری‌های اطلاعاتی؛ مبنایی برای توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • آینده‌نگاری تفکر راهبردی و آینده‌پژوهی [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • آینده‌نگاری پیش‌ران‌‌های اصلی و کلیدی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و عربستان در منطقۀ غرب آسیا [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 9-28]
 • آینده‌های بدیل آینده‌های بدیل اثرگذاری اپوزیسیون بر ساختار سیاسی در عربستان [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 131-157]

ا

 • ایالات متحده آمریکا جنگ عراق و رونق کسب و کار شرکت‌های خصوصی [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • ایالات متحده آمریکا نظام بین‌المللی در حال گذار و روابط دوجانبه‎ی آمریکا و چین (2010-1991) [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • ایالات ‌متحده آمریکا ایالات ‌متحده آمریکا و برساخت ادراک تهدید از جمهوری‌اسلامی ایران در موضوع تروریسم [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 167-198]
 • ایالات متحده امریکا به کارگیری زور به عنوان ابزار سیاست خارجی امریکا، معضل فراروی ترامپ [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 191-222]
 • ایالات متحده امریکا بررسی رهیافت‌های سیاست هسته‌ای امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران براساس اسناد گزارش مرور وضعیت هسته‌ای (2018-2001) [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 123-150]
 • ابتکارات‌ میان‌نهادی‌ ابتکارات‌ میان‌نهادی‌ و امنیت‌ در افغانستان‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • ابزارها و روش‏های مقابله جنگ نرم و روش‏های مقابله با آن از دیدگاه قرآن [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • ابهام قطبیت تحلیلی بر تشدید منازعات منطقه‌ای در دوران ابهام قطبیت ساختار سیستم بین‌الملل: مطالعه موردی غرب آسیا (1991-2019) [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 9-49]
 • اپوزیسیون آینده‌های بدیل اثرگذاری اپوزیسیون بر ساختار سیاسی در عربستان [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 131-157]
 • اتحاد استراتژیک‌ نوسازی‌ نظامی‌ و استراتژی‌ ترکیه‌ برای‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • اتحاد شوروی رویکرد همگرایی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با کشورهای آسیای مرکزی (مطالعه موردی همگرایی امنیتی ـ فرهنگی ایران و تاجیکستان) [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • اتحادیه اروپا رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 175-209]
 • اتحادیه‌ی اروپا دکترین امنیتی و دفاعی کشور اتریش [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • اتریش دکترین امنیتی و دفاعی کشور اتریش [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • اثرات‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌مدت‌ بررسی‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی‌ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • اثر رشد بررسی‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی‌ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • اثر شلاقی بررسی سیاست‌های کاهش پدیده شلاقی در زنجیره‌های تأمین صنایع دفاعی کشور بر مبنای روش پویایی سیستم [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 103-122]
 • اجلاسیه‌ی بن گفتمان مبارزه با تروریسم در راهبرد ناتو [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • اجلاسیه‌ی پراگ گفتمان مبارزه با تروریسم در راهبرد ناتو [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • اجلاسیه‌ی مادرید گفتمان مبارزه با تروریسم در راهبرد ناتو [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • اجماع نخبگان دیپلماسی دفاعی در پرتو رویکرد چین به مسأله‏ی‎ امنیت [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 9-35]
 • احزاب شیعی ظرفیت‌سنجی شیعیان عراق و تأثیر آن بر محور مقاومت [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 159-191]
 • اختلافات اخیر آمریکا و روسیه جنگ سرد جدید [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • اختلافات‌ ژئوپلیتیکی‌ روسیه‌، چین‌، هند : مثلث‌ استراتژیک‌ جدید برای‌ جنگ‌ سرد؟ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • اختلافات مذهبی و عقیدتی سنجش عوامل واگرایی ژئوپلیتیکی بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و راهبردهای مقابله با آن [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • اخوان‏ المسلمین نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • ادبیات‌ استراتژیک‌ جنگ‌ آینده‌ در ادبیات‌ استراتژیک‌ آمریکا [دوره 10، 32-33، 1379]
 • ادراک تهدید ایالات ‌متحده آمریکا و برساخت ادراک تهدید از جمهوری‌اسلامی ایران در موضوع تروریسم [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 167-198]
 • ادوار تجاری‌ بررسی‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی‌ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • ایدئولوژی تحلیل سازه‌انگارانه‌ی سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم صهیونیستی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • ایدئولوژی سلفی- جهادی بسترها و عوامل مؤثر در شکل‌گیری گروهک تروریستی داعش [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • ایران سنجش عوامل واگرایی ژئوپلیتیکی بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و راهبردهای مقابله با آن [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • ایران رفتار ژئوپلیتیکی ترکمنستان در برابر ایران؛ تاختن اسب روی لبه‏ی تیغ [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • ایران تحلیل ژئوپلیتیک سوریه: بستری برای تدوین سیاست خارجی ایران در خاورمیانه [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • ایران بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • ایران راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید نظامی آمریکا [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • ایران جایگاه جمهوری اسلامی ایران در رویکرد نوین امنیتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 147-165]
 • ایران نقش عنصر بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • ایران بررسی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جانب پاکستان [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • ایران دیپلماسی اجبارآمیز: کارویژه‎ی تهدید به‎کارگیری گزینه‎‎ی نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • ایران مؤلفه‏ها و شاخص‏های نظامی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • ایران ملاحظاتِ آمریکاییِ ترکیه در روابط با ایران [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • ایران پژوهشی در معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 36-80]
 • ایران چشم‌اندازی بر راهبردی شدن روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در دوره پوتین (با نگاه به منافع جمهوری اسلامی ایران) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 39-73]
 • ایران بررسی مقایسه ای رویکرد آمریکا نسبت به ایران بر اساس اسناد امنیت ملی آمریکا 2014-1993 [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 75-104]
 • ایران نقش و تأثیر راهبرد موشکی آمریکا بر راهبرد موشکی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 71-104]
 • ایران بررسی رهیافت‌های سیاست هسته‌ای امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران براساس اسناد گزارش مرور وضعیت هسته‌ای (2018-2001) [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 123-150]
 • ایران سیاست دفاعی و امنیت جمعی در غرب آسیا [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 9-49]
 • ایران تأثیر پیشرفت و توسعه سامانه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 53-78]
 • ایران ارزیابی مسئولیت بین‌الملی دولت پاکستان در قبال اقدامات تروریستی در مرز ایران [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 51-73]
 • ایران نقش بازیگران فرامنطقه‌ای در ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 39-66]
 • ایران مواجهه اندیشه سیاسی ترکیه و ایران در بحران سوریه؛ تضادها و اشتراک‌ها [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 27-56]
 • ایران نقش آفرینی چین در نظام جهانی آینده از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 207-244]
 • ایران چگونگی بازتولید قدرت طالبان در افغانستان بر مبنای تئوری کاتاستروف-چارچوب [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 83-123]
 • ایران‌ روابط‌ نظامی‌ ایران‌ و چین‌، و متغیری‌ به‌ نام‌ آمریکا [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • ایران‌ بازی‌ قدرت‌ در صحنة‌ افغانستان‌ : اهداف‌ و الگوهای‌ رفتاری‌ [دوره 10، 40-41، 1379]
 • ایران‌ تحلیل‌ سطح‌ توانمندی‌های‌ نظامی‌ ایران‌ و عراق در طول‌ جنگ‌ تحمیلی‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • ایران‌ ـ پاکستان‌ ژئواکونومی‌ خط‌ لولة‌ گاز ایران‌ به‌ جنوب‌ آسیا و پیامدهای‌ امنیتی‌ آن‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • ایران‌ ـ جنوب‌ آسیا ژئواکونومی‌ خط‌ لولة‌ گاز ایران‌ به‌ جنوب‌ آسیا و پیامدهای‌ امنیتی‌ آن‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • ایران‌هراسی اهداف ژئوپلیتیکی سیاست ایران‌هراسی هسته‌ای رژیم صهیونیستی [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 103-135]
 • ایران‏هراسی سنجش عوامل واگرایی ژئوپلیتیکی بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و راهبردهای مقابله با آن [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • ایران‌ ـ هند ژئواکونومی‌ خط‌ لولة‌ گاز ایران‌ به‌ جنوب‌ آسیا و پیامدهای‌ امنیتی‌ آن‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • ایران و عمان بررسی عوامل مؤثر همگرایی ایران و عمان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 63-81]
 • ارتباطات‌ جنگ‌ اطلاعاتی‌ و نقش‌ آن‌ در جنگ‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • ارتش آزادی‌بخش عوامل مؤثر بر موفقیت لشکر32 انصار الحسین(ع) در عملیات مرصاد [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • ارتش آزادی‌بخش خلق چین و سیاست حداکثرسازی موقعیت؛ باتأکیدبر مؤلفه‌های امنیتی ـ نظامی [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 117-143]
 • ارتش اسرائیل پیروزی از منظر رژیم صهیونیستی پیش‌زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ صهیونیست‌ها علیه لبنان (جولای ـ سپتامبر 2006) [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • ارتش‌ اسرائیل‌ برنامه‌های‌ جدید ارتش‌ اسرائیل‌ [دوره 9، شماره 28، 1378]
 • ارتش افغانستان علل فروپاشی سریع ارتش افغانستان در برابر حملات طالبان [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 103-129]
 • ارتش‌ امریکا جنگ‌ آینده‌ در ادبیات‌ استراتژیک‌ آمریکا [دوره 10، 32-33، 1379]
 • ارتش‌ پسانوین‌ عدم‌ تقارن‌ و جنگهای‌ نامتقارن‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • ارتش‌ مدرن‌ عدم‌ تقارن‌ و جنگهای‌ نامتقارن‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • ارتش مصر نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • ارزیابی‌ اطلاعاتی‌ جنگ‌ اطلاعاتی‌ و نقش‌ آن‌ در جنگ‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • ارزیابی عملکرد طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم) [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • ارزش مؤلفه‏های تأثیرگذار بر تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • ارزش‌های اسلامی پژوهشی در معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 36-80]
 • ارزش‎های اسلامی امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران؛ مؤلفه‎ها، تهدیدات و راهکارها [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • ارمنستان تهدیدات امنیتی روابط روسیه و ارمنستان در قفقاز جنوبی [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 191-216]
 • ارمنستان جنگ دوم قره‌باغ (2020): علل، زمینه‌ها و پیامدها [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 69-103]
 • اروپا مشارکت راهبردی چین و اروپا در عصر‌ وابستگی‌ متقابل‌:‌ ظرفیت‌ها و چالش‌ها [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • اروپا و آمریکا تغییر رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی در دهه‎ی دوم انقلاب [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • ازبکستان ازبکستان: بازیگر منطقه‌ای در ژئوپلیتیک اوراسیا [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • ازبکها عوامل ساختاری ـ سیاسی مؤثر در ناکارآمدی ارتش صفوی و تأثیر آن بر اقتصاد و جامعه (932تا1047 ه‍. ق) [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • ایساف گفتمان مبارزه با تروریسم در راهبرد ناتو [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • استان هرمزگان تحلیل قابلیت‎ها و محدودیت‎‌های ژئومورفولوژیکی استان هرمزگان در راهبرد دفاعی (مطالعه موردی: پس‎کرانه بندرعباس تا کوهستک) [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • استحاله‌ی رسمی الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • استحاله‌ی فرهنگی الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران نقش همدلی در استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 83-125]
 • استراتژی علل فروپاشی سریع ارتش افغانستان در برابر حملات طالبان [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 103-129]
 • استراتژی استراتژی دفاعی رسول‌الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) علیه مشرکان در عصر هجرت؛ تبیین چرایی و نتایج آن [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 233-257]
 • استراتژی تأثیر ملاحظات استراتژیک بر اصل «ضرورت نظامی» در حقوق جنگ [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 131-152]
 • استراتژی‌ عدم‌ تقارن‌ و جنگهای‌ نامتقارن‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • استراتژی‌ استراتژی‌ آمریکا و آینده‌ عراق [دوره 9، 26-27، 1378]
 • استراتژی‌ امریکا رویکرد سیاست‌ خارجی‌ امریکا به‌ تروریسم‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • استراتژی بقاء نقش عوامل و مؤلفه‌های پدافند غیرعامل در امنیت کشور [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • استراتژی جدید آمریکا تأثیر هزینه‌های اشغال عراق بر تداوم استراتژی جدید آمریکا در خاورمیانه [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • استراتژی‌ دفاعی‌ تأثیر محیط‌ امنیتی‌ منطقه‌ای‌ بر سیاست‌ دفاعی‌ دولتها [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • استراتژی‌ عملیاتی‌ جنگ‌ آینده‌ در ادبیات‌ استراتژیک‌ آمریکا [دوره 10، 32-33، 1379]
 • استراتژی غیرمستقیم سون تزو و استراتژی غیرمستقیم [دوره 6، شماره 13، 1374]
 • استراتژیک‌ قلمرو و ماهیت‌ جغرافیای‌ نظامی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • استراتژی‌ موازنة‌ منطقه‌ای‌ استراتژی‌ موازنة‌ منطقه‌ای‌ امریکا در جنگ‌ ایران‌ و عراق [دوره 9، شماره 31، 1378]
 • استراتژی نظامی بررسی نقش پهپادها در استراتژی نظامی کشورها با بهره گیری از آموزه های استراتژیک سان تزو و کلازِویتس: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 11-42]
 • استراتژی‌ نظامی‌ فرایند تصمیم‌ به‌ جنگ‌ در رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • استراتژی‌ نظامی‌ تأثیر محیط‌ امنیتی‌ منطقه‌ای‌ بر سیاست‌ دفاعی‌ دولتها [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • استراتژی‌ نظامی‌ طرحهای‌ درگیری‌ صحنة‌ عملیات‌ : ابزار استراتژیک‌ یا اتلاف‌ وقت‌ [دوره 10، شماره 35، 1379]
 • استراتژی‌ نظامی‌ جنگ‌ آینده‌ در ادبیات‌ استراتژیک‌ آمریکا [دوره 10، 32-33، 1379]
 • استراتژی‌ نظامی‌ جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • استراتژی‌ نظامی‌ جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • استراتژی‌ نظامی‌ استراتژی‌ نظامی‌ و برنامه‌های‌ تسلیحاتی‌ اسرائیل‌ [دوره 7، شماره 18، 1375]
 • استراتژی نظامی آمریکا بازنگری استراتژی نظامی آمریکا [دوره 6، شماره 12، 1374]
 • استعاره‌های شناختی تحلیل استعاره‌های شناختی در بیانات دفاعی مقام معظم رهبری [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 155-178]
 • استقامت ادبیات مقاومت از منظر قرآن و روایات [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 167-199]
 • استقلال جنگ‌های بیولوژیکی در بخش کشاورزی و چگونگی مقابله [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • استکبارستیزی پدیده مقاومت، بسترساز اعمال قدرت فراملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • استمرار تولید تدوین راهبرد ملی پدافند غیرعامل در حوزه صنعت دفاعی [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • اسرائیل چشم‌اندازی بر راهبردی شدن روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در دوره پوتین (با نگاه به منافع جمهوری اسلامی ایران) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 39-73]
 • اسلام دکترین و سیاست‌های دفاعی امنیتی در صحیفه سجادیه [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • اسلام مؤلفه‏ های داخلی و خارجی تأمین‏ کننده‎ی امنیت سیاسی از منظر امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • اسلام بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌ گیری جنگ از منظر مبانی ارزشی و آموزه‌های دین مبین اسلام [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 177-211]
 • اسلام سیاسی جنگ ایران و عراق از دیدگاه موازنه‏‌ی قوا [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • اسلام سیاسی الگوهای هویتی غرب آسیا و نظم امنیت منطقه‌ای [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 29-72]
 • اسلام‎گرا بسترهای شکل‎گیری افراطی‎گری در پاکستان مبتنی بر رهیافت گفتمان [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • اشغال ژئوپلیتیک عراق و عدم مقاومت مردم در برابر تجاوز آمریکا در سال 2003 [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • اشغال‌ نظامی‌ هزینه‌های‌ نظامی‌ آمریکا در جنگ‌ عراق [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • اصلاحیه‌ی سمینگتون نقش کنگره‌ی آمریکا در زمینه‌ی اعمال ملاحظه‌های امنیتی ـ راهبردی مربوط به «سیاست کنترل صدور فناوری» [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • اصل دعوت پارادایم صدور انقلاب در جهان اهل سنت بر مبنای اصل دعوت با توجه به تحولات اخیر بیداری اسلامی [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 169-195]
 • اصل ضرورت نظامی تأثیر ملاحظات استراتژیک بر اصل «ضرورت نظامی» در حقوق جنگ [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 131-152]
 • اطاعت پذیری اطاعت پذیری در نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 2، 1371]
 • اطلاعات‌ استراتژیک‌ جنگ‌ اطلاعاتی‌ و نقش‌ آن‌ در جنگ‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • اعتراض اجتماعی بررسی علل بیداری اسلامی در منطقه‏ی عربی و اسلامی بر اساس روش‏شناسی تأییدگرا [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • اعتماد اطلاعاتی جایگاه اعتماد اطلاعاتی در سپهر خط‏مشی دفاعی کشور (ارائه چارچوب پژوهشی برای مطالعه‏ی راهبرد دفاع در عمق برای مقابله با تهدیدهای رایانه‌ای) [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • اعتمادسازی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد : خلع‌ سلاح‌ و کنترل‌ تسلیحات‌ بعد از جنگ‌ سرد [دوره 10، شماره 35، 1379]
 • اعراب تأثیرات ضد امنیتی عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی روند سازش امارات و رژیم صهیونیستی) [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 137-173]
 • اعراب سنی تأثیر روند دولت ـ ملت‌سازی بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • اعلامیه‌ فرایند تخریب‌ روحیه‌ ارتش‌ عراق توسط‌ آمریکا [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • افراطی‎گری بسترهای شکل‎گیری افراطی‎گری در پاکستان مبتنی بر رهیافت گفتمان [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • افراط‌گرایی بررسی دلایل ایجاد و تداوم بحران در عراق با تأکید بر پیشینۀ ظهور داعش [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 139-167]
 • افراط‎گرایی ارزیابی و تحلیل تهدیدات اسلام‎گرایی افراطی در پاکستان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • افغانستان چگونگی بازتولید قدرت طالبان در افغانستان بر مبنای تئوری کاتاستروف-چارچوب [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 83-123]
 • افغانستان‌ بازی‌ قدرت‌ در صحنة‌ افغانستان‌ : اهداف‌ و الگوهای‌ رفتاری‌ [دوره 10، 40-41، 1379]
 • افکار عمومی قدرت نرم و سخت: تضاد «پیروزی در جنگ باورها» در قرن بیست و یکم [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • افکار عمومی نقش رسانه‌های جهانی در سیاست خارجی آمریکا پس از واقعه‎ی 11 سپتامبر [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • افکار عمومی رسانه و افکار عمومی؛ نگرشی تاریخی و تحلیلی به بحران سوریه2011 [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 107-137]
 • اقتدار بررسی تطبیقی الگوی مشروعیت و اعمال قدرت در نظام قاجاری، پهلوی و جمهوری اسلامی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 175-205]
 • اقتدار دفاعی تأثیر اقتدار دفاعی بر اقتدار سیاسی از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 39-61]
 • اقتدار سیاسی تأثیر اقتدار دفاعی بر اقتدار سیاسی از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 39-61]
 • اقتدار ملی جایگاه سیاست در اقتدار ملی از دیدگاه علی(ع) [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • اقتصاد اقتصاد و هژمونی: تأثیر بحران اقتصادی بر جایگاه جهانی آمریکا [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • اقتصاد اقتصاد و هژمونی: تأثیر بحران اقتصادی بر جایگاه جهانی آمریکا [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • اقتصاد اقتصاد در عرصه ه ی نظامی- استراتژیک؛ پژوهش و تصمیم گیری [دوره 6، شماره 12، 1374]
 • اقتصاد بخش نظامی و اقتصاد [دوره 5، شماره 5، 1373]
 • اقتصاد استراتژیک برنامه‌ریزی ‌قدرت سیاسی با الگوی کنشگری اقتصاد استراتژیک؛ راهبرد ژئواکونومیک چین در منطقه خاورمیانه [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • اقتصاد امنیت ملی اقتصاد امنیت ملی [دوره 3، شماره 2، 1371]
 • اقتصاد بین الملل نفت، اقتصاد بین الملل و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، 7-8، 1373]
 • اقتصاد دفاع اقتصاد دفاع؛ ماهیت و قلمرو [دوره 6، 10-11، 1374]
 • اقتصاد سیاسی جستاری نوین در چگونگی شناخت ژئوپلیتیک گفتمانی کشورها در چارچوب عملکرد اقتصاد سیاسی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 131-151]
 • اقتصاد سیاسی نظامی‌گری دلایل و پیامدهای نظامی‌گری در سیاست داخلی و خارجی عربستان [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 131-166]
 • اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • اقتصاد مقاومتی پژوهشی در معنا و مفهوم اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 36-80]
 • اقتصاد نیروی‌ انسانی‌ نظامی‌ اقتصاد نیروی‌ انسانی‌ نظامی‌( مبنای‌ تحلیل‌ اقتصادی‌ نظام‌ وظیفه‌ عمومی‌) [دوره 7، شماره 17، 1375]
 • اقتصاد هژمونیک ایالات متحده واکاوی تأثیر تحریم‌های نفتی ایران بر موقعیت هژمونیک اقتصاد آمریکا [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 43-68]
 • اقدامات تروریستی پس‌رانش: تحلیلی بر پیامدهای امنیتی افول داعش در کشورهای حامی و مؤسس [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 75-106]
 • اقدامات‌ قهرآمیز تأملی‌ بر مشروعیت‌ بین‌المللی‌ اقدامات‌ متقابل‌ بشردوستانه‌ قهرآمیز [دوره 10، 38-39، 1379]
 • اقدامات مدیریتی سیر تاریخی و مفهومی پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • اقوام ایرانی راهبردهای ایران در رویارویی با راهبرد مداخله‌جویانه قومی عربستان [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 45-75]
 • اکولوژی‌ قلمرو و ماهیت‌ جغرافیای‌ نظامی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • القاعده نقدی بر مبانی نظری و عملی سیاست ضدتروریستی آمریکا [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • القاعده بسترهای شکل‎گیری افراطی‎گری در پاکستان مبتنی بر رهیافت گفتمان [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • الگو رهیافت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 113-153]
 • الگوی اسلامی ایرانی مؤلفه‏های تأثیرگذار بر تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • الگوی اقتصادسنجی سنجش تأثیر ملموس هزینه‎های نظامی بر رشد اقتصادی ایران (84-1338) [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • الگوی امنیتی الگوی امنیت مشاع: طرحی متفاوت برای یک رژیم امنیتی موفق در خلیج فارس [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • الگوی امنیتی تأثیر ساخت مجموعه‎های امنیتی بر امنیت منطقه‎ای (مطالعه‎ی موردی مجموعه‎ی امنیتی خلیج فارس) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • الگوی امنیتی در حال گذار بررسی تأثیر عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی بر ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 125-147]
 • الگوی امنیتی در خلیج فارس تأثیر ساخت مجموعه‎های امنیتی بر امنیت منطقه‎ای (مطالعه‎ی موردی مجموعه‎ی امنیتی خلیج فارس) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • الگوی بومی کاربست الگوی بومی قدرت نرم در روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • الگوی تدوین دکترین روسیه ارزیابی ابعاد گوناگون دکترین‌های امنیتی ـ دفاعی روسیه [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • الگوی توسعه طراحی الگوی توسعه‌ی آموزش عالی ایران در افق چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور با تمرکز بر نگرش امنیتی- سیاسی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • الگوی دوستی و دشمنی بررسی عدم شکل‌گیری جامعه امنیتی کثرت‌گرا در مجموعه امنیتی شمال شرق آسیا [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 41-69]
 • الگوی رفتاری الگوی رفتاری قدرتهای بزرگ در بحرانهای بین المللی [دوره 8، 20-21، 1376]
 • الگوی سیاسی جمهوری اسلامی ایران نقش عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در ارائه‎ی الگوی سیاسی به شیعیان جهان [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • الگوی مشارکت الگوی مشارکت مراکز فکری در فرایند سیاست‌گذاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • الگو- مکان یابی بهینه – سایت های موشکی عوامل و عناصر مؤثر بر مکان یابی سایت های موشکی ساحل به دریا [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 105-129]
 • الگوی نظارت الگوی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در صنعت دفاعی [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 59-91]
 • الگوهای امنیتی بررسی تطبیقی الگوهای امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • الهام‌بخشی شاخص‎های قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • الهام‎بخشی سیاست خارجی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مورد کاوی چشم‎انداز بیست ساله‎ی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • اُم‌القُری اُم‌القُری و اندیشه‎ی منطقه‌گرایی [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • امام خمینی جهاد و دفاع از دیدگاه میرزای قمی و مقایسه‌ی آن با آرای فقهی امام خمینی [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • امام خمینی (رحمه‌الله علیه) آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 47-74]
 • امام خمینی(ره) مؤلفه‏ های داخلی و خارجی تأمین‏ کننده‎ی امنیت سیاسی از منظر امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • امام خمینی(ره) بررسی مفهوم و جایگاه امنیت و دفاع در اندیشه‎ی امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • امام خمینی(ره) تحلیل مضمون چشم‌انداز انقلاب اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 175-199]
 • امام سجاد (ع) دکترین و سیاست‌های دفاعی امنیتی در صحیفه سجادیه [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • امام علی(ع) واکاوی راهبرد نظامی در نهج‎البلاغه [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • ایمان درآمدی بر مؤلفه‌های امنیت توحیدی در سند چشم‌انداز 1404 ه.ش [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • امانت‌ جایگاه مردم در فلسفه تاریخ امام خمینی (ره) با تکیه‌بر دفاع جمعی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 101-130]
 • امپریالیسم بررسی مفهوم هژمونی؛ با تأکید بر هژمون‌گرایی آمریکا [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • امت‏گرایی آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 47-74]
 • امریکا روشهای امریکا در راه‌اندازی، حمایت و هدایتِ تروریسمِ غرب آسیا و پیشنهادهای راهبردی مقابله با آن [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 179-207]
 • امریکا بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 145-170]
 • امریکا عوامل مؤثر بر جابه‌جایی پایگاه‌های نظامی امریکا در اروپا (از غرب به شرق اروپا) [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 115-147]
 • امریکا بررسی تاکتیک‌های جنگ روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 149-175]
 • امریکا تأثیر پیشرفت و توسعه سامانه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 53-78]
 • امریکا بررسی فرصت های ج. ا.ایران در فضای رقابت های سیاسی - نظامی چین و آمریکا در افق 2030 [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 43-79]
 • امریکای لاتین بنیان‌های ژئوپولیتیک و ظرفیت‌ها و چالش‌ها در سیاست ائتلاف ایران با کشورهای منطقه امریکای لاتین [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 51-82]
 • امنیت چگونگی فرهنگ‏سازی پدافند غیرعامل در بین فرماندهان و مدیران سازمان بسیج مستضعفین [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • امنیت سیاست نظامی تروریسم: دفاع راهبردی، حمله تاکتیکی [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • امنیت بحران سومالی؛ عامل تقویت تروریسم بین‌المللی [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • امنیت سنجش عوامل واگرایی ژئوپلیتیکی بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و راهبردهای مقابله با آن [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • امنیت تهدیدها و فرصت‏های امنیتی ایران پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر نظریه‏ ی امنیتی بوزان) [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • امنیت بررسی راه‌کارها و قابلیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات در خلیج فارس [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • امنیت طراحی الگوی توسعه‌ی آموزش عالی ایران در افق چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور با تمرکز بر نگرش امنیتی- سیاسی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • امنیت دکترین و سیاست‌های دفاعی امنیتی در صحیفه سجادیه [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • امنیت دولت و مدیریت بحران(با نگاهی به نقش کلی دولت) [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • امنیت نقش عوامل و مؤلفه‌های پدافند غیرعامل در امنیت کشور [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • امنیت دیپلماسی دفاعی در پرتو رویکرد چین به مسأله‏ی‎ امنیت [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 9-35]
 • امنیت مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 99-124]
 • امنیت نقش عنصر بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • امنیت ماهیت دولت و امنیت ملی در عراق [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 115-152]
 • امنیت تحلیل پویش‌های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • امنیت نقش و جایگاه شرکت‎های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • امنیت سناریوهای امنیت‎بخشی محتواهای فرارسانه‌ای نوین و نقش حاکمیت در تعامل با عدم‎قطعیت‌های آینده [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • امنیت تجارت بین‎المللی تسلیحات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی و استثنائات امنیتی آن [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • امنیت نقش جزب‎الله لبنان در امنیت منطقه‎ی غرب‎آسیا (خاورمیانه) با تأکید بر حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • امنیت بررسی مفهوم و جایگاه امنیت و دفاع در اندیشه‎ی امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • امنیت بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد گروه‎های قومی و مذهبی در امنیت داخلی استان سیستان و بلوچستان (با تأکید بر گروه‎های قومی و مذهبی شهرستان سروان) [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • امنیت واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 161-190]
 • امنیت نخبگان سیاسی، کارکرد فرهنگی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 9-46]
 • امنیت بررسی دلایل و میزان گرایش به فرقه‌های انحرافی و نقش آن در امنیت‌ اجتماعی (مطالعه موردی: فرقۀ ضاله بهائیت) [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 139-168]
 • امنیت سیاست دفاعی و امنیت جمعی در غرب آسیا [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 9-49]
 • امنیت شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 155-194]
 • امنیت ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس با نگاه به روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 9-51]
 • امنیت واکاوی مبانی فقهی حمایت کیفری از حق امنیت شهروندان غیرمسلمان ذمی و مستأمن در سایه حکومت اسلامی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 153-175]
 • امنیت راه‌کارهای به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی (MICT) در راستای ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران جنوبی [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 105-130]
 • امنیت تغییرات اقلیمی، بحران آب و ستیزه‌های اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 217-255]
 • امنیت فناوری هوش مصنوعی و تغییر در امنیت ملی دولت‌ها [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • امنیت‌ ابتکارات‌ میان‌نهادی‌ و امنیت‌ در افغانستان‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • امنیت‌ تأثیرات‌ ژئوپلیتیک‌ لوله‌های‌ انتقال‌ نفت‌ و گاز حوزة‌ خزر بر امنیت‌ ملی‌ ایران‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • امنیت‌ تأثیر محیط‌ امنیتی‌ منطقه‌ای‌ بر سیاست‌ دفاعی‌ دولتها [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • امنیت ‌اجتماعی بررسی دلایل و میزان گرایش به فرقه‌های انحرافی و نقش آن در امنیت‌ اجتماعی (مطالعه موردی: فرقۀ ضاله بهائیت) [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 139-168]
 • امنیت اجتماعی فرهنگی سنجش تهدیدهای امنیتی در جنوب شرق ایران (با تأکید بر امنیت مرزی) [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • امنیت انسانی نظم و امنیت عمومی در پرتو استلزامات حقوق شهروندی [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • امنیت بین‌الملل تحلیل جایگاه تهدیدهای نوین در تدوین راهبردهای دفاعی ـ امنیتی با تأکید بر حکمرانی راهبردی [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • امنیت بین‌الملل تحول در ماهیت جنگ‌های آینده؛ جمهوری اسلامی ایران؛ سناریوها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 190-145]
 • امنیت بین‌الملل پهپادهای مسلح؛ چالشی نوین برای امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 85-111]
 • امنیت تقاضا چشم‌انداز تجاری‌شدن جهانی منابع‌گاز شیل و اثرات‌راهبردی بر امنیت‌ملی جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • امنیت توحیدی درآمدی بر مؤلفه‌های امنیت توحیدی در سند چشم‌انداز 1404 ه.ش [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • امنیت جامع نقش بازیگران فرامنطقه‌ای در ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 39-66]
 • امنیت جامعه گانی امنیت جامعه گانی رژیم صهیونیستی وچالش های پیش رو [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 177-206]
 • امنیت جمعی ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس با نگاه به روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 9-51]
 • امنیت جمهوری اسلامی ایران بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا و آثار آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • امنیت‌ جهانی‌ تحول‌ مفهوم‌ امنیت‌ : از امنیت‌ ملی‌ تا امنیت‌ جهانی‌ [دوره 9، شماره 31، 1378]
 • امنیت خاورمیانه مدل تصمیم‎گیری شهودی چندوجهی و تحلیل راهبردهای سیاست خارجی ترکیه در حمایت از جریان‎های تکفیری [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • امنیت دسته‎جمعی بررسی امکان‎سنجی ایجاد همگرایی امنیتی در حوزه‎‎ی ژئوپلیتیک خلیج فارس از منظر رئالیسم ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • امنیت‌ دسته‌جمعی‌ نوسازی‌ نظامی‌ و استراتژی‌ ترکیه‌ برای‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • امنیت دفاعی مردمی الگوی مشروعیت ‌سیاسی و شکل‌گیری امنیت دفاعی مردمی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 199-231]
 • امنیت رایانه‌ای جایگاه اعتماد اطلاعاتی در سپهر خط‏مشی دفاعی کشور (ارائه چارچوب پژوهشی برای مطالعه‏ی راهبرد دفاع در عمق برای مقابله با تهدیدهای رایانه‌ای) [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • امنیت رژیم صهیونیستی نظریات همگرایی امنیت رژیم صهیونیستی در رویارویی با همگرایی در منطقه شامات [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 9-37]
 • امنیت زیست‌محیطی تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 113-141]
 • امنیت ‎زیست‎محیطی از منظر حضرت امام خامنه‎ای ارائه الگوی امنیت زیست محیطی ازمنظر حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • امنیت سیاسی مؤلفه‏ های داخلی و خارجی تأمین‏ کننده‎ی امنیت سیاسی از منظر امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • امنیت سیاسی بررسی تأثیر جنگ عربستان در یمن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 153-193]
 • امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران ژئوپلیتیک کشور ترکمنستان و تأثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • امنیت شهری و حاشیه نشینی بررسی نقش سپاه و بسیج در تأمین امنیت و توانمندسازی حاشیه کلانشهر مشهد [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 77-117]
 • امنیت عمومی نظم و امنیت عمومی در پرتو استلزامات حقوق شهروندی [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • امنیت فرامنطقه‎ای بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران بر امنیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • امنیت فرهنگی امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران؛ مؤلفه‎ها، تهدیدات و راهکارها [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • امنیت محیط‎زیست ارائه الگوی امنیت زیست محیطی ازمنظر حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • امنیت مردم‌پایه شناسایی مؤلفه‌های امنیت مردم‌پایه در عراق (مطالعه موردی حشدالشعبی) [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 39-64]
 • امنیت مرزی سنجش تهدیدهای امنیتی در جنوب شرق ایران (با تأکید بر امنیت مرزی) [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • امنیت، مرز تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: بندرعباس) [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • امنیت ملّی ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس با نگاه به روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 9-51]
 • امنیت ملی بازشناسی حقوق امنیت ملی (بنیانی نو و ناشناخته برای معماری امنیت ملی) [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • امنیت ملی اشغال نظامی عراق، بستری برای افزایش دامنه‏ی تروریسم در منطقه [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • امنیت ملی فرصت‌ها و تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال دولت ـ ملت‌سازی آمریکا در عراق [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • امنیت ملی کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی راهبردی [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • امنیت ملی بررسی تبعات اقتصادی و امنیتی رشد نظامی‌گرایی در خاورمیانه [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • امنیت ملی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر امنیت ملی [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • امنیت ملی بررسی تاثیر تهدیدات و فرصت‌های ناشی از تداوم اشغال و تحولات عراق بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • امنیت ملی تحولات سیاست دفاعی روسیه سال‌های 2000 تا 2010 [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • امنیت ملی تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • امنیت ملی تأثیرات فروپاشی شوروی بر سیاست منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • امنیت ملی سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • امنیت ملی راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید نظامی آمریکا [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • امنیت ملی برداشتهای متفاوت از امنیت ملی [دوره 3، شماره 2، 1371]
 • امنیت ملی عوامل منطقه‌ای مؤثر بر همگرایی ایران و روسیه و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 167-201]
 • امنیت ملی دکترین جدید ناتو و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (پس از حملات 11 سپتامبر 2001 م) [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • امنیت ملی نقش تنگه هرمز و جزایر شمالی آن در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • امنیت ملی تأثیرات فضای مسلح بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • امنیت ملی تغییر رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی در دهه‎ی دوم انقلاب [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • امنیت ملی چشم‌انداز تجاری‌شدن جهانی منابع‌گاز شیل و اثرات‌راهبردی بر امنیت‌ملی جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • امنیت ملی تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: بندرعباس) [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • امنیت ملی آینده پژوهی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بستر تحولات ژئوپلتیکی، تمامیت ارضی و بحران های داخلی عراق [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 144-115]
 • امنیت ملی بررسی موقعیت ژئوپلتیکی شیعه با محوریت ایران و تاثیر آن بر جایگاه سیاسی شیعیان غرب آسیا [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 107-126]
 • امنیت ملی حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 75-116]
 • امنیت ملی نخبگان سیاسی، کارکرد فرهنگی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 9-46]
 • امنیت ملی دلایل و پیامدهای نظامی‌گری در سیاست داخلی و خارجی عربستان [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 131-166]
 • امنیت ملی تأثیر دیپلماسی عمومی امریکا در عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 93-130]
 • امنیت ملی فرهنگ و امنیت ملی روسیه [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 131-155]
 • امنیت ملی نقش آفرینی چین در نظام جهانی آینده از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 207-244]
 • امنیت ملی فناوری هوش مصنوعی و تغییر در امنیت ملی دولت‌ها [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • امنیت ملی تأثیرات ضد امنیتی عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی روند سازش امارات و رژیم صهیونیستی) [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 137-173]
 • امنیت‌ ملی‌ تحول‌ فضا به‌ عنوان‌ بُعد چهارم‌ امنیت‌ ملی‌ [دوره 9، شماره 28، 1378]
 • امنیت‌ ملی‌ ابعاد نرم‌افزاری‌ امنیت‌ ملی‌ : مشروعیت‌ ، انسجام‌ و ظرفیت‌ سیستم‌ سیاسی‌ [دوره 8، شماره 22، 1376]
 • امنیت‌ ملی‌ امنیت‌ ملی‌ و فروش‌ تصاویر جدید ماهواره‌ای‌ [دوره 7، شماره 17، 1375]
 • امنیت ملی ایران دولت ـ ملت‌سازی در عراق جدید و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • امنیت ملی ج.ا.ایران تحول در ماهیت جنگ‌های آینده؛ جمهوری اسلامی ایران؛ سناریوها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 190-145]
 • امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیر سیاست خارجی انگلستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی عوامل مؤثر همگرایی ایران و عمان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 63-81]
 • امنیت ملی و منطقه‎ای تأثیر ساخت مجموعه‎های امنیتی بر امنیت منطقه‎ای (مطالعه‎ی موردی مجموعه‎ی امنیتی خلیج فارس) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • امنیت منطقه تهدیدات جدید امنیتی رژیم صهیونیستی [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 127-162]
 • امنیت منطقه‌ای تحلیل هنجارین رژیم کنترل فناوری موشکی و الزامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • امنیت منطقه‌ای تکاپوی امنیت منطقه‌ای از رهگذر معاهدات بین‌المللی: تحلیل محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • امنیت منطقه‌ای دولت ـ ملت‌سازی در عراق جدید و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • امنیت منطقه‌ای بررسی تاثیر تهدیدات و فرصت‌های ناشی از تداوم اشغال و تحولات عراق بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • امنیت منطقه‌ای تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • امنیت منطقه‌ای تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 49-83]
 • امنیت‌ منطقه‌ای‌ تأثیر محیط‌ امنیتی‌ منطقه‌ای‌ بر سیاست‌ دفاعی‌ دولتها [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • امنیت هستی‌شناختی نظریه‎ی مقاومت در روابط بین‌الملل؛ رویکرد ایرانی- اسلامی نفی سبیل و برخورد با سلطه [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • امنیت همه‌جانبه آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 47-74]
 • ایمن‌سازی و پایداری تدوین راهبرد ملی پدافند غیرعامل در حوزه صنعت دفاعی [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • امور دفاعی‌ جایگاه‌ امور دفاعی‌ در رفتار بودجه‌ای‌ دولت‌ : تحلیلی‌ مقداری‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • اینترنت‌ اینترنت‌ و عملیات‌ روانی‌ : نمونة‌ جنگ‌ عراق [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • انتقال تسلیحات تأمین و انتقال تسلیحات [دوره 5، شماره 6، 1373]
 • انتقال‌ تکنولوژی‌ روابط‌ نظامی‌ ایران‌ و چین‌، و متغیری‌ به‌ نام‌ آمریکا [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • اندیشه الگوی حفظ و ارتقای کارآمدی بسیج در اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 45-77]
 • اندیشه استراتژی درآمدی بر سیر تحول اندیشه استراتژی [دوره 3، شماره 2، 1371]
 • اندیشه دفاعی الگوی حفظ و ارتقای کارآمدی بسیج در اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 45-77]
 • اندیشه دفاعی دفاع در عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اندیشه‌های دفاعی فرماندهی معظم کل قوا، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 157-180]
 • اندیشه سیاسی سکولار ترکی مواجهه اندیشه سیاسی ترکیه و ایران در بحران سوریه؛ تضادها و اشتراک‌ها [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 27-56]
 • اندیشه سیاسی شیعی ایرانی مواجهه اندیشه سیاسی ترکیه و ایران در بحران سوریه؛ تضادها و اشتراک‌ها [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 27-56]
 • اندیشه نظامی چالش‌های فراروی حقوق بشردوستانه در جنگ پست مدرن [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • اندیشه‌های شیعی پدیده مقاومت، بسترساز اعمال قدرت فراملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • اندیشه‌های نوسلفی‎گرایی بسترها و عوامل مؤثر در شکل‌گیری گروهک تروریستی داعش [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • اندیشۀ سیاسی تحلیل مضمون چشم‌انداز انقلاب اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 175-199]
 • انرژی‌ ژئواکونومی‌ خط‌ لولة‌ گاز ایران‌ به‌ جنوب‌ آسیا و پیامدهای‌ امنیتی‌ آن‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • انرژی درونی شناسایی شاخص‏های رهبری منطقه‏ ای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عمق‌بخشی انقلاب اسلامی [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 9-42]
 • انزواگرایی‌ نوسازی‌ نظامی‌ و استراتژی‌ ترکیه‌ برای‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • انسجام‌ فرایند تخریب‌ روحیه‌ ارتش‌ عراق توسط‌ آمریکا [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • انفجارهای هسته ای بررسی مشروعیت آزمایش‌های هسته‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • انقلاب بررسی علل بیداری اسلامی در منطقه‏ی عربی و اسلامی بر اساس روش‏شناسی تأییدگرا [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • انقلاب علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا (مطالعه‌ی موردی تونس، مصر، لیبی و یمن) [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • انقلاب اسلامی پدیده مقاومت، بسترساز اعمال قدرت فراملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • انقلاب اسلامی نظریه‎ی مقاومت در روابط بین‌الملل؛ رویکرد ایرانی- اسلامی نفی سبیل و برخورد با سلطه [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • انقلاب اسلامی تحولات جهان عرب: تغییرات فضای ژئوپلیتیک امنیتی- راهبردی به ژئوکالچر امنیتی نوین [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 69-97]
 • انقلاب اسلامی تأثیر مؤلفه‎های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر گسترش بیداری اسلامی خاورمیانه [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • انقلاب اسلامی جنگ ایران و عراق از دیدگاه موازنه‏‌ی قوا [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • انقلاب اسلامی ارزیابی و تحلیل تهدیدات اسلام‎گرایی افراطی در پاکستان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • انقلاب اسلامی مفهوم ژئوپلیتیک شیعه؛ برآیند تقابل بیناذهنی انقلاب اسلامی و جبهه‌ی مخالف آن [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • انقلاب اسلامی روشهای امریکا در راه‌اندازی، حمایت و هدایتِ تروریسمِ غرب آسیا و پیشنهادهای راهبردی مقابله با آن [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 179-207]
 • انقلاب اسلامی نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 145-174]
 • انقلاب اسلامی تحلیل مضمون چشم‌انداز انقلاب اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 175-199]
 • انقلاب اسلامی تأثیر عوامل قدرت نرم انقلاب اسلامی بر پیشگیری از تهاجم نظامی نظام سلطه به جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 43-87]
 • انقلاب اسلامی آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 47-74]
 • انقلاب اسلامی ظرفیت‌سنجی شیعیان عراق و تأثیر آن بر محور مقاومت [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 159-191]
 • انقلاب اسلامی شهید سلیمانی؛ تقویت چارچوب‌بندی مقاومت اسلامی جهت مقابله با دگرسازی درون‌دینی [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 11-38]
 • انقلاب اطلاعات ابعاد ژئوپلیتیک فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • انقلاب‌ اطلاعاتی‌ جنگ‌ اطلاعاتی‌ و نقش‌ آن‌ در جنگ‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • انقلاب‌ اطلاعاتی‌ گزارشی‌ در بارة‌ جنگ‌ آینده‌ از دیدگاه‌ "چین‌" [دوره 10، 32-33، 1379]
 • انقلاب‌ اطلاعاتی‌ جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • انقلاب اطلاعات و ارتباطات انقلاب فناوری و تأثیر آن بر سیاست بین‌الملل [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • انقلاب‌ در امور نظامی‌ جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • انقلاب رنگی الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • انقلاب، کودتا نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • انقلاب گل سرخ تأثیرات فروپاشی شوروی بر سیاست منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • انقلاب مهارت‌ها انقلاب فناوری و تأثیر آن بر سیاست بین‌الملل [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • اهداف جنگ نرم جنگ نرم و روش‏های مقابله با آن از دیدگاه قرآن [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • اهداف راهبردی واکاوی راهبرد نظامی در نهج‎البلاغه [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • اهداف سیاست دفاعی امام خمینی تحلیل سیاست دفاعی امام خمینی(ره) در دفاع مقدس [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 81-114]
 • اوراسیا جنگ سرد جدید [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • اوراسیا ازبکستان: بازیگر منطقه‌ای در ژئوپلیتیک اوراسیا [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • اورامانات احساس امنیت و توسعه گردشگری در مناطق مرزی اورامانات (مطالعه موردی:شهرستان پاوه) [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 125-147]
 • اوستیای جنوبی تأثیرات فروپاشی شوروی بر سیاست منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • ائتلاف بنیان‌های ژئوپولیتیک و ظرفیت‌ها و چالش‌ها در سیاست ائتلاف ایران با کشورهای منطقه امریکای لاتین [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 51-82]

ب

 • باری بوزان تحلیل پویش‌های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • بازار ارز بررسی‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی‌ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • بازار سهام‌ بررسی‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی‌ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • بازار کالا بررسی‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی‌ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • بازار ملی‌ بررسی‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی‌ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • بازدارندگی اهداف آمریکا از استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • بازدارندگی بازدارندگی و نظم و نوین جهانی [دوره 5، شماره 6، 1373]
 • بازدارندگی بررسی سیر تحول راهبرد امنیتی - نظامی هند از 1998 تا 2010 [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • بازدارندگی نقش عنصر بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • بازدارندگی دیپلماسی اجبارآمیز: کارویژه‎ی تهدید به‎کارگیری گزینه‎‎ی نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • بازدارندگی عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • بازدارندگی کاربست سیاست دفاعی با راهبرد دفاعی و راهبرد نظامی [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • بازدارندگی پایگاه‎سازی نظامی در غرب آسیا (خاورمیانه) و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • بازدارندگی کالبد شکافی مکانیزم دستیابی به تسلیحات غیرمتعارف [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • بازدارندگی تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 49-83]
 • بازدارندگی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران (باتأکیدبر فناوری موشکی) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 125-160]
 • بازدارندگی‌ بازدارندگی‌ در دکترین‌ استراتژیک‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ : جایگاه‌، ابعاد و کارآمدی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • بازدارندگی‌ جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • بازدارندگی‌ نوسازی‌ نظامی‌ و استراتژی‌ ترکیه‌ برای‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • بازدارندگی آمریکا منطقه خاکستری جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های بازدارندگی ایالات متحده آمریکا [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 11-26]
 • بازدارندگی پیچیده نقش و کارکرد گروه‌های پادسامانه‌ای (ضد سیستمی) در سامانۀ بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی ـ امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه‌ای) [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 9-48]
 • بازدارندگی رسانه‌ای قدرت بازدارندگی رسانه‌ای تلویزیون و کاربست دفاعی آن؛ با تأکید بر توانمندسازی فردی [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 53-84]
 • بازدارندگی نرم شاخص‎های قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • بازدارندگی همه‎جانبه امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران؛ مؤلفه‎ها، تهدیدات و راهکارها [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • بازرسی از محل تهدیدهای فناورانه‏ی رژیم‏ راستی‌آزمایی معاهده‏ی منع جامع آزمایش هسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • بازسازی‌ هزینه‌های‌ نظامی‌ آمریکا در جنگ‌ عراق [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • بازیگران حوزه‎ی‌ دریا‌ی عمان تأثیر علایق ژئوپلیتیک بازیگران حوزه‎ی‌ دریا‌ی عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • بازیگران غیردولتی بی‌‌ثباتی‎های غرب‎آسیا (خاورمیانه): بازیگران منطقه‎ای و یاریگران فرامنطقه‎ای [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • بازیگران فرامنطقه‌ای تأثیر شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی چندجانبه میان همسایگان در تقابل با جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 153-182]
 • بازیگران فرامنطقه‌ای نقش بازیگران فرامنطقه‌ای در ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 39-66]
 • بازیگران منطقه‌ای تأثیر شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی چندجانبه میان همسایگان در تقابل با جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 153-182]
 • بازیگر دولتی نقش جزب‎الله لبنان در امنیت منطقه‎ی غرب‎آسیا (خاورمیانه) با تأکید بر حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • بازیگر غیردولتی نقش جزب‎الله لبنان در امنیت منطقه‎ی غرب‎آسیا (خاورمیانه) با تأکید بر حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • بازنماییژئوپلیتیکی تحلیل ژئوپلیتیکی مسأله انرژی هسته‌ای ایران [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • بازنمایی ژئوپلیتیکی ایران و سپاه بازنمایی ژئوپلیتیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه ماهواره‌ای صدای امریکا (VOA) «از سال 2015 الی 2017 میلادی» [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 9-47]
 • بافت فرهنگی جامعه ارتش هولوگرافیک و خط‌مشی دفاع پوششی؛ تأملی آینده‌پژوهانه بر سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • بیانات دفاعی تحلیل استعاره‌های شناختی در بیانات دفاعی مقام معظم رهبری [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 155-178]
 • بی‎ثباتی راهبردی مسابقه‎ی تسلیحاتی، ثبات راهبردی و نظم منطقه‎ای خاورمیانه [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • بی‌ثباتی سیاسی راهبردهای ایران در رویارویی با راهبرد مداخله‌جویانه قومی عربستان [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 45-75]
 • بی‌ثباتی‌ منطقه‌ای‌ نوسازی‌ نظامی‌ و استراتژی‌ ترکیه‌ برای‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • بحران دولت و مدیریت بحران(با نگاهی به نقش کلی دولت) [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • بحران ماهیت دولت و امنیت ملی در عراق [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 115-152]
 • بحران بی‌‌ثباتی‎های غرب‎آسیا (خاورمیانه): بازیگران منطقه‎ای و یاریگران فرامنطقه‎ای [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • بحران رسانه و افکار عمومی؛ نگرشی تاریخی و تحلیلی به بحران سوریه2011 [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 107-137]
 • بحران بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر بحران سوریه (2011 تا 2018) [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 57-82]
 • بحران آب تغییرات اقلیمی، بحران آب و ستیزه‌های اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 217-255]
 • بحران‌ آفرینی‌ استعداد بحران‌ آفرینی‌ دولت‌ عراق و سیاستهای‌ ایران‌ [دوره 9، 26-27، 1378]
 • بحران افغانستان پیامدهای بحران افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، 20-21، 1376]
 • بحران اقتصادی علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا (مطالعه‌ی موردی تونس، مصر، لیبی و یمن) [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • بحران امنیت ماهیت دولت و امنیت ملی در عراق [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 115-152]
 • بحران امنیتی واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 161-190]
 • بحران بوسنی مداخله آمریکا در بحران بوسنی [دوره 13، شماره 49، 1383]
 • بحران‌ چچن‌ بحران‌ چچن‌ از دیدگاه‌ حقوِق بین‌الملل‌ [دوره 9، 29-30، 1378]
 • بحران دولت ماهیت دولت و امنیت ملی در عراق [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 115-152]
 • بحران ژئوپلیتیکی بررسی و تحلیل راهبردی بنیان‌های جغرافیایی بحران‌های ژئوپلیتیکی (با تأکید بر بحران ژئوپلیتیکی قره‌باغ) [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • بحران سیاسی ـ امنیتی راهبردهای پیشگیرانه فعال بحران سیاسی ـ امنیتی مبتنی‌بر تحلیل ناآرامی‌های سال 1397 [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 97-129]
 • بحران سوریه بررسی سیاست خارجی ترکیه در دوره‎ی اسلام‎گرایان در قبال سوریه و تأثیر آن بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • بحران سوریه جایگاه سوریه در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (2015-2011) [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • بحران سوریه پردازش دلایل دگردیسی در سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 73-105]
 • بحران سوریه روابط مسکو ـ تل‌آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 45-72]
 • بحران سوریه مواجهه اندیشه سیاسی ترکیه و ایران در بحران سوریه؛ تضادها و اشتراک‌ها [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 27-56]
 • بحران سومالی بحران سومالی؛ عامل تقویت تروریسم بین‌المللی [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • بحران غزه بررسی اهداف و زمینه‏های شکل‏گیری اتحاد ترکیه و رژیم صهیونیستی در دهه‏ی 90 و تحولات بعد از آن [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • بحران قره‌باغ بررسی و تحلیل راهبردی بنیان‌های جغرافیایی بحران‌های ژئوپلیتیکی (با تأکید بر بحران ژئوپلیتیکی قره‌باغ) [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • بحران مالی آمریکا اقتصاد و هژمونی: تأثیر بحران اقتصادی بر جایگاه جهانی آمریکا [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • بحران مالی امریکا اقتصاد و هژمونی: تأثیر بحران اقتصادی بر جایگاه جهانی آمریکا [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • بحران منطقه‎ی خاورمیانه تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • بحران‌های داخلی و خارجی بررسی آسیب‌های امنیتی مناطق کردنشین شمال‎غرب کشور در مقابل تهدیدات آمریکا [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • بحران‌های زیست‌محیطی تبیین نقش ظرفیت نهادی در ارتقای تاب‌آوری شهری در بحران‌های زیست‌محیطی [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 167-193]
 • بحرانهای‌ شهری‌ بحرانهای‌ شهری‌ و تئوری‌ محرومیت‌ نسبی‌ [دوره 7، 15-16، 1375]
 • بحرانهای‌ منطقه‌ای‌ نوسازی‌ نظامی‌ و استراتژی‌ ترکیه‌ برای‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • بحرین بن‎مایه‎های بیداری اسلامی با مطالعه‎ی موردی بحرین [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • بخش کشاورزی جنگ‌های بیولوژیکی در بخش کشاورزی و چگونگی مقابله [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • بیداری اسلامی بررسی علل بیداری اسلامی در منطقه‏ی عربی و اسلامی بر اساس روش‏شناسی تأییدگرا [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • بیداری اسلامی علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا (مطالعه‌ی موردی تونس، مصر، لیبی و یمن) [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • بیداری اسلامی طرح خاورمیانه جدید؛ اهداف، چالش‌ها و موانع [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • بیداری اسلامی پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی جنگ ژوئیه [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • بیداری اسلامی تأثیر مؤلفه‎های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر گسترش بیداری اسلامی خاورمیانه [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • بیداری اسلامی بن‎مایه‎های بیداری اسلامی با مطالعه‎ی موردی بحرین [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • بیداری اسلامی نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • بیداری اسلامی تحلیل سیاست دفاعی امام خمینی(ره) در دفاع مقدس [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 81-114]
 • بیداری اسلامی پارادایم صدور انقلاب در جهان اهل سنت بر مبنای اصل دعوت با توجه به تحولات اخیر بیداری اسلامی [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 169-195]
 • براندازی مسأله نفوذ در حکومت و راهبرد مقابله با آن بر اساس تحلیل محتوای سوره منافقون [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 123-155]
 • برتری‏‌جویی سیاست منع اشاعه در کابینه‎های بعد از جنگ سرد آمریکا (کلینتون، بوش و اوباما) [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • برساخت‎گرایی جغرافیای فرهنگی و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر جغرافیای برساخت‎گرا [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 125-145]
 • برنامه‏ی پنجم توسعه سیاست دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران در پرتو قانون برنامه‏ی پنجم توسعه [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]
 • برنامه‌ریزی راهبردی کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی راهبردی [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • برنامه‌ریزی راهبردی تفکر راهبردی و آینده‌پژوهی [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • برنامه موشکی (پیشرفت و توسعه سامانه‌های موشکی) تأثیر پیشرفت و توسعه سامانه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 53-78]
 • برنامه هسته‌ای ج.ا.ایران اهداف ژئوپلیتیکی سیاست ایران‌هراسی هسته‌ای رژیم صهیونیستی [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 103-135]
 • برنامه هسته ای لیبی برنامه هسته ای لیبی: واکنشهای خارجی، انصراف حکومت و پیامدهای آن [دوره 13، شماره 49، 1383]
 • بسیج الگوی حفظ و ارتقای کارآمدی بسیج در اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 45-77]
 • بسیج اجتماعی رهبری و بسیج اجتماعی در جنگ: نمونه دفاع مقدس [دوره 12، شماره 47، 1382]
 • بسیج امکانات تأثیر بسیج ظرفیت‌ها و منابع ملی در جنگ‌های آینده [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 131-166]
 • بسیج دانشجویی دانش فرهنگ و رهبری؛ محور تحول مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • بسیج دانشجویی تعیین نوع دانش ومهارت‌های مدیریتی موردنیازمدیران فرهنگی بسیج دانشجویی [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • بسط منطقه‌ای ظرفیت‌سنجی جنبش انصارالله یمن در عمق بخشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 103-132]
 • بی طرفی سیاست خارجی چین در قبال جنگ ایران و عراق [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • بعثت و برانگیختگی مدل‏سازی مدیریت جهادی «با بهره‏‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری» [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • بعد فکری ابعاد فکری و مادی ضد ژئوپلیتیک [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • بعد مادی ابعاد فکری و مادی ضد ژئوپلیتیک [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • بقاء مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 99-124]
 • بکتل جنگ عراق و رونق کسب و کار شرکت‌های خصوصی [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • بلک واتر جنگ عراق و رونق کسب و کار شرکت‌های خصوصی [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • بلوچستان سنجش تهدیدهای امنیتی در جنوب شرق ایران (با تأکید بر امنیت مرزی) [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • بلوغ‌ و تکامل‌ نیروی‌ دفاعی‌ نقش‌ و تأثیر تحولات‌ جنگ‌ پس‌ از فتح‌ خرمشهر بر بلوغ‌ و تکامل‌ نیروی‌ دفاعی‌ ایران‌ [دوره 9، شماره 31، 1378]
 • بنیاد سوروس تأثیرات فروپاشی شوروی بر سیاست منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • بین‌الملل‌گرایان‌ بررسی‌ زمینه‌های‌ محیطی‌ و پیامدهای‌ ساختاری‌ بین‌المللی‌گرایی‌ محافظه‌کار و هژمونیک‌گرایی‌ آمریکا [دوره 10، 38-39، 1379]
 • بین‌الملل‌گرایان‌ لیبرال‌ بررسی‌ زمینه‌های‌ محیطی‌ و پیامدهای‌ ساختاری‌ بین‌المللی‌گرایی‌ محافظه‌کار و هژمونیک‌گرایی‌ آمریکا [دوره 10، 38-39، 1379]
 • بنیان مرصوص راهبرد مطلوب نظامی «نظریه‌ی دفاع ولایی بنیان مرصوص» در جنگ ناهمطراز با نگرش به اصل«دفاع نبوی» [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • بنیان‌های جغرافیایی بررسی و تحلیل راهبردی بنیان‌های جغرافیایی بحران‌های ژئوپلیتیکی (با تأکید بر بحران ژئوپلیتیکی قره‌باغ) [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • بن‌بست راهبردی نقش و کارکرد گروه‌های پادسامانه‌ای (ضد سیستمی) در سامانۀ بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی ـ امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه‌ای) [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 9-48]
 • بندرعباس تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: بندرعباس) [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • بی‌نظمی کاربرد اصول نظریه آشوب در تصمیم‌گیری‌های دفاع هوایی [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • بهار 1393 سخن سردبیر [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • بهره‌گیری از توان دفاع مقدس ترویج فرهنگ دفاع مقدس، آسیب‌شناسی، ارائه مدل و راهکارها [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 119-152]
 • بهینه‌سازی‌ بودجه‌ بودجه‌بندی‌ دفاعی‌ در سازمان‌ نظامی‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • بی‌هویتی ‌اجتماعی بررسی دلایل و میزان گرایش به فرقه‌های انحرافی و نقش آن در امنیت‌ اجتماعی (مطالعه موردی: فرقۀ ضاله بهائیت) [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 139-168]
 • بی‌هویتی ‌دینی بررسی دلایل و میزان گرایش به فرقه‌های انحرافی و نقش آن در امنیت‌ اجتماعی (مطالعه موردی: فرقۀ ضاله بهائیت) [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 139-168]
 • بیوتروریسم تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 113-141]
 • بیوتکنولوژی انقلاب فناوری و تأثیر آن بر سیاست بین‌الملل [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • بودجه‌ تصویبی‌ بودجه‌بندی‌ دفاعی‌ در سازمان‌ نظامی‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • بیولوژیک‌ توانمندی‌ و توسعه‌ تسلیحات‌ بیولوژیک‌ عراق [دوره 9، 26-27، 1378]
 • بوئینگ تأثیر جریان مجتمع نظامی ـ صنعتی بر سیاست خارجی ایالات متحده پس از یازده سپتامبر مطالعه موردی: اندیشکده‌ها [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 184-214]

پ

 • پایان تاریخ جایگاه مردم در فلسفه تاریخ امام خمینی (ره) با تکیه‌بر دفاع جمعی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 101-130]
 • پاتریوت‌ جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • پاتوژن جنگ‌های بیولوژیکی در بخش کشاورزی و چگونگی مقابله [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • پادگان نظامی مکان‌گزینی پادگان نظامی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از تلفیق GIS و MCDA [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • پاشنه‌های‌دفاعی نقش تنگه هرمز و جزایر شمالی آن در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • پاکستان بررسی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جانب پاکستان [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • پاکستان ارزیابی و تحلیل تهدیدات اسلام‎گرایی افراطی در پاکستان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • پاکستان بسترهای شکل‎گیری افراطی‎گری در پاکستان مبتنی بر رهیافت گفتمان [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • پاکستان ارزیابی مسئولیت بین‌الملی دولت پاکستان در قبال اقدامات تروریستی در مرز ایران [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 51-73]
 • پاکستان‌ بازی‌ قدرت‌ در صحنة‌ افغانستان‌ : اهداف‌ و الگوهای‌ رفتاری‌ [دوره 10، 40-41، 1379]
 • پاکستان اتمی تهدیدات اتمی پاکستان بر منطقه و ایران [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • پایگاه‌های نظامی عوامل مؤثر بر جابه‌جایی پایگاه‌های نظامی امریکا در اروپا (از غرب به شرق اروپا) [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 115-147]
 • پیامدهای انسداد امکان و پیامدهای انسداد تنگه‌ی هرمز [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • پیامدهای‌ عملیات‌ عملیات‌ نظامی‌ آمریکا علیه‌ صدام‌ : روشها و محدودیتها [دوره 10، 38-39، 1379]
 • پیام کوتاه پروتکلی دفاعی جهت امن‏سازی پیام‌های کوتاه در مناطق عملیاتی [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • پاوه احساس امنیت و توسعه گردشگری در مناطق مرزی اورامانات (مطالعه موردی:شهرستان پاوه) [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 125-147]
 • پدافند غیرعامل چگونگی فرهنگ‏سازی پدافند غیرعامل در بین فرماندهان و مدیران سازمان بسیج مستضعفین [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • پدافند غیرعامل تدوین راهبرد ملی پدافند غیرعامل در حوزه صنعت دفاعی [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • پدافند غیرعامل طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • پدافند غیرعامل نقش عوامل و مؤلفه‌های پدافند غیرعامل در امنیت کشور [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • پدافند غیرعامل سیر تاریخی و مفهومی پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • پدافند غیرعامل مکان‌گزینی پادگان نظامی با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از تلفیق GIS و MCDA [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • پدافند غیرعامل معماری پایدار دفاعی در طراحی منازل مسکونی [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 131-152]
 • پدیده مقاومت پدیده مقاومت، بسترساز اعمال قدرت فراملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • پرتو ماهواره‌ها تحول‌ فعالیتهای‌ نظامی‌ در پرتو ماهواره‌ها [دوره 6، شماره 14، 1374]
 • پروتکل بیولوژیک بررسی و تحلیل راه‏های تقویت کنوانسیون بیولوژیک [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • پروژه‎ی خطرناک دشمن شناسایی ذهنیت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش کیو [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • پرونده‏ی هسته‏ای بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • پرونده هسته ای ایران بررسی مواضع اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال پرونده هسته ای ایران [دوره 14، شماره 54، 1385]
 • پرونده هسته ا ی کره شمالی پرونده هسته ا ی کره شمالی و تاثیر آن بر پرونده هسته ای ایران [دوره 15، شماره 58، 1386]
 • پژوهانه حقوق مادی مخترعین صنایع دفاعی (مطالعۀ تطبیقی در چین، روسیه، آمریکا و ایران) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 109-143]
 • پساجنگ سرد متغیرهای مؤثر بر فرآیند تصمیم‎گیری جهت مداخله‎ی نظامی در سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • پساداعش پردازش دلایل دگردیسی در سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 73-105]
 • پست‌مدرنیسم تبیین رویکرد پست‌مدرنیسم در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • پست‏مدرنیسم بازاندیشی مفاهیم و بنیادهای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در پارادایم پست‏مدرنیسم [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • پس‌رانش پس‌رانش: تحلیلی بر پیامدهای امنیتی افول داعش در کشورهای حامی و مؤسس [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 75-106]
 • پس‎کرانه بندرعباس تحلیل قابلیت‎ها و محدودیت‎‌های ژئومورفولوژیکی استان هرمزگان در راهبرد دفاعی (مطالعه موردی: پس‎کرانه بندرعباس تا کوهستک) [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • پشتیبانی تولید ملی تأثیر توان پشتیبانی از تولید ملی با تأکید بر دانش و فناوری‌های همگرا در بازدارندگی همه‌جانبۀ دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 9-42]
 • پیش‌ران‌‌ پیش‌ران‌‌های اصلی و کلیدی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و عربستان در منطقۀ غرب آسیا [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 9-28]
 • پیشرفت مؤلفه‏های تأثیرگذار بر تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • پیشمرگه‌ عملیات‌ روانی‌ در شورش‌ : نمونه‌ کردستان‌ (بررسی‌ دورة‌ زمانی‌ 1365-1358) [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • پیشینه اهداف آمریکا از استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • پ. ک. ک بررسی تأثیرات سیاست خارجی ترکیه در اقلیم کردستان عراق بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (2013-1991) [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • پیمان‌ استراتژیک‌ روسیه‌، چین‌، هند : مثلث‌ استراتژیک‌ جدید برای‌ جنگ‌ سرد؟ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • پیمان امنیتی بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا و آثار آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا و آثار آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • پیمانکاران نظامی تأثیر جریان مجتمع نظامی ـ صنعتی بر سیاست خارجی ایالات متحده پس از یازده سپتامبر مطالعه موردی: اندیشکده‌ها [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 184-214]
 • پیمان‌ نظامی‌ پیمان‌ نظامی‌ ـ استراتژیک‌ ترکیه‌ و اسرائیل‌:یک‌ گزارش‌ تحلیلی‌ [دوره 6، شماره 14، 1374]
 • پیمان‌های امنیتی و دفاعی بررسی تطبیقی الگوهای امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • پهپاد پهپادهای مسلح؛ چالشی نوین برای امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 85-111]
 • پهپاد بررسی نقش پهپادها در استراتژی نظامی کشورها با بهره گیری از آموزه های استراتژیک سان تزو و کلازِویتس: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 11-42]
 • پویای های روانی پایان یافتن جنگ محدود: پویای های روانی فرایند پایان جنگ [دوره 2، شماره 1، 1370]
 • پوزیتیویسم تبیین رویکرد پست‌مدرنیسم در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • پیوستگی مردم و حکومت درآمدی بر مؤلفه‌های امنیت توحیدی در سند چشم‌انداز 1404 ه.ش [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • پیوند تجاری‌ بررسی‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی‌ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • پیوندهای اجتماعی ارتش هولوگرافیک و خط‌مشی دفاع پوششی؛ تأملی آینده‌پژوهانه بر سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 63، 1386]

ت

 • تاب‌آوری شهری تبیین نقش ظرفیت نهادی در ارتقای تاب‌آوری شهری در بحران‌های زیست‌محیطی [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 167-193]
 • تأثیرات‌ منطقه‌ای‌ تأثیرات‌ منطقه‌ای‌ سیاستهای‌ دولت‌ جدید اسرائیل‌ [دوره 7، شماره 18، 1375]
 • تأثیر علایق ژئوپلیتیک تأثیر علایق ژئوپلیتیک بازیگران حوزه‎ی‌ دریا‌ی عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • تأثیرگذاری بر سایر ملت‏ها شناسایی شاخص‏های رهبری منطقه‏ ای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عمق‌بخشی انقلاب اسلامی [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 9-42]
 • تأسیسات هسته ای حقوق بین الملل و حمایت از تأسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه [دوره 8، شماره 25، 1376]
 • تاکتیک سیاست نظامی تروریسم: دفاع راهبردی، حمله تاکتیکی [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • تاکتیک دکترین جنگ نامتقارن [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • تاکتیک عوامل مؤثر بر موفقیت لشکر32 انصار الحسین(ع) در عملیات مرصاد [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • تاکتیک‌ سیر جنگ‌ و تحول‌ تسلیحاتی‌ در قرون‌ نخستین‌ اسلامی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • تاکتیک‌ قلمرو و ماهیت‌ جغرافیای‌ نظامی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • تاکتیک‌های کلاسیک قدرت هوایی بررسی تطبیقی گزینه‌های مطلوب قدرت هوایی در حوز‌ه‌ی عدم‌تقارن [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • تأمین امنیت ارتش هولوگرافیک و خط‌مشی دفاع پوششی؛ تأملی آینده‌پژوهانه بر سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • تأمین امنیت و حاشیه‌نشینی بررسی نقش سپاه و بسیج در تأمین امنیت و توانمندسازی حاشیه کلانشهر مشهد [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 77-117]
 • تبارشناسی ابعاد فکری و مادی ضد ژئوپلیتیک [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • تبلیغات بررسی نقش تبلیغات بر دشمن‎شناسی در بین اقشار مردم (موردپژوهی: شهر تهران) [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • تبلیغات‌ عملیات‌ روانی‌ در شورش‌ : نمونه‌ کردستان‌ (بررسی‌ دورة‌ زمانی‌ 1365-1358) [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • تبلیغات رسانه‎ای بررسی نقش تبلیغات بر دشمن‎شناسی در بین اقشار مردم (موردپژوهی: شهر تهران) [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • تبلیغات محیطی بررسی نقش تبلیغات بر دشمن‎شناسی در بین اقشار مردم (موردپژوهی: شهر تهران) [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • تبلیغات‌ مقیاس‌ انبوه‌ اینترنت‌ و عملیات‌ روانی‌ : نمونة‌ جنگ‌ عراق [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • تبلیغات‌ هدایت‌شوندة‌ دقیق‌ اینترنت‌ و عملیات‌ روانی‌ : نمونة‌ جنگ‌ عراق [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • تبلیغات ویروسی بررسی نقش تبلیغات بر دشمن‎شناسی در بین اقشار مردم (موردپژوهی: شهر تهران) [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • تجارت تجارت بین‎المللی تسلیحات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی و استثنائات امنیتی آن [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • تجاوز عدم‌ تقارن‌ و جنگهای‌ نامتقارن‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • تجاوز نظامی تجاوز نظامی و مذاکره؛ دو رویه‏ی راهبرد عراق علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • تجاوز نظامی‌ حقوِق بشر دوستانه‌ و جنگ‌ سلطه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • تجزیه‌طلبی بررسی پیامدهای امنیتی منطقه‌ای دولت‌های شکننده، بررسی موردی عراق [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 153-189]
 • تجهیزات برترساز نظامی بررسی میزان تأثیرهر یک از عوامل محسوس قدرتدر شکل‏گیری قدرت نظامی [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • تجهیزات‌ جنگی‌ سیر جنگ‌ و تحول‌ تسلیحاتی‌ در قرون‌ نخستین‌ اسلامی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • تحریم تکنولوژیکی آمریکا و استراتژی تحریم تکنولوژیکی ایران [دوره 8، شماره 25، 1376]
 • تحریم نفتی واکاوی تأثیر تحریم‌های نفتی ایران بر موقعیت هژمونیک اقتصاد آمریکا [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 43-68]
 • تحریم‏های هوشمند بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • تحقیقات دفاعی طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم) [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • تحقیق در عملیات ارزیابی روش‌های تحقیق در عملیات برای بررسی مسائل نظامی [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 127-153]
 • تحقق سیاست کلی الگوی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در صنعت دفاعی [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 59-91]
 • تحلیل اسناد راهبردی طراحی مدل بومی برای تحلیل اسناد راهبردی (امنیتی و نظامی) [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 67-101]
 • تحلیل برنامه‌های شبکه صدای امریکا بازنمایی ژئوپلیتیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه ماهواره‌ای صدای امریکا (VOA) «از سال 2015 الی 2017 میلادی» [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 9-47]
 • تحلیل‌ پویا تحلیل‌ پویا و سیستماتیک‌ مسایل‌ دفاعی‌ [دوره 8، 23-24، 1376]
 • تحلیل‌ پوششی‌ داده‌ها مقدمه‌ای‌ بر مدل‌سازی‌ سناریوهای‌ جنگی‌ و ارزیابی‌ آنها مطالعه‌ موردی‌ برای‌ عملیات‌ والفجر 8 [دوره 10، 32-33، 1379]
 • تحلیل‌ رفتار اسرائیل‌ تحلیل‌ رفتار اسرائیل‌ در برابر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ [دوره 7، شماره 18، 1375]
 • تحلیل سلسله‎مراتبی شناسایی و اولویت‎بندی تهدیدات شبکه‎های اجتماعی در عرصه‎ی امنیت ملی [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • تحلیل‌ فضایی‌ قلمرو و ماهیت‌ جغرافیای‌ نظامی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • تحلیل گفتمان غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بازنمایی ژئوپلیتیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبکه ماهواره‌ای صدای امریکا (VOA) «از سال 2015 الی 2017 میلادی» [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 9-47]
 • تحلیل ماتریس متقاطع پیش‌ران‌‌های اصلی و کلیدی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و عربستان در منطقۀ غرب آسیا [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 9-28]
 • تحلیل محتوای کیفی راهبردهای پیشگیرانه فعال بحران سیاسی ـ امنیتی مبتنی‌بر تحلیل ناآرامی‌های سال 1397 [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 97-129]
 • تحلیل‌ مقداری‌ جایگاه‌ امور دفاعی‌ در رفتار بودجه‌ای‌ دولت‌ : تحلیلی‌ مقداری‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • تحولات تحولات جهان عرب: تغییرات فضای ژئوپلیتیک امنیتی- راهبردی به ژئوکالچر امنیتی نوین [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 69-97]
 • تحولات 2011 جهان عرب تأثیر شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی چندجانبه میان همسایگان در تقابل با جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 153-182]
 • تحولات آینده و الگوی استیپ شناسایی عوامل مؤثر بر تحولات آینده آسیای مرکزی و تأثیر آن بر موقعیت ج. ا. ایران در این منطقه [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 221-252]
 • تحولات جهانی چشم‌اندازی بر راهبردی شدن روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در دوره پوتین (با نگاه به منافع جمهوری اسلامی ایران) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 39-73]
 • تحولات جهان عرب واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 161-190]
 • تحولات ژئوپلتیک آینده پژوهی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بستر تحولات ژئوپلتیکی، تمامیت ارضی و بحران های داخلی عراق [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 144-115]
 • تحولات سوریه رفتارشناسی ترکیه در قبال تحولات سوریه در پرتو دکترین عمق راهبردی [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • تحولات منطقه‏ای تحلیل ژئوپلیتیک سوریه: بستری برای تدوین سیاست خارجی ایران در خاورمیانه [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • تحول آموزش نظامی تحول آموزش نظامی در ایران در دوره اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1383]
 • تحول پایدار رابطه‌ی ساختار سازمانی و تحول پایدار با رویکرد تفکر سیستمی [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • تحول تاریخ بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه‌های منازعه (با تأکید بر تحول تاریخی، رشته‌ای و نگاه ریشه‌ای نظریه‌ها) [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 133-177]
 • تحول‌ تسلیحاتی‌ سیر جنگ‌ و تحول‌ تسلیحاتی‌ در قرون‌ نخستین‌ اسلامی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • تحول سازمانی دانش فرهنگ و رهبری؛ محور تحول مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • تخریب‌ روحیه‌ فرایند تخریب‌ روحیه‌ ارتش‌ عراق توسط‌ آمریکا [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • تخطی از قوانین بین‌الملل آمریکا و حقوق بشردوستانه (مورد گوانتانامو) [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • تخمین‌ هزینه‌ هزینه‌های‌ نظامی‌ آمریکا در جنگ‌ عراق [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • تدابیر غیرکیفری قاچاق انسان: از زمینه‌های ظهورتا ضرورت الحاق به کنوانسیون پالرمو و پروتکل الحاقی [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • تدبیر امنیتی‌ جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران تأثیر علایق ژئوپلیتیک بازیگران حوزه‎ی‌ دریا‌ی عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • تدوین و ارزیابی راهبرد تدوین و ارزیابی راهبرد‌های نظامی با تأکید بر روش تحلیلی «SWOT» [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • ترامپ به کارگیری زور به عنوان ابزار سیاست خارجی امریکا، معضل فراروی ترامپ [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 191-222]
 • ترامپ راهبرد کلان «ترامپ» در برابر نظام بین‌الملل برپایه «مکتب جکسونیسم» [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 171-196]
 • ترامپ بررسی تاکتیک‌های جنگ روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 149-175]
 • ترتیبات امنیتی منطقه‌ای رهیافت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 113-153]
 • ترتیبات‌ امنیتی‌ منطقه‌ای‌ عملیات‌ نظامی‌ آمریکا علیه‌ صدام‌ : روشها و محدودیتها [دوره 10، 38-39، 1379]
 • ترتیبات سیاسی- امنیتی جدید جایگاه سوریه در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (2015-2011) [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • ترکیب روش‌ها ارزیابی روش‌های تحقیق در عملیات برای بررسی مسائل نظامی [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 127-153]
 • ترکیب‌ هزینه‌های‌ عمومی‌ جایگاه‌ امور دفاعی‌ در رفتار بودجه‌ای‌ دولت‌ : تحلیلی‌ مقداری‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • ترکمنستان رفتار ژئوپلیتیکی ترکمنستان در برابر ایران؛ تاختن اسب روی لبه‏ی تیغ [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • ترکیه بررسی اهداف و زمینه‏های شکل‏گیری اتحاد ترکیه و رژیم صهیونیستی در دهه‏ی 90 و تحولات بعد از آن [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • ترکیه بررسی تأثیرات سیاست خارجی ترکیه در اقلیم کردستان عراق بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (2013-1991) [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • ترکیه تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • ترکیه مؤلفه‏ها و شاخص‏های نظامی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • ترکیه ملاحظاتِ آمریکاییِ ترکیه در روابط با ایران [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • ترکیه رفتارشناسی ترکیه در قبال تحولات سوریه در پرتو دکترین عمق راهبردی [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • ترکیه قلمروسازی ژئوپلیتیکی ناتو در حوزه های ژئوپلیتیکی غرب جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 9-43]
 • ترکیه پردازش دلایل دگردیسی در سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 73-105]
 • ترکیه چشم‌اندازی بر نقش‌آفرینی روسیه و ترکیه در لیبی؛ از رقابت تا همکاری [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 169-193]
 • ترکیه مواجهه اندیشه سیاسی ترکیه و ایران در بحران سوریه؛ تضادها و اشتراک‌ها [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 27-56]
 • ترکیه انگیزه- ادراک سیاست خارجی ترکیه در بحران لیبی [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • ترکیه‌ مخارج‌ دفاعی‌ ترکیه‌ [دوره 8، شماره 22، 1376]
 • ترویج فرهنگ دفاع مقدس ترویج فرهنگ دفاع مقدس، آسیب‌شناسی، ارائه مدل و راهکارها [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 119-152]
 • ترور بازخوانی رهیافت‎های تبیین‎گر تروریسم (رویکرد ترکیبی) مطالعه‎ی موردی: داعش [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • تروریسم مقابله با تروریسم در پرتو سیاست‏های اتخاذی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • تروریسم سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه با تروریسم [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • تروریسم نقدی بر مبانی نظری و عملی سیاست ضدتروریستی آمریکا [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • تروریسم چگونگی معنایابی اقدام مسلحانه در نزد گروه‏های نوبنیادگرای اسلامی علیه غرب‎‏ٌ مهاجم [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • تروریسم سیاست نظامی تروریسم: دفاع راهبردی، حمله تاکتیکی [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • تروریسم اشغال نظامی عراق، بستری برای افزایش دامنه‏ی تروریسم در منطقه [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • تروریسم دکترین جدید ناتو و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (پس از حملات 11 سپتامبر 2001 م) [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • تروریسم بازخوانی رهیافت‎های تبیین‎گر تروریسم (رویکرد ترکیبی) مطالعه‎ی موردی: داعش [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • تروریسم روشهای امریکا در راه‌اندازی، حمایت و هدایتِ تروریسمِ غرب آسیا و پیشنهادهای راهبردی مقابله با آن [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 179-207]
 • تروریسم تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 113-141]
 • تروریسم تأثیر تروریسم بر تغییر الگوی روابط دشمنی در مجموعه امنیتی غرب آسیا (2001 ـ 2019) [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 9-40]
 • تروریسم رهیافت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 113-153]
 • تروریسم ترور سردار سلیمانی ازمنظر اصول و قواعد حقوقی [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 11-37]
 • تروریسم ایالات ‌متحده آمریکا و برساخت ادراک تهدید از جمهوری‌اسلامی ایران در موضوع تروریسم [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 167-198]
 • تروریسم‌ بررسی‌ حقوقی‌ دکترین‌ دفاع‌ پیشدستانه‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • تروریسم‌ رویکرد سیاست‌ خارجی‌ امریکا به‌ تروریسم‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • تروریسم‌ بررسی‌ زمینه‌های‌ محیطی‌ و پیامدهای‌ ساختاری‌ بین‌المللی‌گرایی‌ محافظه‌کار و هژمونیک‌گرایی‌ آمریکا [دوره 10، 38-39، 1379]
 • تروریسم‌ عدم‌ تقارن‌ و جنگهای‌ نامتقارن‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • تروریسم‌ جنگ‌ اطلاعاتی‌ و نقش‌ آن‌ در جنگ‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • تروریسم بین‏الملل بحران سومالی؛ عامل تقویت تروریسم بین‌المللی [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • تروریسم‌ ـ جنایات‌بین‌المللی‌ ـ شورای‌امنیت‌ حادثه‌ 11 سپتامبر ؛ جنگ‌ علیه‌ تروریسم‌، و حاکمیت‌ و امنیت‌ دولتها (یک‌ بررسی‌ حقوقی‌) [دوره 10، 38-39، 1379]
 • تروریسم‌دولتی‌ تروریسم‌دولتی‌:بهانه‌ تجاوز نظامی‌ آمریکا [دوره 7، شماره 17، 1375]
 • تروریسم سایبری بررسی احتمال آسیب‏ پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • تروریسم هسته‌ای تهدیدات اتمی پاکستان بر منطقه و ایران [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • تروریسم و سازه‌انگاری مداخله‎ی نظامی: گره‎گشای سیاست خارجی آمریکا (با نگاهی به ایران) [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 37-68]
 • تسلیحات تجارت بین‎المللی تسلیحات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی و استثنائات امنیتی آن [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • تسلیحات کشتار جمعی اشغال نظامی عراق، بستری برای افزایش دامنه‏ی تروریسم در منطقه [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • تسلیحات کشتار جمعی عراق و مساله تسلیحات کشتار جمعی [دوره 13، شماره 49، 1383]
 • تسلیحاتنظامی راهبرد‌های دفاعی ـ امنیتی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و تغییر و تحولات آن پس از 2003 [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • تسلیحات‌ هسته‌ای‌ نظام‌ حقوقی‌ حاکم‌ بر تسلیحات‌ هسته‌ای‌ [دوره 10، شماره 35، 1379]
 • تسلیحاتی و نظامی شدن فضا تأثیرات فضای مسلح بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • تصمیم‌ به‌ جنگ‌ فرایند تصمیم‌ به‌ جنگ‌ در رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • تصمیم‌گیری کاربرد نظریه بازی‌ها در جنگ‌های نظامی [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 137-166]
 • تصمیم‎گیری بررسی فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی بر اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا با تأکید بر جنگ‎های این رژیم [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • تصمیم‌گیری‌ جنگ‌ اطلاعاتی‌ و نقش‌ آن‌ در جنگ‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • تصمیم‌گیری‌ استراتژیک‌ فرایند تصمیم‌ به‌ جنگ‌ در رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه رتبه‌بندی قدرت ملی کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • تصمیم‌گیری چندمعیاره به‌کارگیری مدلی ریاضی برای انتخاب راهبرد بهینه‌ی نظامی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • تصمیم‌گیری‌ دفاعی‌ فرایند تصمیم‌ به‌ جنگ‌ در رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • تصمیم‌گیری راهبردی طراحی و تبیین الگوی تصمیم‎گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • تصویب‌ بودجه‌ بودجه‌بندی‌ دفاعی‌ در سازمان‌ نظامی‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • تصویرهای‌ معنایی‌ جامعه‌شناسی‌ شکست‌ ارتش‌ عراق؛ با تحلیلی‌ بر فروپاشی‌ بنیانهای‌ اجتماعی‌ آن‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • تعارض نظام بین‌المللی در حال گذار و روابط دوجانبه‎ی آمریکا و چین (2010-1991) [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • تعامل‌ بین‌ کارکردهای‌ دولت‌ جایگاه‌ امور دفاعی‌ در رفتار بودجه‌ای‌ دولت‌ : تحلیلی‌ مقداری‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • تعامل‎سازنده سیاست خارجی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مورد کاوی چشم‎انداز بیست ساله‎ی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • تغییر اقلیم تغییر اقلیم و تأثیر آن بر امنیت ملی [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • تغییر اقلیم تغییرات اقلیمی، بحران آب و ستیزه‌های اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 217-255]
 • تغییر رژیم جایگاه سیاست "تغییر رژیم" در رویکرد امنیتی آمریکا [دوره 13، شماره 51، 1383]
 • تغییر شکل الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • تفسیر روش‌شناسی نشانه‏ شناختی در پدیده‌‌های سیاسی ـ امنیتی [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 9-33]
 • تفکر استراتژیک‌ نوین‌ خطوط‌ برجسته‌ تفکر استراتژیک‌ نوین‌ اسرائیل‌ [دوره 7، شماره 18، 1375]
 • تفکر راهبردی تفکر راهبردی و آینده‌پژوهی [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • تفکر نظامی نوین عناصر سازنده تفکر نظامی نوین [دوره 6، 10-11، 1374]
 • تفوق اتمی اهداف آمریکا از استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • تقابل امنیتی با امریکا چین و سیاست حداکثرسازی موقعیت؛ باتأکیدبر مؤلفه‌های امنیتی ـ نظامی [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 117-143]
 • تقابل بیناذهنی مفهوم ژئوپلیتیک شیعه؛ برآیند تقابل بیناذهنی انقلاب اسلامی و جبهه‌ی مخالف آن [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • تکفیر بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر بحران سوریه (2011 تا 2018) [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 57-82]
 • تکنیک تعیین رجحان ترتیبی تبیین اولویت‌های تهدید هواپیماهای شکاری بمب‌افکن آمریکا در جنگ آینده مبتنی بر تکنیک رجحان ترتیبی و نظریه‌ی فلج‌سازی جان بوید [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • تکنیک‌ها و رویدادها دکترین جنگ نامتقارن [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • تکنولوژی‌ بازی‌ جنگ‌ مقدمه‌ای‌ بر مدل‌سازی‌ سناریوهای‌ جنگی‌ و ارزیابی‌ آنها مطالعه‌ موردی‌ برای‌ عملیات‌ والفجر 8 [دوره 10، 32-33، 1379]
 • تکنولوژی پیشرفته محدودیتهای آمریکا در روند دستیابی ایران به تکنولوژی پیشرفته [دوره 4، 3-4، 1372]
 • تکنولوژی سطح بالا تکنولوژی سطح بالا و دگرگونی در جنگ(قسمت اول) [دوره 5، 7-8، 1373]
 • تکنولوژی نظامی انقلاب در تکنولوژی نظامی [دوره 4، 3-4، 1372]
 • تلفات‌ روانی‌ آثار روان‌شناختی‌ مأموریتهای‌ مداوم‌ بر نیروهای‌ نظامی‌ ؛ با تأکید بر کارکردهای‌ شناختی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • تلویزیون قدرت بازدارندگی رسانه‌ای تلویزیون و کاربست دفاعی آن؛ با تأکید بر توانمندسازی فردی [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 53-84]
 • تمامیت ارضی سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • تمامیت ارضی آینده پژوهی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بستر تحولات ژئوپلتیکی، تمامیت ارضی و بحران های داخلی عراق [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 144-115]
 • تمدن اسلامی الگوهای هویتی غرب آسیا و نظم امنیت منطقه‌ای [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 29-72]
 • تمدن نوین اسلامی تأثیر عوامل برترساز جغرافیای جهان اسلام بر تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 9-32]
 • تمدن نوین اسلامی بررسی تطبیقی گزینه‌های مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدم‌تقارن [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 79-98]
 • تمرکززدایی نقش عوامل و مؤلفه‌های پدافند غیرعامل در امنیت کشور [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • تنش بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه‎ی کشورها و ارائه‎ی مدل نظری [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • تنگنای ژئوپلیتیک نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی در راهبرد جنگ‏طلبانه‏ی عراق [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • تنگه هرمز تحلیل قابلیت‎ها و محدودیت‎‌های ژئومورفولوژیکی استان هرمزگان در راهبرد دفاعی (مطالعه موردی: پس‎کرانه بندرعباس تا کوهستک) [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • تنگه‌هرمز نقش تنگه هرمز و جزایر شمالی آن در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • تنگه‌ی هرمز امکان و پیامدهای انسداد تنگه‌ی هرمز [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • تهاجم‌ غافلگیرانه‌ گزارشی‌ در بارة‌ جنگ‌ آینده‌ از دیدگاه‌ "چین‌" [دوره 10، 32-33، 1379]
 • تهاجم مداوم منطقه خاکستری جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های بازدارندگی ایالات متحده آمریکا [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 11-26]
 • تهاجم نظامی تأثیر عوامل قدرت نرم انقلاب اسلامی بر پیشگیری از تهاجم نظامی نظام سلطه به جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 43-87]
 • تهاجم‌ نظامی‌ تحلیل‌ جایگاه‌ نفت‌ در تهاجم‌ آمریکا به‌ عراق [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • تهدید بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • تهدید تحولات سیاست دفاعی روسیه سال‌های 2000 تا 2010 [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • تهدید طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • تهدید روابط‌ نظامی‌ ایران‌ و چین‌، و متغیری‌ به‌ نام‌ آمریکا [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • تهدید تأثیرات‌ ژئوپلیتیک‌ لوله‌های‌ انتقال‌ نفت‌ و گاز حوزة‌ خزر بر امنیت‌ ملی‌ ایران‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • تهدید تأثیر محیط‌ امنیتی‌ منطقه‌ای‌ بر سیاست‌ دفاعی‌ دولتها [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • تهدید جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • تهدید بررسی و تبیین راهبرد «تهدید در مقابل تهدید» در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • تهدید تهدیدشناسی از منظر رهبران انقلاب اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • تهدید شناسایی تهدیدات امنیتی کویر استان اصفهان در حوزه گردشگری [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 155-194]
 • تهدیدات بررسی راه‌کارها و قابلیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات در خلیج فارس [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • تهدیدات سیر تاریخی و مفهومی پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • تهدیدات آمریکا بررسی آسیب‌های امنیتی مناطق کردنشین شمال‎غرب کشور در مقابل تهدیدات آمریکا [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • تهدیدات امنیتی بررسی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جانب پاکستان [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • تهدیدات امنیتی ارزیابی و تحلیل تهدیدات اسلام‎گرایی افراطی در پاکستان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • تهدیدات امنیتی بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا و آثار آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • تهدیدات امنیتی کالبد شکافی مکانیزم دستیابی به تسلیحات غیرمتعارف [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • تهدیدات امنیت ملی تهدیدات امنیت ملی یک چارچوب نظری [دوره 6، 10-11، 1374]
 • تهدیدات امنیتی و نظامی ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی و نظامی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 85-112]
 • تهدیدات آینده نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 145-174]
 • تهدیدات جدید چندگانه تهدیدات جدید امنیتی رژیم صهیونیستی [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 127-162]
 • تهدیدات چندوجهی بررسی و تبیین راهبرد «تهدید در مقابل تهدید» در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • تهدیدات شبکه‌های اجتماعی شناسایی و اولویت‎بندی تهدیدات شبکه‎های اجتماعی در عرصه‎ی امنیت ملی [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • تهدیدات قومی بررسی سیاست‌ خارجی آمریکا و گسترش تجزیه‌طلبی قومی در ایران [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • تهدیدات منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: بندرعباس) [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • تهدید زیست محیطی تحلیل جایگاه تهدیدهای نوین در تدوین راهبردهای دفاعی ـ امنیتی با تأکید بر حکمرانی راهبردی [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • تهدید سایبری تحلیل جایگاه تهدیدهای نوین در تدوین راهبردهای دفاعی ـ امنیتی با تأکید بر حکمرانی راهبردی [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • تهدید سخت نقش نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه در برابر تهدیدات سخت و نرم دشمنان از صفویه تا انقلاب مشروطه [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • تهدید سخت تهدیدشناسی از منظر رهبران انقلاب اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • تهدید نرم نقش نهاد مرجعیت و روحانیت شیعه در برابر تهدیدات سخت و نرم دشمنان از صفویه تا انقلاب مشروطه [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • تهدید نرم تهدیدشناسی از منظر رهبران انقلاب اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • تهدید نرم نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 145-174]
 • تهدید نظامی راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید نظامی آمریکا [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • تهدید نیمه‎سخت تهدیدشناسی از منظر رهبران انقلاب اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • تهدید نیمه‏سخت نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 145-174]
 • تهدیدهای امنیتی تهدیدهای فناورانه‏ی رژیم‏ راستی‌آزمایی معاهده‏ی منع جامع آزمایش هسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • تهدیدهای امنیتی سنجش تهدیدهای امنیتی در جنوب شرق ایران (با تأکید بر امنیت مرزی) [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • تهدیدهای پایدار پیشرفته راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدهای پایدار پیشرفته در محیط سایبری [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • تهدیدها و فرصت‏های امنیتی تهدیدها و فرصت‏های امنیتی ایران پس از 11 سپتامبر (با تأکید بر نظریه‏ ی امنیتی بوزان) [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • تهدید هواپیماهای شکاری بمب افکن آمریکا تبیین اولویت‌های تهدید هواپیماهای شکاری بمب‌افکن آمریکا در جنگ آینده مبتنی بر تکنیک رجحان ترتیبی و نظریه‌ی فلج‌سازی جان بوید [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • توابع درهم ساز پروتکلی دفاعی جهت امن‏سازی پیام‌های کوتاه در مناطق عملیاتی [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • توازن قدرت تهدیدات امنیتی روابط روسیه و ارمنستان در قفقاز جنوبی [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 191-216]
 • توافق برجام الگوی مذاکره رصدخانه‌ای با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به فلسفه مذاکره و رویکردهای آن (مطالعه موردی: توافق برجام) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 9-51]
 • توانایی رزمی بررسی میزان تأثیرهر یک از عوامل محسوس قدرتدر شکل‏گیری قدرت نظامی [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • توان اقتصادی بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • توانمندسازی فردی قدرت بازدارندگی رسانه‌ای تلویزیون و کاربست دفاعی آن؛ با تأکید بر توانمندسازی فردی [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 53-84]
 • توانمندسازی فناورانه ارائه الگوی یادگیری فناورانه در صنایع دریایی حوزه دفاع [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 83-113]
 • توانمندی موشکی توانمندی موشکی در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا (2018-2001) [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 89-121]
 • توانمندی‌ نظامی‌ تحلیل‌ سطح‌ توانمندی‌های‌ نظامی‌ ایران‌ و عراق در طول‌ جنگ‌ تحمیلی‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • توان نهضتی تأثیر اقتدار دفاعی بر اقتدار سیاسی از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 39-61]
 • توپخانه توپخانه و سیر تحولات آن در ایران [دوره 5، شماره 6، 1373]
 • توسعه مؤلفه‏های تأثیرگذار بر تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • توسعه اقتصادی بررسی تبعات اقتصادی و امنیتی رشد نظامی‌گرایی در خاورمیانه [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • توسعه پایدار راه‌کارهای به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی (MICT) در راستای ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران جنوبی [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 105-130]
 • توسعه دریا‌محور چالش‌های دفاعی ـ امنیتی توسعه دریا‌محور در سواحل مکران ازمنظر جغرافیای سیاسی مطالعه موردی: مقیاس: محلّی و ملّی [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 33-58]
 • توسعه‌ سیاسی‌ شروع‌ جنگ‌ عراق علیه‌ ایران‌ از نگاه‌ «توسعه‌ سیاسی‌» [دوره 7، شماره 19، 1375]
 • توسعه‎ی صنعتی و اقتصادی ارائه الگوی امنیت زیست محیطی ازمنظر حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • توسعه گردشگری احساس امنیت و توسعه گردشگری در مناطق مرزی اورامانات (مطالعه موردی:شهرستان پاوه) [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 125-147]
 • توسعه نظامی توسعه نظامی در مقابل توسعة اجتماعی:ابعاد اثباتی وهنجاری [دوره 5، شماره 9، 1373]
 • توسعه‌ی نظام آموزش عالی طراحی الگوی توسعه‌ی آموزش عالی ایران در افق چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور با تمرکز بر نگرش امنیتی- سیاسی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • توسعه‌ی وابسته علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا (مطالعه‌ی موردی تونس، مصر، لیبی و یمن) [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • توسل به زور ترور سردار سلیمانی ازمنظر اصول و قواعد حقوقی [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 11-37]
 • توسل‌ به‌ زور پیامدهای‌ امنیتی‌ رأی‌ دیوان‌ لاهه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • تولید نظامی تولید نظامی و پیشرفت ژاپن [دوره 5، 7-8، 1373]

ث

 • ثبات راهبردی دینامیک قدرت، بن‎بست راهبردی و الگوهای جنگ در سیاست بین‎الملل نوین [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • ثبات سیاسی بررسی علل بیداری اسلامی در منطقه‏ی عربی و اسلامی بر اساس روش‏شناسی تأییدگرا [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • ثبات هژمونیک پایگاه‎سازی نظامی در غرب آسیا (خاورمیانه) و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96، 1394]

ج

 • ج. ا. ایران شناسایی عوامل مؤثر بر تحولات آینده آسیای مرکزی و تأثیر آن بر موقعیت ج. ا. ایران در این منطقه [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 221-252]
 • ج.ا.ا و تاجیکستان رویکرد همگرایی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با کشورهای آسیای مرکزی (مطالعه موردی همگرایی امنیتی ـ فرهنگی ایران و تاجیکستان) [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • جابه‌جایی پایگاه‌های نظامی عوامل مؤثر بر جابه‌جایی پایگاه‌های نظامی امریکا در اروپا (از غرب به شرق اروپا) [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 115-147]
 • جاسوسی حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 75-116]
 • جاسوسی‌ اقتصادی‌ جنگ‌ اطلاعاتی‌ و نقش‌ آن‌ در جنگ‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جایگاه‌ بیطرفی‌ نگاهی‌ به‌ جایگاه‌ بیطرفی‌ در جنگ‌ تحمیلی‌ : از حرف‌ تا عمل‌ [دوره 8، 23-24، 1376]
 • جایگاه جغرافیایی ژئوپلیتیک کشور ترکمنستان و تأثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • جامعه‎ی اخلاقی امنیت فرهنگی در سند چشم‎انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران؛ مؤلفه‎ها، تهدیدات و راهکارها [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • جامعه‌ بین‌الملل‌ تأملی‌ بر مشروعیت‌ بین‌المللی‌ اقدامات‌ متقابل‌ بشردوستانه‌ قهرآمیز [دوره 10، 38-39، 1379]
 • جامعه‏ی بین‏المللی ابعاد بین‏المللی حقوق امنیت ملی [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • جامعه شبکه‌ای قدرت در عصر اطلاعات [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • جامعه شبکه‌ای همه‌جا حاضر فناوری‌های اطلاعاتی؛ مبنایی برای توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • جامعه‌شناسی تاریخی جستاری نوین در چگونگی شناخت ژئوپلیتیک گفتمانی کشورها در چارچوب عملکرد اقتصاد سیاسی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 131-151]
 • جامعه‌شناسی‌ جنگ‌ جامعه‌شناسی‌ شکست‌ ارتش‌ عراق؛ با تحلیلی‌ بر فروپاشی‌ بنیانهای‌ اجتماعی‌ آن‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • جبرگرایی‌ جنگ‌ نه‌ علم‌ است‌، نه‌ هنر؛ حرکت‌ به‌ سوی‌ رشته‌ای‌ جدید با عنوان‌ "حرفه‌ جنگ‌" [دوره 10، شماره 35، 1379]
 • جبهه مخالف انقلاب اسلامی مفهوم ژئوپلیتیک شیعه؛ برآیند تقابل بیناذهنی انقلاب اسلامی و جبهه‌ی مخالف آن [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • جبهه مقاومت رسانه و افکار عمومی؛ نگرشی تاریخی و تحلیلی به بحران سوریه2011 [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 107-137]
 • جبهه مقاومت شیعیان تحلیل رویکرد راهبردی بن‌سلمان درقبال شیعیان و چالش‌های امنیتی- دفاعی جبهه مقاومت [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 79-101]
 • جریان‌ تصاعد جریان‌ تصاعد در جنگ‌ ایران‌ و عراِق [دوره 7، 15-16، 1375]
 • جریان‎های تکفیری مدل تصمیم‎گیری شهودی چندوجهی و تحلیل راهبردهای سیاست خارجی ترکیه در حمایت از جریان‎های تکفیری [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • جرم‎انگاری ارائه الگوی امنیت زیست محیطی ازمنظر حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • جرم سازمان‌یافته قاچاق انسان: از زمینه‌های ظهورتا ضرورت الحاق به کنوانسیون پالرمو و پروتکل الحاقی [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • جزء سیاسی‌ جزء سیاسی‌: حلقه‌ اساسی‌ گمشده‌ در برنامه‌ریزی‌ مداخله‌ امریکا [دوره 7، شماره 17، 1375]
 • جزایر اقماری نقش تنگه هرمز و جزایر شمالی آن در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • جزایر سه گانه ج.ا.ا بررسی سیاستهای امارات متحده عربی نسبت به جزایر سه گانه ج.ا.ا [دوره 13، شماره 51، 1383]
 • جزایر منطقه تنگه هرمز تحلیل جغرافیایی امنیت در نواحی مرزی (مطالعه موردی: بندرعباس) [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • جغرافیا تأثیر موقعیت ژئوپلیتیکی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • جغرافیای سیاسی اُم‌القُری و اندیشه‎ی منطقه‌گرایی [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • جغرافیای سیاسی چالش‌های دفاعی ـ امنیتی توسعه دریا‌محور در سواحل مکران ازمنظر جغرافیای سیاسی مطالعه موردی: مقیاس: محلّی و ملّی [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 33-58]
 • جغرافیای سیاسی و فرهنگی ظرفیت‌سنجی شیعیان عراق و تأثیر آن بر محور مقاومت [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 159-191]
 • جغرافیای نظامی طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • جغرافیای‌ نظامی‌ قلمرو و ماهیت‌ جغرافیای‌ نظامی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • جکسونیسم راهبرد کلان «ترامپ» در برابر نظام بین‌الملل برپایه «مکتب جکسونیسم» [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 171-196]
 • جلسات شورای عالی همکاری خلیج فارس تحلیل محتوای بیانیه‌های اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 181-216]
 • جمهوری آذربایجان فرصت‎ها و چالش‎های عمق‎بخشی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • جمهوری اسلامی مؤلفه‏ های داخلی و خارجی تأمین‏ کننده‎ی امنیت سیاسی از منظر امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • جمهوری اسلامی الگوی مشروعیت ‌سیاسی و شکل‌گیری امنیت دفاعی مردمی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 199-231]
 • جمهوری اسلامی ایران سیاست دفاعی- امنیتی جمهوری اسلامی ایران در پرتو قانون برنامه‏ی پنجم توسعه [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • جمهوری اسلامی ایران تجاوز نظامی و مذاکره؛ دو رویه‏ی راهبرد عراق علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • جمهوری اسلامی ایران تحلیل سازه‌انگارانه‌ی سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم صهیونیستی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • جمهوری اسلامی ایران امکان و پیامدهای انسداد تنگه‌ی هرمز [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • جمهوری اسلامی ایران جغرافیای فرهنگی و تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر جغرافیای برساخت‎گرا [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 125-145]
 • جمهوری اسلامی ایران عوامل منطقه‌ای مؤثر بر همگرایی ایران و روسیه و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 167-201]
 • جمهوری اسلامی ایران نقش تنگه هرمز و جزایر شمالی آن در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی تأثیرات سیاست خارجی ترکیه در اقلیم کردستان عراق بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (2013-1991) [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • جمهوری اسلامی ایران تغییر راهبرد نظامی - امنیتی آمریکا از منطقه خاورمیانه به پاسیفیک و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • جمهوری اسلامی ایران فرصت‎ها و چالش‎های عمق‎بخشی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • جمهوری اسلامی ایران روابط کشورهای عرب منطقه‎ی خلیج فارس و ایران از منظر منطقه‎گرایی [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • جمهوری اسلامی ایران راهبرد ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز و تأثیر آن بر امنیت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • جمهوری اسلامی ایران مداقه‎ای در منابع، ابزار، ابعاد و تهدیدات قدرت نرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • جمهوری اسلامی ایران چشم‌انداز تجاری‌شدن جهانی منابع‌گاز شیل و اثرات‌راهبردی بر امنیت‌ملی جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • جمهوری اسلامی ایران ارزیابی و تحلیل تهدیدات اسلام‎گرایی افراطی در پاکستان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • جمهوری اسلامی ایران نقش جزب‎الله لبنان در امنیت منطقه‎ی غرب‎آسیا (خاورمیانه) با تأکید بر حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی مفهوم و جایگاه امنیت و دفاع در اندیشه‎ی امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • جمهوری اسلامی ایران کاربست الگوی بومی قدرت نرم در روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • جمهوری اسلامی ایران پایگاه‎سازی نظامی در غرب آسیا (خاورمیانه) و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • جمهوری اسلامی ایران آینده پژوهی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بستر تحولات ژئوپلتیکی، تمامیت ارضی و بحران های داخلی عراق [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 144-115]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی تاثیر توان هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر روابط آن با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 218-191]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی تأثیر جنگ عربستان در یمن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 153-193]
 • جمهوری اسلامی ایران نقش ژئوپلیتیک دریای خزر در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 151-191]
 • جمهوری اسلامی ایران ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی و نظامی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 85-112]
 • جمهوری اسلامی ایران روابط مسکو ـ تل‌آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 45-72]
 • جمهوری اسلامی ایران جنگ ترکیبی غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران (تحلیل ابعاد و روش‌ها) [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 75-111]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی تاکتیک‌های جنگ روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 149-175]
 • جمهوری اسلامی ایران تأثیر عوامل ژئوپولیتیک طبیعی کشورهای محور مقاومت بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 69-65]
 • جمهوری اسلامی ایران رهیافت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات امنیتی منطقه [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 113-153]
 • جمهوری اسلامی ایران ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس با نگاه به روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 9-51]
 • جمهوری اسلامی ایران طرح راهبردی تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 9-43]
 • جمهوری اسلامی ایران تحلیل راهبردی موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 157-188]
 • جمهوری اسلامی ایران محیط‌‌شناسی در دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان سعودی [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 139-168]
 • جمهوری اسلامی ایران واکاوی تأثیر تحریم‌های نفتی ایران بر موقعیت هژمونیک اقتصاد آمریکا [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 43-68]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی نقش پهپادها در استراتژی نظامی کشورها با بهره گیری از آموزه های استراتژیک سان تزو و کلازِویتس: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 11-42]
 • جمهوری اسلامی ایران راهکارهای نظامی آمریکا برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز ایران [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 81-96]
 • جمهوری اسلامی ایران قواعد و مقررات حقوقی در فضای سایبر و دعاوی حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 119-136]
 • جمهوری اسلامی ایران تأثیرات ضد امنیتی عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی روند سازش امارات و رژیم صهیونیستی) [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 137-173]
 • جمهوری اسلامی ایران راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • جمهوری ‌اسلامی ایران ایالات ‌متحده آمریکا و برساخت ادراک تهدید از جمهوری‌اسلامی ایران در موضوع تروریسم [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 167-198]
 • جمهوری خلق چین دیپلماسی دفاعی در پرتو رویکرد چین به مسأله‏ی‎ امنیت [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 9-35]
 • جنایتکاران جنگی اجرای حقوق بشر دوستانة بین المللی در جنگهای آینده [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • جنبش انصارالله ظرفیت‌سنجی جنبش انصارالله یمن در عمق بخشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 103-132]
 • جنبش حماس تهاجم به غزه؛ زمینه‏ها، بازیگران، راهبرد و پیامدها [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • جنبش ها عوامل ساختاری ـ سیاسی مؤثر در ناکارآمدی ارتش صفوی و تأثیر آن بر اقتصاد و جامعه (932تا1047 ه‍. ق) [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • جنگ اشغال نظامی عراق، بستری برای افزایش دامنه‏ی تروریسم در منطقه [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • جنگ نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی در راهبرد جنگ‏طلبانه‏ی عراق [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • جنگ سیاست خارجی دولت اسلامی، اولویت صلح یا اولویت جنگ؟ [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • جنگ دکترین و سیاست‌های دفاعی امنیتی در صحیفه سجادیه [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • جنگ تبیین صحنه‌های عملیات در جنگ‌های گذشته [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • جنگ تبیین صحنه‌های عملیات ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • جنگ تتبعی در راهبرد نظامی عراق در جنگ علیه ایران1367-1359 [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • جنگ مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 99-124]
 • جنگ اثربخشی روایت جنگ ایران و عراق در تعمیق هویت ایرانی - اسلامی [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • جنگ بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب‎پذیری خرده‎نظام‎های اجتماعی جنگ ایران و عراق [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • جنگ دینامیک قدرت، بن‎بست راهبردی و الگوهای جنگ در سیاست بین‎الملل نوین [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • جنگ تحول در ماهیت جنگ‌های آینده؛ جمهوری اسلامی ایران؛ سناریوها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 190-145]
 • جنگ بررسی تأثیر جنگ عربستان در یمن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 153-193]
 • جنگ بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌ گیری جنگ از منظر مبانی ارزشی و آموزه‌های دین مبین اسلام [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 177-211]
 • جنگ فلسفه جنگ‌های نیابتی در عصر جدید [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 9-51]
 • جنگ جنگ دوم قره‌باغ (2020): علل، زمینه‌ها و پیامدها [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 69-103]
 • جنگ تأثیر جریان مجتمع نظامی ـ صنعتی بر سیاست خارجی ایالات متحده پس از یازده سپتامبر مطالعه موردی: اندیشکده‌ها [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 184-214]
 • جنگ دفاع در عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اندیشه‌های دفاعی فرماندهی معظم کل قوا، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 157-180]
 • جنگ‌ سیر جنگ‌ و تحول‌ تسلیحاتی‌ در قرون‌ نخستین‌ اسلامی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • جنگ‌ جنگ‌ نه‌ علم‌ است‌، نه‌ هنر؛ حرکت‌ به‌ سوی‌ رشته‌ای‌ جدید با عنوان‌ "حرفه‌ جنگ‌" [دوره 10، شماره 35، 1379]
 • جنگ 33 روزه پیروزی از منظر رژیم صهیونیستی پیش‌زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ صهیونیست‌ها علیه لبنان (جولای ـ سپتامبر 2006) [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • جنگ 33 روزه لبنان آغاز و انجام سیاست خاورمیانه‌ای نومحافظه‏کاران آمریکا [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • جنگ 33 روزه‌ی لبنان سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • جنگ ایران و روس جهاد و دفاع از دیدگاه میرزای قمی و مقایسه‌ی آن با آرای فقهی امام خمینی [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • جنگ ایران و عراق سیاست خارجی چین در قبال جنگ ایران و عراق [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • جنگ ایران و عراق تتبعی در راهبرد نظامی عراق در جنگ علیه ایران1367-1359 [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • جنگ ایران و عراق فشردن دستهای صدام حسین: بررسی اسناد دخالت آمریکا در جنگ ایران و عراق [دوره 12، شماره 47، 1382]
 • جنگ ایران و عراق اثربخشی روایت جنگ ایران و عراق در تعمیق هویت ایرانی - اسلامی [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • جنگ‌ ایران‌ و عراق اتحاد جماهیر شوروی‌ و جنگ‌ ایران‌ و عراق: چارچوبها و اهداف‌ [دوره 7، 15-16، 1375]
 • جنگ‌ ایران‌ و عراِق سیاست‌ خارجی‌ آمریکا در قبال‌ جنگ‌ ایران‌ و عراِق [دوره 7، 15-16، 1375]
 • جنگ اطلاعات بررسی تطبیقی گزینه‌های مطلوب قدرت هوایی در حوز‌ه‌ی عدم‌تقارن [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • جنگ اطلاعاتی پیروزی از منظر رژیم صهیونیستی پیش‌زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ صهیونیست‌ها علیه لبنان (جولای ـ سپتامبر 2006) [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • جنگ‌ اطلاعاتی‌ جنگ‌ اطلاعاتی‌ و نقش‌ آن‌ در جنگ‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ افزار دگرگونی در تجارت جنگ افزار: تأثیر فزاینده جنگ افزارهای سبک [دوره 6، شماره 13، 1374]
 • جنگ‌افزار جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ‌افزار جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ اقتصادی اقتصاد مقاومتی راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • جنگ‌ آمریکا و عراِ جامعه‌شناسی‌ شکست‌ ارتش‌ عراق؛ با تحلیلی‌ بر فروپاشی‌ بنیانهای‌ اجتماعی‌ آن‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • جنگ آینده بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • جنگ آینده تبیین عوامل مؤثر در انتخاب صحنه‌های عملیات جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جنگ‌های آینده [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • جنگ آینده تأثیر بسیج ظرفیت‌ها و منابع ملی در جنگ‌های آینده [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 131-166]
 • جنگ‌ آینده‌ جنگ‌ آینده‌ در ادبیات‌ استراتژیک‌ آمریکا [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ‌ آینده‌ جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ‌ آینده‌ گزارشی‌ در بارة‌ جنگ‌ آینده‌ از دیدگاه‌ "چین‌" [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ‌ آینده‌ جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ بدون پیروز نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598 [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 191-216]
 • جنگ بی‌قاعده تأثیر مفاهیم عملیاتی نوظهور بر محیط دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • جنگ بیولوژیک جنگ‌های بیولوژیکی در بخش کشاورزی و چگونگی مقابله [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • جنگ پسامدرن چالش‌های فراروی حقوق بشردوستانه در جنگ پست مدرن [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • جنگ پیشامدرن چالش‌های فراروی حقوق بشردوستانه در جنگ پست مدرن [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • جنگ‌ پیشدستانه‌ بررسی‌ حقوقی‌ دکترین‌ دفاع‌ پیشدستانه‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • جنگ پیش‌دستانه فرجام راهبرد «جنگ پیش‌دستانه» [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • جنگ‌ تحمیلی‌ تحلیل‌ سطح‌ توانمندی‌های‌ نظامی‌ ایران‌ و عراق در طول‌ جنگ‌ تحمیلی‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • جنگ‌ تحمیلی‌ سیاست‌ خارجی‌ آمریکا در مورد جنگ‌ تحمیلی‌ [دوره 7، شماره 19، 1375]
 • جنگ ترکیبی جنگ ترکیبی غرب در برابر جمهوری اسلامی ایران (تحلیل ابعاد و روش‌ها) [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 75-111]
 • جنگ ترکیبی بازنگری جنگاوری‌های نوپدید از درون اسناد رسمی نظامی (مطالعه جنگاوری ترکیبی و نامتعارف در اسناد امریکا، ناتو، فرانسه و انگلستان) [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 93-129]
 • جنگ ترکیبی بررسی اندیشه جهاد دفاعی در ارتباط با جنگاوری های ترکیبی و نامتعارف [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • جنگ خلیج فارس جنگ خلیج فارس: پیامدهای تکنولوژیکی و سازمانی [دوره 6، شماره 12، 1374]
 • جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ نگرشی‌ جدید به‌ استراتژی‌ عراِق در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ [دوره 6، شماره 14، 1374]
 • جنگ داخلی تغییرات اقلیمی، بحران آب و ستیزه‌های اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 217-255]
 • جنگ دریایی کاربرد نظریه بازی‌ها در جنگ‌های نظامی [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 137-166]
 • جنگ‌ دریایی‌ گزارشی‌ در بارة‌ جنگ‌ آینده‌ از دیدگاه‌ "چین‌" [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ‌ در قرن‌ بیست‌ و یکم‌ گزارشی‌ در بارة‌ جنگ‌ آینده‌ از دیدگاه‌ "چین‌" [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ روانی پیروزی از منظر رژیم صهیونیستی پیش‌زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ صهیونیست‌ها علیه لبنان (جولای ـ سپتامبر 2006) [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • جنگ روانی کارکرد زبان شناسی در عملیات روانی [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • جنگ روانی جنگ روانی غرب علیه ایران [دوره 3، شماره 2، 1371]
 • جنگ روانی بررسی تاکتیک‌های جنگ روانی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 149-175]
 • جنگ روانی علل فروپاشی سریع ارتش افغانستان در برابر حملات طالبان [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 103-129]
 • جنگ‌ روانی‌ فرایند تخریب‌ روحیه‌ ارتش‌ عراق توسط‌ آمریکا [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • جنگ‌ روانی‌ رادیویی‌ فرایند تخریب‌ روحیه‌ ارتش‌ عراق توسط‌ آمریکا [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • جنگ زمینی جنگ زمینی در قرن بیست و یکم [دوره 5، 7-8، 1373]
 • جنگ زمینی جنگ زمینی در خلیج فارس [دوره 5، 7-8، 1373]
 • جنگ زمینی کاربرد نظریه بازی‌ها در جنگ‌های نظامی [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 137-166]
 • جنگ‌ زمینی‌ گزارشی‌ در بارة‌ جنگ‌ آینده‌ از دیدگاه‌ "چین‌" [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ‌ زمینی‌ جنگ‌ زمینی‌ در قرن‌ بیست‌ویکم‌ : چهاراسطوره‌ خطرناک‌ [دوره 8، 23-24، 1376]
 • جنگ ژوئیه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی جنگ ژوئیه [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • جنگ سرد تأثیرات فروپاشی شوروی بر سیاست منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • جنگ سرد نیروی نظامی در دوره پس از جنگ سرد(افسانه یک تغییر) [دوره 6، شماره 12، 1374]
 • جنگ سرد بی‌‌ثباتی‎های غرب‎آسیا (خاورمیانه): بازیگران منطقه‎ای و یاریگران فرامنطقه‎ای [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • جنگ سرد رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 175-209]
 • جنگ‌ سرد بررسی‌ زمینه‌های‌ محیطی‌ و پیامدهای‌ ساختاری‌ بین‌المللی‌گرایی‌ محافظه‌کار و هژمونیک‌گرایی‌ آمریکا [دوره 10، 38-39، 1379]
 • جنگ‌ سرد پایایی‌ ناتو پس‌ از جنگ‌ سرد [دوره 9، شماره 28، 1378]
 • جنگ سرد جدید جنگ سرد جدید [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • جنگ‌ شهری‌ عدم‌ تقارن‌ و جنگهای‌ نامتقارن‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • جنگ‌ عراِ حقوِق بشر دوستانه‌ و جنگ‌ سلطه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • جنگ‌ عراِ تحلیل‌ جایگاه‌ نفت‌ در تهاجم‌ آمریکا به‌ عراق [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • جنگ عراق تأثیر هزینه‌های اشغال عراق بر تداوم استراتژی جدید آمریکا در خاورمیانه [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • جنگ عراق جنگ عراق و رونق کسب و کار شرکت‌های خصوصی [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • جنگ‌ عراق اینترنت‌ و عملیات‌ روانی‌ : نمونة‌ جنگ‌ عراق [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • جنگ عراق و ایران بررسی مقایسه‌ای راهبرد جمهوری اسلامی ایران و عراق در دوران جنگ از دیدگاه فرماندهان دوران دفاع مقدس [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 9-36]
 • جنگ عراق و ایران نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598 [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 191-216]
 • جنگ‌ علیه‌ تروریسم‌ عملیات‌ نظامی‌ آمریکا علیه‌ صدام‌ : روشها و محدودیتها [دوره 10، 38-39، 1379]
 • جنگ غزه تهاجم به غزه؛ زمینه‏ها، بازیگران، راهبرد و پیامدها [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • جنگ گرم بی‌‌ثباتی‎های غرب‎آسیا (خاورمیانه): بازیگران منطقه‎ای و یاریگران فرامنطقه‎ای [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • جنگ‌ لیبرال‌ داستان‌ بی‌پایان‌ : دمکراسی‌ و صلح [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • جنگ‌ متعارف‌ جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ مدرن چالش‌های فراروی حقوق بشردوستانه در جنگ پست مدرن [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • جنگ یمن سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 9-36]
 • جنگ‌ موج‌ سوم‌ جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ نیابتی فلسفه جنگ‌های نیابتی در عصر جدید [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 9-51]
 • جنگ نیابتی چشم‌اندازی بر نقش‌آفرینی روسیه و ترکیه در لیبی؛ از رقابت تا همکاری [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 169-193]
 • جنگ نامتعارف بازنگری جنگاوری‌های نوپدید از درون اسناد رسمی نظامی (مطالعه جنگاوری ترکیبی و نامتعارف در اسناد امریکا، ناتو، فرانسه و انگلستان) [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 93-129]
 • جنگ نامتعارف بررسی اندیشه جهاد دفاعی در ارتباط با جنگاوری های ترکیبی و نامتعارف [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • جنگ نامتقارن بررسی تطبیقی گزینه‌های مطلوب قدرت هوایی در حوز‌ه‌ی عدم‌تقارن [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • جنگ نامتقارن دینامیک قدرت، بن‎بست راهبردی و الگوهای جنگ در سیاست بین‎الملل نوین [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • جنگ نامتقارن دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران (باتأکیدبر فناوری موشکی) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 125-160]
 • جنگ‌ نامتقارن‌ عدم‌ تقارن‌ و جنگهای‌ نامتقارن‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • جنگ‌ نامتقارن‌ جنگ‌ آینده‌ در ادبیات‌ استراتژیک‌ آمریکا [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ نامنظم دکترین نیروهای مسلح آمریکا [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • جنگ نامنظم بازنگری جنگاوری‌های نوپدید از درون اسناد رسمی نظامی (مطالعه جنگاوری ترکیبی و نامتعارف در اسناد امریکا، ناتو، فرانسه و انگلستان) [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 93-129]
 • جنگ‌ نامنظم‌ سیر جنگ‌ و تحول‌ تسلیحاتی‌ در قرون‌ نخستین‌ اسلامی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • جنگ ناهم‎تراز دکترین نبرد زمینی در محیط جنگ ناهم‌تراز با رویکرد دفاع همه‌جانبه [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • جنگ ناهمطراز راهبرد مطلوب نظامی «نظریه‌ی دفاع ولایی بنیان مرصوص» در جنگ ناهمطراز با نگرش به اصل«دفاع نبوی» [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • جنگ نرم الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • جنگ نرم جنگ نرم و روش‏های مقابله با آن از دیدگاه قرآن [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • جنگ‌نرم حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 75-116]
 • جنگ نرم افزاری جنگ نرم افزاری و آینده در حال ظهور [دوره 6، 10-11، 1374]
 • جنگ‌ نرم‌افزاری عوامل مؤثر در سیاست‌گذاری فناوری نظامی [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • جنگ‌های آینده‌ راهبرد مطلوب نظامی «نظریه‌ی دفاع ولایی بنیان مرصوص» در جنگ ناهمطراز با نگرش به اصل«دفاع نبوی» [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • جنگ‎های جدید نقش و جایگاه شرکت‎های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • جنگ‌های گذشته تبیین صحنه‌های عملیات در جنگ‌های گذشته [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • جنگ‌ هسته‌ای‌ جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ‌ هو جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنگ هوایی پیروزی از منظر رژیم صهیونیستی پیش‌زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ صهیونیست‌ها علیه لبنان (جولای ـ سپتامبر 2006) [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • جنگ‌ هوایی‌ گزارشی‌ در بارة‌ جنگ‌ آینده‌ از دیدگاه‌ "چین‌" [دوره 10، 32-33، 1379]
 • جنوب شرق سنجش تهدیدهای امنیتی در جنوب شرق ایران (با تأکید بر امنیت مرزی) [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • جهاد چگونگی معنایابی اقدام مسلحانه در نزد گروه‏های نوبنیادگرای اسلامی علیه غرب‎‏ٌ مهاجم [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • جهاد جهاد و دفاع از دیدگاه میرزای قمی و مقایسه‌ی آن با آرای فقهی امام خمینی [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • جهاد مدل‏سازی مدیریت جهادی «با بهره‏‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری» [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • جهاد اتمی تهدیدات اتمی پاکستان بر منطقه و ایران [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • جهاد دفاعی بررسی اندیشه جهاد دفاعی در ارتباط با جنگاوری های ترکیبی و نامتعارف [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • جهان اسلام مداقه‎ای در منابع، ابزار، ابعاد و تهدیدات قدرت نرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • جهان اسلام تأثیر عوامل برترساز جغرافیای جهان اسلام بر تحقق تمدن نوین اسلامی [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 9-32]
 • جهان اسلام بررسی تطبیقی گزینه‌های مطلوب قدرت هوایی در حوزه عدم‌تقارن [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 79-98]
 • جهان اهل سنت پارادایم صدور انقلاب در جهان اهل سنت بر مبنای اصل دعوت با توجه به تحولات اخیر بیداری اسلامی [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 169-195]
 • جهان سوم مسائل اساسی سیاست تکنولوژی دفاعی در جهان سوم [دوره 8، 20-21، 1376]
 • جهان سوم واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 161-190]
 • جهانی‎شدن نقش و جایگاه شرکت‎های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • جهان‏شمولی سیاست خارجی دولت اسلامی، اولویت صلح یا اولویت جنگ؟ [دوره 20، شماره 78، 1390]

چ

 • چابک مؤلفه‏ها و شاخص‏های کلیدی نظام لجستیک دفاعی جامع و یکپارچه [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • چاب کسازی عوامل مؤثر بر ناب‏سازی و چابک‏سازی نگهداری و تعمیرات (مورد پژوهی: سیتم نت ناجا) [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • چارچوب شهید سلیمانی؛ تقویت چارچوب‌بندی مقاومت اسلامی جهت مقابله با دگرسازی درون‌دینی [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 11-38]
 • چارچوب چگونگی بازتولید قدرت طالبان در افغانستان بر مبنای تئوری کاتاستروف-چارچوب [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 83-123]
 • چارچوب معماری تدوین روش توسعه چارچوب‏های معماری سازمان‏های دفاعی [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • چارچوب معماری وزارت دفاع ایالات متحده تدوین روش توسعه چارچوب‏های معماری سازمان‏های دفاعی [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • چارچوب نگاه تفکر راهبردی و آینده‌پژوهی [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • چالش‌گری جمهوری اسلامی ایران منطقه خاکستری جمهوری اسلامی ایران و چالش‌های بازدارندگی ایالات متحده آمریکا [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 11-26]
 • چالش ها امنیت جامعه گانی رژیم صهیونیستی وچالش های پیش رو [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 177-206]
 • چالش‌ها فرصت‎ها و چالش‎های عمق‎بخشی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • چالشهای امنیتی شیوه‌های پیشگیری وپرهیز از جنگ در توسعه‌ی محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • چالش‌های امنیتی الگوی امنیت مشاع: طرحی متفاوت برای یک رژیم امنیتی موفق در خلیج فارس [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • چالش‌های دفاعی ـ امنیتی چالش‌های دفاعی ـ امنیتی توسعه دریا‌محور در سواحل مکران ازمنظر جغرافیای سیاسی مطالعه موردی: مقیاس: محلّی و ملّی [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 33-58]
 • چالشهای‌ نامتقارن‌ رویکرد سیاست‌ خارجی‌ امریکا به‌ تروریسم‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • چرخه‎ی راهبردی چرخه راهبردی و الزامات سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • چشم انداز طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم) [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • چشم‌انداز تحلیل مضمون چشم‌انداز انقلاب اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 175-199]
 • چشم‌انداز 1404 طراحی الگوی توسعه‌ی آموزش عالی ایران در افق چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور با تمرکز بر نگرش امنیتی- سیاسی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • چشم‏انداز آینده بررسی اهداف و زمینه‏های شکل‏گیری اتحاد ترکیه و رژیم صهیونیستی در دهه‏ی 90 و تحولات بعد از آن [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • چشم‌انداز‌سازی تفکر راهبردی و آینده‌پژوهی [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • چین مشارکت راهبردی چین و اروپا در عصر‌ وابستگی‌ متقابل‌:‌ ظرفیت‌ها و چالش‌ها [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • چین سیاست خارجی چین در قبال جنگ ایران و عراق [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • چین نظام بین‌المللی در حال گذار و روابط دوجانبه‎ی آمریکا و چین (2010-1991) [دوره 22، شماره 88، 1392]
 • چین نقش آفرینی چین در نظام جهانی آینده از منظر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 207-244]
 • چین بررسی فرصت های ج. ا.ایران در فضای رقابت های سیاسی - نظامی چین و آمریکا در افق 2030 [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 43-79]
 • چین برنامه‌ریزی ‌قدرت سیاسی با الگوی کنشگری اقتصاد استراتژیک؛ راهبرد ژئواکونومیک چین در منطقه خاورمیانه [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • چین‌ روابط‌ نظامی‌ ایران‌ و چین‌، و متغیری‌ به‌ نام‌ آمریکا [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • چین‌ بازی‌ قدرت‌ در صحنة‌ افغانستان‌ : اهداف‌ و الگوهای‌ رفتاری‌ [دوره 10، 40-41، 1379]
 • چین‌ گزارشی‌ در بارة‌ جنگ‌ آینده‌ از دیدگاه‌ "چین‌" [دوره 10، 32-33، 1379]
 • چندجانبه گرایی گفتمان مبارزه با تروریسم در راهبرد ناتو [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • چندجانبه‌گرایی تحلیل هنجارین رژیم کنترل فناوری موشکی و الزامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • چندجانبه‌گرایی بازسازی مفهومی و نظری بازدارندگی در سامانه‌های پیچیده و آشوبی [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 9-43]

ح

 • حاکمیت دولت ابعاد بین‏المللی حقوق امنیت ملی [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • حاکمیت دولتها حمایت بین المللی ازحقوق بشر و "حاکمیت دولتها" [دوره 3، شماره 2، 1371]
 • حاکمیت‌ دولتها چشم‌انداز حقوقی‌ خروج‌ کره‌ شمالی‌ از معاهدة‌ عدم‌ گسترش‌ سلاحهای‌ هسته‌ای‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • حاکمیت سیاسی ژئوپلیتیک عراق و عدم مقاومت مردم در برابر تجاوز آمریکا در سال 2003 [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • حاکمیت مبنی بر دموکراسی تأثیر روند دولت ـ ملت‌سازی بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • حاکمیت ملی حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 75-116]
 • حاکمیت ملی دولت‌ها ترور سردار سلیمانی ازمنظر اصول و قواعد حقوقی [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 11-37]
 • حداکثرسازی موقعیت چین و سیاست حداکثرسازی موقعیت؛ باتأکیدبر مؤلفه‌های امنیتی ـ نظامی [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 117-143]
 • حزب‌الله لبنان پیروزی از منظر رژیم صهیونیستی پیش‌زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ صهیونیست‌ها علیه لبنان (جولای ـ سپتامبر 2006) [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • حزب‎الله لبنان نقش جزب‎الله لبنان در امنیت منطقه‎ی غرب‎آسیا (خاورمیانه) با تأکید بر حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • حزب‌الله لبنان‌ بازدارندگی‌ در دکترین‌ استراتژیک‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ : جایگاه‌، ابعاد و کارآمدی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • حزب‌ بعث‌ سازوکارهای‌ کنترل‌ ارتش‌ عراق در دورة‌ حزب‌ بعث‌ [دوره 9، 26-27، 1378]
 • حزب عدالت و توسعه بررسی اهداف و زمینه‏های شکل‏گیری اتحاد ترکیه و رژیم صهیونیستی در دهه‏ی 90 و تحولات بعد از آن [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • حزب عدالت و توسعه رفتارشناسی ترکیه در قبال تحولات سوریه در پرتو دکترین عمق راهبردی [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • حشدالشعبی شناسایی مؤلفه‌های امنیت مردم‌پایه در عراق (مطالعه موردی حشدالشعبی) [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 39-64]
 • حق بر توسعه توسعه دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در اسناد و آموزه های حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • حق توسعه توسعه دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در اسناد و آموزه های حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • حق‌مداری جایگاه سیاست در اقتدار ملی از دیدگاه علی(ع) [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • حقوِ بین‌الملل‌ پیامدهای‌ امنیتی‌ رأی‌ دیوان‌ لاهه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • حقوِ بین‌الملل‌ بررسی‌ حقوقی‌ دکترین‌ دفاع‌ پیشدستانه‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • حقوِ بین‌الملل‌ چشم‌انداز حقوقی‌ خروج‌ کره‌ شمالی‌ از معاهدة‌ عدم‌ گسترش‌ سلاحهای‌ هسته‌ای‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • حقوِ توسل‌ به‌ زور بررسی‌ حقوقی‌ دکترین‌ دفاع‌ پیشدستانه‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • حقوق امنیت ملی آینده‌پژوهی و مبادی مطالعات بین‌ رشته‌ای پیرامون «حقوق امنیت ملی» [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • حقوق بشر نقدی بر مبانی نظری و عملی سیاست ضدتروریستی آمریکا [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • حقوِق بشردوستانة‌ حقوِق بشردوستانة‌ بین‌المللی‌ واشغال‌ سرزمینهای‌ ایران‌ درجنگ‌ تحمیلی‌ [دوره 9، شماره 28، 1378]
 • حقوق بشردوستانة بین المللی اجرای حقوق بشر دوستانة بین المللی در جنگهای آینده [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • حقوق بشردوستانه ابعاد بین‏المللی حقوق امنیت ملی [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • حقوق بشردوستانه نقدی بر مبانی نظری و عملی سیاست ضدتروریستی آمریکا [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • حقوق بشردوستانه چالش‌های فراروی حقوق بشردوستانه در جنگ پست مدرن [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • حقوق بشر و بشردوستانه بین‌المللی بررسی مشروعیت آزمایش‌های هسته‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • حقوق بین الملل بررسی و مقایسه دفاع مشروع از نگاه اسلام و حقوق بین الملل [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 97-117]
 • حقوق بین‌الملل تحلیل هنجارین رژیم کنترل فناوری موشکی و الزامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • حقوق بین‌الملل توسعه دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در اسناد و آموزه های حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • حقوِق بین‌الملل‌ خلع‌ سلاح‌ و کنترل‌ تسلیحات‌ کشتار جمعی‌ پس‌ از یازده‌ سپتامبر : همکاری‌ بین‌المللی‌ یا یکجانبه‌گرایی‌؟ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • حقوِق بین‌الملل‌ بشردوستانه‌ حقوِق بشر دوستانه‌ و جنگ‌ سلطه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • حقوق بین‌الملل دریاها مشروعیت به‌کارگیری وسایل زیرآبی نظامی بدون‌سرنشین ازمنظر حقوق بین‌الملل دریاها [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 35-68]
 • حقوق بین‏الملل عمومی بازشناسی حقوق امنیت ملی (بنیانی نو و ناشناخته برای معماری امنیت ملی) [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • حقوق بین‏الملل عمومی ابعاد بین‏المللی حقوق امنیت ملی [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • حقوق جنگ تأثیر ملاحظات استراتژیک بر اصل «ضرورت نظامی» در حقوق جنگ [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 131-152]
 • حقوِق جنگ‌ دریایی‌ حقوِق جنگ‌ دریایی‌ و تحولات‌ جدید [دوره 7، شماره 17، 1375]
 • حقوق شهروندی نظم و امنیت عمومی در پرتو استلزامات حقوق شهروندی [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • حقوق مالکیت فکری و اختراع حقوق مادی مخترعین صنایع دفاعی (مطالعۀ تطبیقی در چین، روسیه، آمریکا و ایران) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 109-143]
 • حقوق مخاصمات مسلحانه اجرای حقوق بشر دوستانة بین المللی در جنگهای آینده [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • حقوق مخترعان حقوق مادی مخترعین صنایع دفاعی (مطالعۀ تطبیقی در چین، روسیه، آمریکا و ایران) [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 109-143]
 • حقوق معاهدات اجرای حقوق بشر دوستانة بین المللی در جنگهای آینده [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • حکمرانی تحلیل جایگاه تهدیدهای نوین در تدوین راهبردهای دفاعی ـ امنیتی با تأکید بر حکمرانی راهبردی [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • حکمرانی شناسایی مؤلفه‌های امنیت مردم‌پایه در عراق (مطالعه موردی حشدالشعبی) [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 39-64]
 • حکمرانی راهبردی تحلیل جایگاه تهدیدهای نوین در تدوین راهبردهای دفاعی ـ امنیتی با تأکید بر حکمرانی راهبردی [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • حکومت مسأله نفوذ در حکومت و راهبرد مقابله با آن بر اساس تحلیل محتوای سوره منافقون [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 123-155]
 • حکومت اسلامی بسترها و عوامل مؤثر در شکل‌گیری گروهک تروریستی داعش [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • حکومت اقلیم کردستان عراق بررسی تأثیرات سیاست خارجی ترکیه در اقلیم کردستان عراق بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران (2013-1991) [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • حکومت بسته‌ی عربستان تأثیر روند دولت ـ ملت‌سازی بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • حمایت کیفری واکاوی مبانی فقهی حمایت کیفری از حق امنیت شهروندان غیرمسلمان ذمی و مستأمن در سایه حکومت اسلامی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 153-175]
 • حملات سایبری جایگاه اعتماد اطلاعاتی در سپهر خط‏مشی دفاعی کشور (ارائه چارچوب پژوهشی برای مطالعه‏ی راهبرد دفاع در عمق برای مقابله با تهدیدهای رایانه‌ای) [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • حمله اشغال نظامی عراق، بستری برای افزایش دامنه‏ی تروریسم در منطقه [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • حمله‎ی آمریکا به عراق جایگاه سوریه در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران (2015-2011) [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • حمله بازدارنده کالبد شکافی مکانیزم دستیابی به تسلیحات غیرمتعارف [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • حمله‌ علیه‌عراِ مشروعیت‌ توسل‌ به‌ زور علیه‌ عراق از دیدگاه‌ قطعنامه‌های‌ شورای‌ امنیت‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • حمله‎ی همه‎جانبه شناسایی ذهنیت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش کیو [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • حوادث 11 سپتامبر2001 راهبرد آمریکا در مبارزه با تروریسم و تأثیرآن بر گسترش ناامنی‌های داخلی پاکستان (با تأکید بر فعالیت‌های طالبان پاکستانی) [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • حوثی ها ظرفیت‌سنجی جنبش انصارالله یمن در عمق بخشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 103-132]
 • حوزه‌ی ژئواستراتژیک اقیانوس هند تأثیر علایق ژئوپلیتیک بازیگران حوزه‎ی‌ دریا‌ی عمان بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • حوزه‌های جدید تهدید راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدهای پایدار پیشرفته در محیط سایبری [دوره 24، شماره 93، 1394]

خ

 • خاورمیانه تحلیل ژئوپلیتیک سوریه: بستری برای تدوین سیاست خارجی ایران در خاورمیانه [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • خاورمیانه بررسی علل بیداری اسلامی در منطقه‏ی عربی و اسلامی بر اساس روش‏شناسی تأییدگرا [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • خاورمیانه علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا (مطالعه‌ی موردی تونس، مصر، لیبی و یمن) [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • خاورمیانه بررسی تبعات اقتصادی و امنیتی رشد نظامی‌گرایی در خاورمیانه [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • خاورمیانه بررسی تاثیر تهدیدات و فرصت‌های ناشی از تداوم اشغال و تحولات عراق بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • خاورمیانه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی جنگ ژوئیه [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • خاورمیانه تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • خاورمیانه بررسی اهداف و زمینه‏های شکل‏گیری اتحاد ترکیه و رژیم صهیونیستی در دهه‏ی 90 و تحولات بعد از آن [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • خاورمیانه تحولات جهان عرب: تغییرات فضای ژئوپلیتیک امنیتی- راهبردی به ژئوکالچر امنیتی نوین [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 69-97]
 • خاورمیانه دکترین جدید ناتو و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (پس از حملات 11 سپتامبر 2001 م) [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • خاورمیانه بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران بر امنیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • خاورمیانه تغییر راهبرد نظامی - امنیتی آمریکا از منطقه خاورمیانه به پاسیفیک و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • خاورمیانه تأثیر مؤلفه‎های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر گسترش بیداری اسلامی خاورمیانه [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • خاورمیانه اثرگذاری محور ایران، سوریه و حزب‎الله بر منافع آمریکا در خاورمیانه [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • خاورمیانه تغییرات اقلیمی، بحران آب و ستیزه‌های اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 217-255]
 • خاورمیانه نظم منطقه ای خاورمیانه؛ بستری برای تبیین سیاست امنیتی ج.ا.ایران [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • خاورمیانه‌ جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • خاورمیانه بزرگ طرح خاورمیانه جدید؛ اهداف، چالش‌ها و موانع [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • خاورمیانه بزرگ آینده پژوهی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در بستر تحولات ژئوپلتیکی، تمامیت ارضی و بحران های داخلی عراق [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 144-115]
 • خاورمیانه جدید طرح خاورمیانه جدید؛ اهداف، چالش‌ها و موانع [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • خاورمیانه‎ی عربی بن‎مایه‎های بیداری اسلامی با مطالعه‎ی موردی بحرین [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • خدامحوری و انسان‌مداری جایگاه سیاست در اقتدار ملی از دیدگاه علی(ع) [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • خدمت سربازی خدمت سربازی حرفه‎ای از منظر قرآن و نهج‎البلاغه [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • خرده‎نظام بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب‎پذیری خرده‎نظام‎های اجتماعی جنگ ایران و عراق [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • خستگی‌ دوره‌ای‌ آثار روان‌شناختی‌ مأموریتهای‌ مداوم‌ بر نیروهای‌ نظامی‌ ؛ با تأکید بر کارکردهای‌ شناختی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • خشایارشا بررسی و تحلیل حمله خشایارشا به یونان [دوره 13، شماره 50، 1383]
 • خصوصی‎سازی امنیت نقش و جایگاه شرکت‎های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • خطرپذیری دفاعی بررسی میزان خطرپذیری دفاعی با استفاده از سامانه جی آی اس و منطق فازی تصمیم‌گیری در پهنه جغرافیایی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 37-57]
 • خط‌ لولة‌ گاز ژئواکونومی‌ خط‌ لولة‌ گاز ایران‌ به‌ جنوب‌ آسیا و پیامدهای‌ امنیتی‌ آن‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • خط مشی سیاست دفاعی و امنیتی دکترین امنیتی و دفاعی کشور اتریش [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • خطی و غیرخطی کاربرد اصول نظریه آشوب در تصمیم‌گیری‌های دفاع هوایی [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • خلیج فارس بررسی راه‌کارها و قابلیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات در خلیج فارس [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • خلیج فارس بررسی تطبیقی الگوهای امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • خلیج فارس امکان و پیامدهای انسداد تنگه‌ی هرمز [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • خلیج فارس بررسی تاثیر تهدیدات و فرصت‌های ناشی از تداوم اشغال و تحولات عراق بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • خلیج فارس دکترین جدید ناتو و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (پس از حملات 11 سپتامبر 2001 م) [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • خلیج فارس بررسی امکان‎سنجی ایجاد همگرایی امنیتی در حوزه‎‎ی ژئوپلیتیک خلیج فارس از منظر رئالیسم ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • خلیج فارس طرح راهبردی تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 9-43]
 • خلیج فارس راه‌کارهای به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی (MICT) در راستای ارتقای امنیت و توسعه پایدار سواحل خلیج فارس و مکران جنوبی [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 105-130]
 • خلیج فارس بررسی تأثیر عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی بر ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 125-147]
 • خلیج‌ فارس تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • خلیج‌فارس نقش تنگه هرمز و جزایر شمالی آن در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • خلیج‌فارس ضرورت تأمین امنیت جمعی در منطقه خلیج‌فارس با نگاه به روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 9-51]
 • خلط حق و باطل شناسایی ذهنیت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش کیو [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • خلع سلاح توسعه دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در اسناد و آموزه های حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • خلع‌ سلاح‌ چشم‌انداز حقوقی‌ خروج‌ کره‌ شمالی‌ از معاهدة‌ عدم‌ گسترش‌ سلاحهای‌ هسته‌ای‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • خلع‌ سلاح‌ خلع‌ سلاح‌ و کنترل‌ تسلیحات‌ کشتار جمعی‌ پس‌ از یازده‌ سپتامبر : همکاری‌ بین‌المللی‌ یا یکجانبه‌گرایی‌؟ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • خلع ‌سلاح شیمیایی سوریه عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • خلع‌ سلاح‌ منطقه‌ای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد : خلع‌ سلاح‌ و کنترل‌ تسلیحات‌ بعد از جنگ‌ سرد [دوره 10، شماره 35، 1379]
 • خلع سلاح هسته‌ای بررسی مشروعیت آزمایش‌های هسته‌ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • خوداتکایی‌ نوسازی‌ نظامی‌ و استراتژی‌ ترکیه‌ برای‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • خودتوضیح با وقفه‌های گسترده هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 65-101]
 • خودمختاری بررسی پیامدهای امنیتی منطقه‌ای دولت‌های شکننده، بررسی موردی عراق [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 153-189]

د

 • داعش بازخوانی رهیافت‎های تبیین‎گر تروریسم (رویکرد ترکیبی) مطالعه‎ی موردی: داعش [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • داعش پس‌رانش: تحلیلی بر پیامدهای امنیتی افول داعش در کشورهای حامی و مؤسس [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 75-106]
 • داعش شهید سلیمانی؛ تقویت چارچوب‌بندی مقاومت اسلامی جهت مقابله با دگرسازی درون‌دینی [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 11-38]
 • داعش بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر بحران سوریه (2011 تا 2018) [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 57-82]
 • دیالکتیک جستاری نوین در چگونگی شناخت ژئوپلیتیک گفتمانی کشورها در چارچوب عملکرد اقتصاد سیاسی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 131-151]
 • دانش رهبری دانش فرهنگ و رهبری؛ محور تحول مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای توسعه دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در اسناد و آموزه های حقوق بین‌الملل [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • دانش و فناوری‌های همگرا تأثیر توان پشتیبانی از تولید ملی با تأکید بر دانش و فناوری‌های همگرا در بازدارندگی همه‌جانبۀ دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 9-42]
 • دیپلماسی دیپلماسی انقلابی هوشمند در تحولات جهانی [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 7-38]
 • دیپلماسی چالشهای نظری عمق‌بخشی دیپلماسی به‌منظور توسعه انقلاب اسلامی در محیط پیرامون [دوره 26، شماره 101، 1396-1397، صفحه 77-102]
 • دیپلماسی اجبارآمیز دیپلماسی اجبارآمیز: کارویژه‎ی تهدید به‎کارگیری گزینه‎‎ی نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • دیپلماسی ایدئولوژیک نسبت‌سنجی دیپلماسی ایدئولوژیک محور و منافع ملی در منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 219-249]
 • دیپلماسی خلع سلاح تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‏ی دیپلماسی کنترل تسلیحات بیولوژیک [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • دیپلماسی دفاعی دیپلماسی دفاعی در پرتو رویکرد چین به مسأله‏ی‎ امنیت [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 9-35]
 • دیپلماسی دفاعی رابطۀ دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی (رهیافت نظری و سازوکار سیاست‌گذاری) [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 105-138]
 • دیپلماسی دفاعی پیش‌ران‌‌های اصلی و کلیدی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران و عربستان در منطقۀ غرب آسیا [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 9-28]
 • دیپلماسی دفاعی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران (باتأکیدبر فناوری موشکی) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 125-160]
 • دیپلماسی دفاعی نظم بحرانی و پیامدهای راهبرد دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 113-137]
 • دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران شاخص‎های قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • دیپلماسی دفاعی؛ دیپلماسی نظامی؛ دیپلماسی انقلابی؛ سیاست دفاعی انقلابی دیپلماسی انقلابی هوشمند در تحولات جهانی [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 7-38]
 • دیپلماسی عمومی تأثیر دیپلماسی عمومی امریکا در عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 93-130]
 • دیپلماسی عمومی محیط‌‌شناسی در دیپلماسی عمومی؛ مطالعه موردی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان سعودی [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 139-168]
 • دیپلماسی وحشت تهدیدات اتمی پاکستان بر منطقه و ایران [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • دیدگاه‌ مشترک‌ 2020 جنگ‌ آینده‌ در ادبیات‌ استراتژیک‌ آمریکا [دوره 10، 32-33، 1379]
 • دیدگاه واقع‌گرایی بررسی دلایل ایجاد و تداوم بحران در عراق با تأکید بر پیشینۀ ظهور داعش [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 139-167]
 • دریای خزر نقش ژئوپلیتیک دریای خزر در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 151-191]
 • درس آمادگی بررسی میزان موفقیت درس آمادگی مدارس پسرانه شهر تهران [دوره 13، شماره 51، 1383]
 • درگیری‌ نظامی‌ طرحهای‌ درگیری‌ صحنة‌ عملیات‌ : ابزار استراتژیک‌ یا اتلاف‌ وقت‌ [دوره 10، شماره 35، 1379]
 • درگیریهای‌ مسلحانه‌ حقوِق بشر دوستانه‌ و جنگ‌ سلطه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • دستاوردهای‌ دفاعی‌ پیامدهای‌ امنیتی‌ رأی‌ دیوان‌ لاهه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • دستنامه میدانی بازنگری جنگاوری‌های نوپدید از درون اسناد رسمی نظامی (مطالعه جنگاوری ترکیبی و نامتعارف در اسناد امریکا، ناتو، فرانسه و انگلستان) [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 93-129]
 • دشمن‎شناسی بررسی نقش تبلیغات بر دشمن‎شناسی در بین اقشار مردم (موردپژوهی: شهر تهران) [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • دعاوی حقوقی قواعد و مقررات حقوقی در فضای سایبر و دعاوی حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 119-136]
 • دفاع بررسی مفهوم و جایگاه امنیت و دفاع در اندیشه‎ی امام خمینی(ره) [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • دفاع دفاع در عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اندیشه‌های دفاعی فرماندهی معظم کل قوا، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 157-180]
 • دفاع بررسی و مقایسه دفاع مشروع از نگاه اسلام و حقوق بین الملل [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 97-117]
 • دفاع از حقوق مستضعفین پدیده مقاومت، بسترساز اعمال قدرت فراملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • دفاع اقتصادی رویکرد «دفاع همه‌جانبه» در چارچوب تفکر دفاعی امام(ره) [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • دفاع (پدافند) غیرعامل اقتصاد مقاومتی راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • دفاع‌ پیشدستانه‌ بررسی‌ حقوقی‌ دکترین‌ دفاع‌ پیشدستانه‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • دفاع‌ پیشگیرانه‌ نوسازی‌ نظامی‌ و استراتژی‌ ترکیه‌ برای‌ آینده‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • دفاع سیاسی رویکرد «دفاع همه‌جانبه» در چارچوب تفکر دفاعی امام(ره) [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • دفاع‌ ضدموشکی‌ جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • دفاع غیرعامل اقتصادی اقتصاد مقاومتی راهبرد دفاع غیرعامل اقتصادی [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • دفاع فرهنگی رویکرد «دفاع همه‌جانبه» در چارچوب تفکر دفاعی امام(ره) [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • دفاع فضایی، بازدارندگی فضایی تأثیرات فضای مسلح بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • دفاع مشروع توجیه کاربرد غیرقانونی زور در قالب دفاع مشروع [دوره 6، شماره 12، 1374]
 • دفاع مشروع ترور سردار سلیمانی ازمنظر اصول و قواعد حقوقی [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 11-37]
 • دفاع مشروع بررسی و مقایسه دفاع مشروع از نگاه اسلام و حقوق بین الملل [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 97-117]
 • دفاع مقدس مؤلفه‏های تأثیرگذار بر تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • دفاع مقدس بررسی نقش رهبری و فرماندهی نظامی در دفاع مقدس و جنگ آینده از منظر فرماندهان عالی جنگ [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • دفاع مقدس تبیین صحنه‌های عملیات ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • دفاع مقدس طراحی و تبیین الگوی تصمیم‎گیری راهبردی فرماندهان سپاه در دفاع مقدس [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • دفاع مقدس بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 59-108]
 • دفاع‌ مقدس‌ «گاه‌ شمار دفاع‌ مقدس‌» [دوره 7، شماره 19، 1375]
 • دفاع ملی قدرت بازدارندگی رسانه‌ای تلویزیون و کاربست دفاعی آن؛ با تأکید بر توانمندسازی فردی [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 53-84]
 • دفاع‌ موشکی‌ عدم‌ تقارن‌ و جنگهای‌ نامتقارن‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • دفاع موشکی.    راهکارهای نظامی آمریکا برای مقابله با موشک‌های بالستیک و کروز ایران [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 81-96]
 • دفاع نبوی راهبرد مطلوب نظامی «نظریه‌ی دفاع ولایی بنیان مرصوص» در جنگ ناهمطراز با نگرش به اصل«دفاع نبوی» [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • دفاع نظامی رویکرد «دفاع همه‌جانبه» در چارچوب تفکر دفاعی امام(ره) [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • دفاع همه‌جانبه رویکرد «دفاع همه‌جانبه» در چارچوب تفکر دفاعی امام(ره) [دوره 17، شماره 66، 1387]
 • دفاع همه‎جانبه دکترین نبرد زمینی در محیط جنگ ناهم‌تراز با رویکرد دفاع همه‌جانبه [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • دفاع همه‎جانبه شاخص‎های قدرت نرم دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • دفاع و امنیت ملی آینده‌پژوهی و مبادی مطالعات بین‌ رشته‌ای پیرامون «حقوق امنیت ملی» [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • دفاع ولایی راهبرد مطلوب نظامی «نظریه‌ی دفاع ولایی بنیان مرصوص» در جنگ ناهمطراز با نگرش به اصل«دفاع نبوی» [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • دکترین دکترین امنیتی و دفاعی کشور اتریش [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • دکترین دکترین نبرد زمینی در محیط جنگ ناهم‌تراز با رویکرد دفاع همه‌جانبه [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • دکترین‌ استراتژیک‌ بازدارندگی‌ در دکترین‌ استراتژیک‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ : جایگاه‌، ابعاد و کارآمدی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • دکترین‌ امنیت‌ ملی‌ دکترین‌ امنیت‌ ملی‌ چین‌ پس‌ از جنگ‌ سرد [دوره 6، شماره 14، 1374]
 • دکترین (آموزه) سیاست‌های دفاعی دکترین و سیاست‌های دفاعی امنیتی در صحیفه سجادیه [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • دکترین جامع مشترک دکترین نیروهای مسلح آمریکا [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • دکترین خشونت تهدیدات اتمی پاکستان بر منطقه و ایران [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • دکترین دفاعی دکترین دفاعی انگلستان [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • دکترین شوک و بهت "دکترین شوک و بهت" و استراتژی نظامی آمریکا در جنگ با عراق [دوره 13، شماره 49، 1383]
 • دکترین نظامی دکترین دفاعی انگلستان [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • دکترین نظامی عوامل مؤثر در سیاست‌گذاری فناوری نظامی [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • دکترین نظامی بررسی فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی بر اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا با تأکید بر جنگ‎های این رژیم [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • دکترین نظامی بررسی اندیشه جهاد دفاعی در ارتباط با جنگاوری های ترکیبی و نامتعارف [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • دکترین‌ نظامی‌ فرایند تصمیم‌ به‌ جنگ‌ در رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • دکترین‌ نظامی‌ جنگ‌ نه‌ علم‌ است‌، نه‌ هنر؛ حرکت‌ به‌ سوی‌ رشته‌ای‌ جدید با عنوان‌ "حرفه‌ جنگ‌" [دوره 10، شماره 35، 1379]
 • دکترین‌ نظامی‌ جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • دکترین‌ نظامی‌ جنگ‌ آینده‌ از نگاه‌ روسیه‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • دکترین نظامی شوروی دکترین نظامی شوروی از لنین تا گورباچوف [دوره 6، شماره 13، 1374]
 • دکترین نظامی هند تعیین ساختار نیرو و دکترین نظامی هند [دوره 6، شماره 13، 1374]
 • دکترین هسته‌ای بررسی سیر تحول راهبرد امنیتی - نظامی هند از 1998 تا 2010 [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • دکترین هسته ای روسیه دکترین هسته ای روسیه: تحول در "آستانه به کارگیری" [دوره 13، شماره 49، 1383]
 • دکترین و سیاستهای دفاعی امنیتی فرانسه دکترین و سیاستهای دفاعی امنیتی فرانسه از جنگ دوم جهانی تاکنون [دوره 4، 3-4، 1372]
 • دگرسازی شهید سلیمانی؛ تقویت چارچوب‌بندی مقاومت اسلامی جهت مقابله با دگرسازی درون‌دینی [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 11-38]
 • دگرگونی دفاعی بررسی و مقایسه راهبرد نظامی آمریکا در دو جنگ خلیج فارس [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • دمکرات‌ عملیات‌ روانی‌ در شورش‌ : نمونه‌ کردستان‌ (بررسی‌ دورة‌ زمانی‌ 1365-1358) [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • دمکراتیک‌ داستان‌ بی‌پایان‌ : دمکراسی‌ و صلح [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • دمکراسی‌ داستان‌ بی‌پایان‌ : دمکراسی‌ و صلح [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • دمکراسی انجمنی فرصت‌ها و تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال دولت ـ ملت‌سازی آمریکا در عراق [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • دموکراسی بررسی چالش‌های دولت - ملت‌سازی در یمن [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • دموکراسی‌سازی طرح خاورمیانه جدید؛ اهداف، چالش‌ها و موانع [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • دموکراسی‏سازی سیاست دموکراسی‏سازی در کابینه‏های بعد از جنگ سرد امریکا (کلینتون، بوش و اوباما) [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • دینامیک قدرت دینامیک قدرت، بن‎بست راهبردی و الگوهای جنگ در سیاست بین‎الملل نوین [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • دینامیک و الگوهای جنگ دینامیک قدرت، بن‎بست راهبردی و الگوهای جنگ در سیاست بین‎الملل نوین [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ پیامدهای‌ امنیتی‌ رأی‌ دیوان‌ لاهه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • دیوان بین‌المللی کیفری آمریکا و دیوان بین‌المللی کیفری [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • دیوان کیفری بین‌المللی اجرای حقوق بشر دوستانة بین المللی در جنگهای آینده [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • دیوان کیفری بین‏المللی نقدی بر مبانی نظری و عملی سیاست ضدتروریستی آمریکا [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • دوره‎ی اسلام‎گرایان بررسی سیاست خارجی ترکیه در دوره‎ی اسلام‎گرایان در قبال سوریه و تأثیر آن بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • دولت دولت و مدیریت بحران(با نگاهی به نقش کلی دولت) [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • دولت اسلامی سیاست خارجی دولت اسلامی، اولویت صلح یا اولویت جنگ؟ [دوره 20، شماره 78، 1390]
 • دولت اسلامی آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 47-74]
 • دولت اوباما میراث نومحافظه‌کاران و آینده‌ آن در دولت اوباما [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • دولت بوش پسر میراث نومحافظه‌کاران و آینده‌ آن در دولت اوباما [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • دولت‌سازی بررسی چالش‌های دولت - ملت‌سازی در یمن [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • دولت سرکوبگر علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا (مطالعه‌ی موردی تونس، مصر، لیبی و یمن) [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • دولت شکننده و ناکام بررسی پیامدهای امنیتی منطقه‌ای دولت‌های شکننده، بررسی موردی عراق [دوره 25، شماره 99، 1395، صفحه 153-189]
 • دولت عدالت و توسعه مدل تصمیم‎گیری شهودی چندوجهی و تحلیل راهبردهای سیاست خارجی ترکیه در حمایت از جریان‎های تکفیری [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • دولت – کشور بازشناسی حقوق امنیت ملی (بنیانی نو و ناشناخته برای معماری امنیت ملی) [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • دولت‌گرا داستان‌ بی‌پایان‌ : دمکراسی‌ و صلح [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • دولت مجازی قدرت در عصر اطلاعات [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • دولت ـ ملت بررسی و نقد نظریه‌های قلمروسازی ژئوپولیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری مطالعه موردی: روسیه در اوراسیا [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 195-232]
 • دولت – ملت ماهیت دولت و امنیت ملی در عراق [دوره 22، شماره 88، 1392، صفحه 115-152]
 • دولت- ملت بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه‎ی کشورها و ارائه‎ی مدل نظری [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • دولت ـ ملت‌سازی فرصت‌ها و تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قبال دولت ـ ملت‌سازی آمریکا در عراق [دوره 20، شماره 80، 1390]
 • دولت ـ ملت‌سازی دولت ـ ملت‌سازی در عراق جدید و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • دولت ـ ملت‌سازی بررسی چالش‌های دولت - ملت‌سازی در یمن [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • دولت ـ ملت‌سازی در عراق تأثیر روند دولت ـ ملت‌سازی بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان سعودی [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • دولتهای پیش صنعتی جنگ و تمایل به جنگ در دولتهای پیش صنعتی و فراصنعتی [دوره 3، شماره 2، 1371]
 • دولتهای‌ متخاصم‌ حقوِق بشر دوستانه‌ و جنگ‌ سلطه‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • دولتهای‌ ورشکسته‌ (ناکام‌) جایگاه‌ نظریة‌ "دولتهای‌ ورشکسته‌" در ملاحظات‌ امنیتی‌ نوین‌ آمریکا (1) [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • دومینوی سقوط بن‎مایه‎های بیداری اسلامی با مطالعه‎ی موردی بحرین [دوره 22، شماره 86، 1392]
 • دونالد ترامپ ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی و نظامی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 85-112]

ذ

 • ذمی واکاوی مبانی فقهی حمایت کیفری از حق امنیت شهروندان غیرمسلمان ذمی و مستأمن در سایه حکومت اسلامی [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 153-175]

ر

 • رابطه‏ ی ژئوپلیتیکی رفتار ژئوپلیتیکی ترکمنستان در برابر ایران؛ تاختن اسب روی لبه‏ی تیغ [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • رادیوالمعلومات‌ فرایند تخریب‌ روحیه‌ ارتش‌ عراق توسط‌ آمریکا [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • راه‎یابی مدل‏سازی مدیریت جهادی «با بهره‏‌گیری از بیانات مقام معظم رهبری» [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • راهبرد طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم) [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • راهبرد سیاست نظامی تروریسم: دفاع راهبردی، حمله تاکتیکی [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • راهبرد به‌کارگیری مدلی ریاضی برای انتخاب راهبرد بهینه‌ی نظامی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • راهبرد بررسی تطبیقی رویکردها، مکاتب و روش‌های تدوین راهبرد منابع انسانی [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • راهبرد راهبرد آمریکا در مبارزه با تروریسم و تأثیرآن بر گسترش ناامنی‌های داخلی پاکستان (با تأکید بر فعالیت‌های طالبان پاکستانی) [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • راهبرد تغییر راهبرد نظامی - امنیتی آمریکا از منطقه خاورمیانه به پاسیفیک و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • راهبرد واکاوی راهبرد نظامی در نهج‎البلاغه [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • راهبرد نقش و تأثیر راهبرد موشکی آمریکا بر راهبرد موشکی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 102، 1396-1397، صفحه 71-104]
 • راهبرد بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 59-108]
 • راهبرد نظم بحرانی و پیامدهای راهبرد دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 113-137]
 • راهبرد تأثیر پیشرفت و توسعه سامانه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد امنیتی امریکا در غرب آسیا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ [دوره 30، شماره 115، 1400، صفحه 53-78]
 • راهبرد طرح راهبردی تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 9-43]
 • راهبرد مسأله نفوذ در حکومت و راهبرد مقابله با آن بر اساس تحلیل محتوای سوره منافقون [دوره 31، شماره 120، 1401، صفحه 123-155]
 • راهبرد راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 32، شماره 123، 1402]
 • راهبرد اتحاد و ائتلاف بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا و آثار آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • راهبرد امنیت ملی ارزیابی ابعاد گوناگون دکترین‌های امنیتی ـ دفاعی روسیه [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • راهبرد امنیت ملی دکترین نیروهای مسلح آمریکا [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • راهبرد بزرگ قدرت نرم و سخت: تضاد «پیروزی در جنگ باورها» در قرن بیست و یکم [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • راهبرد بهینه پارتو آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]
 • راهبرد پیشگیرانه فعال راهبردهای پیشگیرانه فعال بحران سیاسی ـ امنیتی مبتنی‌بر تحلیل ناآرامی‌های سال 1397 [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 97-129]
 • راهبرد تعادل نَش آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]
 • راهبرد تهاجمی ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی و نظامی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 85-112]
 • راهبرد چندلایه تهدیدات جدید امنیتی رژیم صهیونیستی [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 127-162]
 • راهبرد حداکثر رفاه اجتماعی آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]
 • راهبرد دفاع تحلیل قابلیت‎ها و محدودیت‎‌های ژئومورفولوژیکی استان هرمزگان در راهبرد دفاعی (مطالعه موردی: پس‎کرانه بندرعباس تا کوهستک) [دوره 24، شماره 96، 1394]
 • راهبرد دفاعی راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید نظامی آمریکا [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • راهبرد دفاعی کاربست سیاست دفاعی با راهبرد دفاعی و راهبرد نظامی [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • راهبرد دفاعی نقش ژئوپلیتیک دریای خزر در راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 151-191]
 • راهبرد دفاعی تأثیر عوامل ژئوپولیتیک طبیعی کشورهای محور مقاومت بر تدوین راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 69-65]
 • راهبرد دفاع در عمق جایگاه اعتماد اطلاعاتی در سپهر خط‏مشی دفاعی کشور (ارائه چارچوب پژوهشی برای مطالعه‏ی راهبرد دفاع در عمق برای مقابله با تهدیدهای رایانه‌ای) [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • راهبرد ژئوپلیتیکی نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی در راهبرد جنگ‏طلبانه‏ی عراق [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • راهبرد ژئوپولیتیک بنیان‌های ژئوپولیتیک و ظرفیت‌ها و چالش‌ها در سیاست ائتلاف ایران با کشورهای منطقه امریکای لاتین [دوره 28، شماره 110، 1398-1399، صفحه 51-82]
 • راهبرد سند بررسی و مقایسه راهبرد نظامی آمریکا در دو جنگ خلیج فارس [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • راهبرد صحنه بررسی و مقایسه راهبرد نظامی آمریکا در دو جنگ خلیج فارس [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • راهبرد عملیاتی بررسی مقایسه‌ای راهبرد جمهوری اسلامی ایران و عراق در دوران جنگ از دیدگاه فرماندهان دوران دفاع مقدس [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 9-36]
 • راهبرد غالب آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1397-1398، صفحه 143-173]
 • راهبرد کلان راهبرد کلان «ترامپ» در برابر نظام بین‌الملل برپایه «مکتب جکسونیسم» [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 171-196]
 • راهبرد مبارزه با تروریسم راهبرد آمریکا در مبارزه با تروریسم و تأثیرآن بر گسترش ناامنی‌های داخلی پاکستان (با تأکید بر فعالیت‌های طالبان پاکستانی) [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • راهبرد ملی بررسی مقایسه‌ای راهبرد جمهوری اسلامی ایران و عراق در دوران جنگ از دیدگاه فرماندهان دوران دفاع مقدس [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 9-36]
 • راهبرد ملی بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی [دوره 27، شماره 105، 1397-1398، صفحه 59-108]
 • راهبرد منابع انسانی بررسی تطبیقی رویکردها، مکاتب و روش‌های تدوین راهبرد منابع انسانی [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • راهبرد نظامی به‌کارگیری مدلی ریاضی برای انتخاب راهبرد بهینه‌ی نظامی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • راهبرد نظامی تتبعی در راهبرد نظامی عراق در جنگ علیه ایران1367-1359 [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • راهبرد نظامی مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 99-124]
 • راهبرد نظامی نقش عنصر بازدارندگی در راهبرد نظامی ایران [دوره 22، شماره 85، 1392]
 • راهبرد نظامی واکاوی راهبرد نظامی در نهج‎البلاغه [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • راهبرد نظامی کاربست سیاست دفاعی با راهبرد دفاعی و راهبرد نظامی [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • راهبرد نظامی بررسی مقایسه‌ای راهبرد جمهوری اسلامی ایران و عراق در دوران جنگ از دیدگاه فرماندهان دوران دفاع مقدس [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 9-36]
 • راهبرد نظامی عراق تتبعی در راهبرد نظامی عراق در جنگ علیه ایران1367-1359 [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • راهبردهای پدافند غیرعام راهبردهای پدافند غیرعامل در برابر تهدیدهای پایدار پیشرفته در محیط سایبری [دوره 24، شماره 93، 1394]
 • راهبردهای دفاعی راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران باتأکیدبر نقش عوامل ژئوپلیتیکی جهت ارتقای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 87-124]
 • راهبرد‌های نظامی تدوین و ارزیابی راهبرد‌های نظامی با تأکید بر روش تحلیلی «SWOT» [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • راه‏های تقویت کنوانسیون بیولوژیک بررسی و تحلیل راه‏های تقویت کنوانسیون بیولوژیک [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • رزم اطلاعاتی ارائه چارچوبی برای مفهوم‌سازی رزم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • رزم اطلاعات راهبردی ارائه چارچوبی برای مفهوم‌سازی رزم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • رزم دانش محور ارائه چارچوبی برای مفهوم‌سازی رزم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • رزم مبتنی بر شبکه ارائه چارچوبی برای مفهوم‌سازی رزم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • رژیم اشغالگر قدس جایگاه آب در سیاست دفاعی و امنیتی رژیم اشغالگر قدس [دوره 13، شماره 51، 1383]
 • رژیم‌ اشغالگر قدس‌ جنگ‌ آینده‌ در دکترین‌ نظامی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ [دوره 10، 32-33، 1379]
 • رژیم‌ امنیتی‌ تأثیر محیط‌ امنیتی‌ منطقه‌ای‌ بر سیاست‌ دفاعی‌ دولتها [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • رژیم راستی‌آزمایی تهدیدهای فناورانه‏ی رژیم‏ راستی‌آزمایی معاهده‏ی منع جامع آزمایش هسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • رژیم صهیونیستی تحلیل سازه‌انگارانه‌ی سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم صهیونیستی [دوره 21، شماره 81، 1391]
 • رژیم صهیونیستی پیروزی از منظر رژیم صهیونیستی پیش‌زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ صهیونیست‌ها علیه لبنان (جولای ـ سپتامبر 2006) [دوره 16، شماره 63، 1386]
 • رژیم صهیونیستی تهاجم به غزه؛ زمینه‏ها، بازیگران، راهبرد و پیامدها [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • رژیم صهیونیستی بررسی اهداف و زمینه‏های شکل‏گیری اتحاد ترکیه و رژیم صهیونیستی در دهه‏ی 90 و تحولات بعد از آن [دوره 18، شماره 72، 1388]
 • رژیم صهیونیستی عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • رژیم صهیونیستی تهدیدات جدید امنیتی رژیم صهیونیستی [دوره 25، شماره 98، 1395، صفحه 127-162]
 • رژیم صهیونیستی تحلیلی بر مناسبات رژیم صهیونیستی و روسیه در بحران سوریه در پرتو معمای امنیت [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 53-85]
 • رژیم صهیونیستی روابط مسکو ـ تل‌آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 45-72]
 • رژیم صهیونیستی اهداف ژئوپلیتیکی سیاست ایران‌هراسی هسته‌ای رژیم صهیونیستی [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 103-135]
 • رژیم صهیونیستی بررسی تأثیر عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی بر ترتیبات امنیتی خلیج‌فارس [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 125-147]
 • رژیم صهیونیستی امنیت جامعه گانی رژیم صهیونیستی وچالش های پیش رو [دوره 31، شماره 121، 1401، صفحه 177-206]
 • رژیم صهیونیستی تأثیرات ضد امنیتی عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی روند سازش امارات و رژیم صهیونیستی) [دوره 32، شماره 122، 1402، صفحه 137-173]
 • رژیم‌ صهیونیستی‌ بازدارندگی‌ در دکترین‌ استراتژیک‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ : جایگاه‌، ابعاد و کارآمدی‌ [دوره 11، شماره 43، 1382]
 • رژیم کنترل فناوری موشکی تحلیل هنجارین رژیم کنترل فناوری موشکی و الزامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 59، 1386]
 • رژیمهای بین المللی رژیمهای بین المللی کنترل صادرات تکنولوژی [دوره 5، شماره 6، 1373]
 • رژیم‌های بین‌المللی بازسازی مفهومی و نظری بازدارندگی در سامانه‌های پیچیده و آشوبی [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 9-43]
 • رژیم‎های بین‎المللی سیاست منع اشاعه در کابینه‎های بعد از جنگ سرد آمریکا (کلینتون، بوش و اوباما) [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • رژیم‎های بین‌المللی ‌خلع ‌سلاح عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • رژیم‏های کنترل صادرات بررسی گـروه استـرالیا و تأثیرات آن بر صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 75، 1389]
 • رسانه رسانه و افکار عمومی؛ نگرشی تاریخی و تحلیلی به بحران سوریه2011 [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 107-137]
 • رسانه‏ی ملی بررسی احتمال آسیب‏ پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری [دوره 19، شماره 76، 1389]
 • رسانه‎های ارتباطی مداقه‎ای در منابع، ابزار، ابعاد و تهدیدات قدرت نرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • رسانه‌های جمعی قدرت نرم و سخت: تضاد «پیروزی در جنگ باورها» در قرن بیست و یکم [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • رسانه‌های جهانی نقش رسانه‌های جهانی در سیاست خارجی آمریکا پس از واقعه‎ی 11 سپتامبر [دوره 22، شماره 87، 1392]
 • ریسک‌ بررسی‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی‌ [دوره 10، 38-39، 1379]
 • رسول‌الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) استراتژی دفاعی رسول‌الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) علیه مشرکان در عصر هجرت؛ تبیین چرایی و نتایج آن [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 233-257]
 • رشد اقتصادی بررسی تبعات اقتصادی و امنیتی رشد نظامی‌گرایی در خاورمیانه [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • رشد اقتصادی سنجش تأثیر ملموس هزینه‎های نظامی بر رشد اقتصادی ایران (84-1338) [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • رشد اقتصادی هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 118، 1401، صفحه 65-101]
 • رفتار بودجه‌ای‌ دولت‌ جایگاه‌ امور دفاعی‌ در رفتار بودجه‌ای‌ دولت‌ : تحلیلی‌ مقداری‌ [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • رفتار تعاملی رفتار ژئوپلیتیکی ترکمنستان در برابر ایران؛ تاختن اسب روی لبه‏ی تیغ [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • رفتارگرایی‌ جنگ‌ نه‌ علم‌ است‌، نه‌ هنر؛ حرکت‌ به‌ سوی‌ رشته‌ای‌ جدید با عنوان‌ "حرفه‌ جنگ‌" [دوره 10، شماره 35، 1379]
 • رقابت چشم‌اندازی بر نقش‌آفرینی روسیه و ترکیه در لیبی؛ از رقابت تا همکاری [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 169-193]
 • رقابت‎های‬ ‫بین‎المللی بررسی سیاست خارجی ترکیه در دوره‎ی اسلام‎گرایان در قبال سوریه و تأثیر آن بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 95، 1394]
 • رمز دنباله‌ای پروتکلی دفاعی جهت امن‏سازی پیام‌های کوتاه در مناطق عملیاتی [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • رمزنگاری پروتکلی دفاعی جهت امن‏سازی پیام‌های کوتاه در مناطق عملیاتی [دوره 20، شماره 79، 1390]
 • ریملند تأثیرات‌ ژئوپلیتیک‌ لوله‌های‌ انتقال‌ نفت‌ و گاز حوزة‌ خزر بر امنیت‌ ملی‌ ایران‌ [دوره 10، شماره 34، 1379]
 • رهایی ژئوپلیتیک عراق و عدم مقاومت مردم در برابر تجاوز آمریکا در سال 2003 [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • رهیافت بازخوانی رهیافت‎های تبیین‎گر تروریسم (رویکرد ترکیبی) مطالعه‎ی موردی: داعش [دوره 23، شماره 90، 1393]
 • رهیافت‌ سیستمها ابتکارات‌ میان‌نهادی‌ و امنیت‌ در افغانستان‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • رهبری دینی رهبری و بسیج اجتماعی در جنگ: نمونه دفاع مقدس [دوره 12، شماره 47، 1382]
 • رهبری منطقه‏ای شناسایی شاخص‏های رهبری منطقه‏ ای جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عمق‌بخشی انقلاب اسلامی [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 9-42]
 • رهنامه بازنگری جنگاوری‌های نوپدید از درون اسناد رسمی نظامی (مطالعه جنگاوری ترکیبی و نامتعارف در اسناد امریکا، ناتو، فرانسه و انگلستان) [دوره 30، شماره 114، 1400، صفحه 93-129]
 • رهنامه (دکترین) دکترین جنگ نامتقارن [دوره 17، شماره 65، 1387]
 • روابط‌ آمریکا و اسرائیل‌ دو دیدگاه‌ در تحلیل‌ روابط‌ آمریکا و اسرائیل‌ [دوره 7، شماره 18، 1375]
 • روابط انسانی ودانش مدیریتی تعیین نوع دانش ومهارت‌های مدیریتی موردنیازمدیران فرهنگی بسیج دانشجویی [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • روابط بین‌الملل تأثیر موقعیت ژئوپلیتیکی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 61، 1386]
 • روابط بین‌الملل بررسی و نقد نظریه‌های تنش و منازعه‎ی کشورها و ارائه‎ی مدل نظری [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • روابط بین‌الملل نظریه‎ی مقاومت در روابط بین‌الملل؛ رویکرد ایرانی- اسلامی نفی سبیل و برخورد با سلطه [دوره 21، شماره 82، 1391]
 • روابط بین‌الملل بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند [دوره 27، شماره 108، 1397-1398، صفحه 145-170]
 • روابط بین‌الملل بررسی و نقد نظریه‌های قلمروسازی ژئوپولیتیکی کشورها و تبیین مدل نظری مطالعه موردی: روسیه در اوراسیا [دوره 29، شماره 113، 1399، صفحه 195-232]
 • روابط خارجی بررسی تاثیر تهدیدات و فرصت‌های ناشی از تداوم اشغال و تحولات عراق بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 16، شماره 64، 1386]
 • روابط خارجی تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 68، 1387]
 • روابط دفاعی امنیتی مؤلفه‏ها و شاخص‏های نظامی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه [دوره 23، شماره 92، 1393]
 • روابط‌ نظامی‌ روابط‌ نظامی‌ ایران‌ و چین‌، و متغیری‌ به‌ نام‌ آمریکا [دوره 11، شماره 44، 1382]
 • روایت و روایتگری اثربخشی روایت جنگ ایران و عراق در تعمیق هویت ایرانی - اسلامی [دوره 21، شماره 84، 1391]
 • روان شناسی کارکرد زبان شناسی در عملیات روانی [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • روانشناسی شایعه روانشناسی شایعه "شایعه و آثار آن در دوران جنگ" [دوره 5، شماره 5، 1373]
 • روحیه‌ فرایند تخریب‌ روحیه‌ ارتش‌ عراق توسط‌ آمریکا [دوره 11، شماره 42، 1382]
 • روسیه رویکرد همگرایی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با کشورهای آسیای مرکزی (مطالعه موردی همگرایی امنیتی ـ فرهنگی ایران و تاجیکستان) [دوره 15، شماره 60، 1386]
 • روسیه تحولات سیاست دفاعی روسیه سال‌های 2000 تا 2010 [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • روسیه راهبرد‌های دفاعی ـ امنیتی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و تغییر و تحولات آن پس از 2003 [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • روسیه عوامل منطقه‌ای مؤثر بر همگرایی ایران و روسیه و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 167-201]
 • روسیه چشم‌اندازی بر راهبردی شدن روابط روسیه و رژیم صهیونیستی در دوره پوتین (با نگاه به منافع جمهوری اسلامی ایران) [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 39-73]
 • روسیه تهدیدات امنیتی روابط روسیه و ارمنستان در قفقاز جنوبی [دوره 26، شماره 103، 1396-1397، صفحه 191-216]
 • روسیه تحلیلی بر مناسبات رژیم صهیونیستی و روسیه در بحران سوریه در پرتو معمای امنیت [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 53-85]
 • روسیه روابط مسکو ـ تل‌آویو و منافع جمهوری اسلامی ایران در سوریه [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 45-72]
 • روسیه فرهنگ و امنیت ملی روسیه [دوره 30، شماره 116، 1400، صفحه 131-155]
 • روسیه چشم‌اندازی بر نقش‌آفرینی روسیه و ترکیه در لیبی؛ از رقابت تا همکاری [دوره 30، شماره 117، 1400، صفحه 169-193]
 • روسیه‌ بازی‌ قدرت‌ در صحنة‌ افغانستان‌ : اهداف‌ و الگوهای‌ رفتاری‌ [دوره 10، 40-41، 1379]
 • روش AHP معماری پایدار دفاعی در طراحی منازل مسکونی [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 131-152]
 • روش‌ بودجه‌بندی‌ بودجه‌بندی‌ دفاعی‌ در سازمان‌ نظامی‌ [دوره 12، شماره 45، 1382]
 • روش تحلیلی «SWOT» تدوین و ارزیابی راهبرد‌های نظامی با تأکید بر روش تحلیلی «SWOT» [دوره 18، شماره 70، 1388]
 • روش شناسی ارزیابی روش‌های تحقیق در عملیات برای بررسی مسائل نظامی [دوره 26، شماره 104، 1396-1397، صفحه 127-153]
 • روش‏شناسی بازاندیشی مفاهیم و بنیادهای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در پارادایم پست‏مدرنیسم [دوره 20، شماره 77، 1390]
 • روش لیکرت معماری پایدار دفاعی در طراحی منازل مسکونی [دوره 25، شماره 100، 1395، صفحه 131-152]
 • رویکرد خلاقانه تفکر راهبردی و آینده‌پژوهی [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • رویکرد روسیه به اوراسیا جنگ سرد جدید [دوره 16، شماره 62، 1386]
 • رویکردی سیاسی ـ الاهیاتی رویکردی سیاسی ـ الاهیاتی به مرگ و لعن دشمن مطالعه موردی: شعار راهبردی «مرگ بر امریکا» [دوره 28، شماره 109، 1398-1399، صفحه 169-214]
 • رویکرد منبع‎محور به قدرت نرم کاربست الگوی بومی قدرت نرم در روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 94، 1394]
 • رویکرد نئورئالیستی عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • رویکردهای پدافند غیرعامل شاخص‌های دفاعی ـ امنیتی فضای سایبری زیرساخت‌های حیاتی و حساس جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر رویکردهای پدافند غیرعامل [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 71-91]
 • رویکردهای مذاکره الگوی مذاکره رصدخانه‌ای با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به فلسفه مذاکره و رویکردهای آن (مطالعه موردی: توافق برجام) [دوره 27، شماره 107، 1397-1398، صفحه 9-51]
 • روندهای امنیتی تأثیر شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی چندجانبه میان همسایگان در تقابل با جمهوری اسلامی ایران [دوره 31، شماره 119، 1401، صفحه 153-182]
 • روندهای جهانی امنیت تحول در ماهیت جنگ‌های آینده؛ جمهوری اسلامی ایران؛ سناریوها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 25، شماره 97، 1395، صفحه 190-145]
 • رئالیسم مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی [دوره 21، شماره 83، 1391، صفحه 99-124]
 • رئالیسم تهاجمی اقتصاد و هژمونی: تأثیر بحران اقتصادی بر جایگاه جهانی آمریکا [دوره 19، شماره 74، 1389]
 • رئالیسم تهاجمی بررسی مفهوم هژمونی؛ با تأکید بر هژمون‌گرایی آمریکا [دوره 17، شماره 67، 1387]
 • رئالیسم تهاجمی اقتصاد و هژمونی: تأثیر بحران اقتصادی بر جایگاه جهانی آمریکا [دوره 18، شماره 71، 1388]
 • رئالیسم ساختاری بررسی امکان‎سنجی ایجاد همگرایی امنیتی در حوزه‎‎ی ژئوپلیتیک خلیج فارس از منظر رئالیسم ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1393]
 • رئالیسم‌ ساختارگرا بررسی‌ زمینه‌های‌ محیطی‌ و پیامدهای‌ ساختاری‌ بین‌المللی‌گرایی‌ محافظه‌کار و هژمونیک‌گرایی‌ آمریکا [دوره 10، 38-39، 1379]

ز

 • زبان کارکرد زبان شناسی در عملیات روانی [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • زبان شناسی کارکرد زبان شناسی در عملیات روانی [دوره 12، شماره 46، 1382]
 • زبان‏شناسی روش‌شناسی نشانه‏ شناختی در پدیده‌‌های سیاسی ـ امنیتی [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 9-33]
 • زیردریایی‌ نظامی مشروعیت به‌کارگیری وسایل زیرآبی نظامی بدون‌سرنشین ازمنظر حقوق بین‌الملل دریاها [دوره 28، شماره 112، 1398-1399، صفحه 35-68]
 • زیرساختهای حیاتی اطلاعاتی حفاظت از زیرساختهای حیاتی اطلاعاتی [دوره 14، شماره 54، 1385]
 • زیرساخت‌های حیاتی و حساس شاخص‌های دفاعی ـ امنیتی فضای سایبری زیرساخت‌های حیاتی و حساس جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر رویکردهای پدافند غیرعامل [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 71-91]
 • زلزله تبیین نقش ظرفیت نهادی در ارتقای تاب‌آوری شهری در بحران‌های زیست‌محیطی [دوره 28، شماره 111، 1398-1399، صفحه 167-193]
 • زمان‌ عملیات‌ عملیات‌ نظامی‌ آمریکا علیه‌ صدا